Nyheter juni


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 SEPT

Senaste nytt från Jens Eriksson

Om du vill ta del av tidigare nyheter så finns de samlade under Arkiv i menyn. Nyhetsportalen uppdateras på nytt den 1 september. Glad sommar!

Business control

Inför årsbokslutet

Juni är här vilket innebär årsbokslut. Det betyder att det denna månad är extra viktigt att godkänna fakturor i Opto i tid. Dessutom kan ni ha gjort beställningar/fått jobb gjorda i år men ännu inte fått några fakturor. Kommunicera med er Business Controller om ni vet att ni har sådana kostnader som överstiger 10 tkr per faktura. Vi kan då boka in dem i juni som upplupna kostnader så slipper vi ta dem i augusti.

HR

Visningsnamn i Outlook

Har du eller dina kollegor upptäckt att ditt namn visas annorlunda i till exempel Outlook? Det beror på att HR- och lönesystem numera hämtar namnuppgifter från folkbokföringen. Den nya rutinen har införts för att få så korrekta uppgifter som möjligt. Om du vill ändra ditt tilltalsnamn, stavning eller något annat så gör du detta via Skatteverket.

IT

IT Informationsbrevet

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev med senaste nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Från och med nu finns alla IT Informationsbrev här: IT Informationssidan.

Snabba svar från gymnasiets IT-ansvariga kan du också få via Workplace-gruppen Gymnasie IT Information.

Återlämning av datorer 2019:

Nu när datorförsäljningen är avslutad behöver vi meddela återlämning. Samtliga datorer som inte elever köpt skall återlämnas till Advania. Detta för att vi ska slippa onödiga avgifter. Anmälan och upphämtningen måste ha skett innan ni stänger skolan för semester och innan den 20/6.

Vi vill inte att man som skola köper ut 3 år gammal utrustning som kan bli dyr att hålla i produktionsdugligt skick.

Se rutin i länken här:

Lön

Webinar om nya lönesystemet 27 maj - 4 juni

Löneavdelningen erbjuder kortare webinarier om vanliga funktioner i det nya lönesystemet. Mer information och anmälan till dessa finner du HÄR.

Lönesupport via Workplace stängd tillsvidare

AcadeMedia Lön hälsar att de tillsvidare inte har tid att besvara frågor som kommer in via Workplacegruppen MEDVIND - LÖNESUPPORT pga den stora arbetsbelastningen. Vi beklagar detta och hänvisar till Servicewebben för lönefrågor.

Marknad

Lokala kommunikationsplaner

Tack till alla er som skickat in era lokala kommunikationsplaner innan deadlinen. Utöver att planen utgör ett bra planeringsverktyg för er lokalt på skolan är den också ett viktigt underlag för oss när vi uppdaterar era hemsidor och planerar och producerar inför sommaren och höstens kampanjer. Ni som ännu inte har levererat era planer ombeds göra det omgående. Ta hjälp av marknadsansvarig om ni har problem.

Brev till antagna elever

Snart är det dags att välkomna alla era antagna elever. Marknadsansvarig kommer att skicka ut ett utkast på ett brev som ni kan utgå från och förslag på leverantör som kan hjälpa er med själva utskicket.

En bra uppstart

Att möta alla nya förväntansfulla elever på ett bra sätt är givetvis väldigt viktigt. Vi är medvetna om att många av våra skolor är väldigt skickliga på att göra en bra uppstart, men det finns alltid lite detaljer att slipa på. Därför har vi satt samman guidelines med checklista som er marknadsansvarig kommer att skicka ut till er.

Er tillgänglighet under sommaren

Som ni känner till så har både nuvarande och blivande elever en hel del frågor även under sommaren. Därför är det viktigt att ni meddelar marknadsansvarig vem som är kontaktperson under sommaren så att vi kan lägga upp det på hemsidan.

Marknadsavdelningens tillgänglighet under sommaren

Marknadsavdelningen kommer att ha bemanning under hela sommaren. Det innebär att det finns möjlighet att få hjälp även när marknadsansvarig är på semester. Respektive marknadsansvarig kommer inom de närmaste dagarna att meddela sin semesterperiod och vem ni ska vända er till ifall behov uppstår.

Nya skolor och nya namn till hösten

Vi ser fram emot att hälsa elever välkomna till fem nya gymnasieskolor i höst! NTI Gymnasiet startar nya skolor i Solna, Nacka och Helsingborg. I Borlänge har Helixgymnasiet blivit en del av NTI Gymnasiet efter samgåendet som ägde rum i maj. I Solna startar ProCivitas sin sjätte skola - ProCivitas Karlberg.

