Academy

AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling. De erbjuder hundratals utbildningstillfällen varje läsår inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, arbetsmiljö och kommunikation. Utbildningarna är gratis och öppna för alla medarbetare. Academy arrangerar också ett antal längre utbildningsprogram för att främja lärar- och chefsförsörjningen inom AcadeMedia.