Om nyhetsarkivet

Startsidan på denna sajt är en nyhetssida som uppdateras den första dagen i varje månad eller nästkommande vardag. Under menyvalet "Arkiv" sparas nyhetssidorna för respektive månad i upp till ett år. Fäll ner pilen under Arkiv för att se någon av våra tidigare nyhetsbrev.

Du kan även använda hemsidans sökfunktion. Klicka på förstoringsglaset högst upp till höger, du fritextsöker då på alla sitens sidor, även de för stabsfunktioner.

Ansvarig för nyhetsflödet är Jenny Wahlberg. Respektive stabschef ansvarar för innehållet på sidorna för stabsfunktioner.