Utöver detta så har vi till hösten några namnbyten då Plusgymnasiet i Göteborg blivit Drottning Blanka Gårda och Plusgymnasiet Stockholm blivit Drottning Blanka Kungsholmen. I samband med att Drottning Blanka Malmö Slussen flyttar så kommer den skolan heta Drottning Blanka Möllan.

Bytagymnasium.se expanderar till Göteborg, Malmö och Lund.

Sedan augusti erbjuder AcadeMedia tjänsten Bytagymnasium.se för gymnasieelever Storstockholm. Tjänsten, som är uppbyggd runt en hemsida, erbjuder rådgivning för elever som går på gymnasiet och som är i behov av en ny utbildningsplats. Skolor med lediga utbildningsplatser matchas mot elevens önskemål och poängplan.

Sedan starten har vår rådgivare haft kontakt med drygt 1100 elever i Storstockholm och förmedlat 85 byten till totalt 35 gymnasieskolor inom Academedia. Till kommande läsår utökas tjänsten och kommer då även omfatta Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka samt Malmö och Lund. Besök gärna sidan: www.bytagymnasium.se.

För frågor om tjänsten, kontakta rådgivare Annelie Axelsson, 072 238 21 05.

Skolutveckling

AI-utmaningen

Artificiell Intelligens kommer att påverka hela samhället. Men hur många vet verkligen vad det är, eller vad det kommer betyda för samhället? Academedia stöttar utbildningsinitiativet Elements of AI. Det är en fri online-kurs lämpad för alla, både intresserad personal och för t ex våra teknikelever.

Läs mer här >>>

Betyg och bedömning

Webbkursen Bedömning och betyg är speciellt framtagen av Karlstads universitet på uppdrag av AcadeMedias gymnasieskolor. Utbildningen ska utgöra stöd för våra gymnasieskolors arbete utifrån Skolverkets nya allmänna råd om betygssättning och därmed främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring den bedömning och betygssättning som sker.

Utbildningen vänder sig till lärare och skolledare inom AcadeMedias gymnasieskolor och ligger på Utbildningswebben. Du kommer direkt till utbildningen HÄR genom att ange samma inloggningsuppgifter som du har till ditt AcadeMedia-konto.

Som komplement till utbildningen har kortfilmer spelats in i samarbete med experterna Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren. Filmerna belyser gymnasielärares upplevda utmaningar med bedömning och utgår från Skolverkets Nya Allmänna råd. Det finns fyra filmer: Värdera underlag, Jämföra underlag med kunskapskravet, Rättvisande och likvärdiga betyg samt Kommunikation och matriser.

Filmerna hittar du HÄR.

IT-avdelningarna inom AcadeMedia och Karlstads Universitet har tagit fram en lösning för automatisk överföring av uppgifter om nyanställda som ska ha konto i Canvaskursen. Om du har nyanställda medarbetare som tillkommit under sommaren och som behöver tillgång till kursen kontaktar du AcadeMedias servicedesk som kan skicka vidare rätt uppgifter till er.

Filmer om närvaro i gymnasieskolan

Nu finns våra informationsfilmer om närvaro på andra språk än svenska färdiga att använda inför skolstart!

Filmerna vänder sig till elever och vårdnadshavare och finns för nationella program och introduktionsprogram. Utöver det svenska skolsystemet så tar filmerna också upp vikten av frånvaro för att lyckas med sina studier och hur man som vårdnadshavare ska göra om problem uppstår kring det egna barnets skolgången.

I filmerna ser vi elever från Didaktus Jakobsberg. I dagsläget finns filmer på svenska, arabiska och somaliska färdiga. Filmer på dari och engelska produceras under september.

Filmerna hittar du HÄR.

Inköp

Ny inköpspolicy från maj 2019

Gör så här när du ska göra inköp av varor och tjänster till din enhet:

  1. Köp i första hand av en ramavtalsleverantör.
  2. Hittar du inte det du söker - kontakta inköpsavdelningen.
  3. Enstaka inköp kan göras med inköpskort (Eurocard).
  4. I sista hand kan du göra inköp för utlägg på lönen.

Ramavtal för makeup

Inköp upphandlar nu ett ramavtal med Makeup Store som kommer definiera rabatter och andra förmåner för skolor med Stylistprogrammet. En översikt av alla ramavtal hittar ni på AcadeMedias medarbetarwebb under Inköp/Utbildnings- och lekmaterial/Hantverksämnen. Vi kommer även dela informationen i Stylistgruppen på Workplace.

Språkstöd

Linguista stödjer skolor att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål. Linguista har över 30 språk och erbjuder både när- och fjärrundervisning, inom modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och moderna språk. Kontakta enhetschef Peter Haglund för mer information eller gå till linguista.se.