Nyheter april

NYHETSSIDANUPPDATERAS IGEN 3 MAJ

Här hittar du som arbetar som rektor eller administratör våra gymnasieskolor senaste nytt inför april månad från koncern- och segmentsstaberna. Denna månad toppar vi med en videohälsning från vår stabschef Jens Eriksson som bjuder dig som lyssnar noga på en liten vårpresent.

Väl mött!

Chefsutbildningar

Nu finns det tre nya webbutbildningar för dig som är ledare;

 • Ny som chef passar dig som vill ha tips om hur du kan etablera och utveckla ditt ledarskap och behöver skaffa en överblick inom de viktigaste chefsområdena.

 • Konflikthantering passar dig som vill få ett ökat självförtroende i samtalssituationer, vill förebygga konflikter på arbetsplatsen och få verktyg för att vända svåra situationer till möjligheter.

 • Feedback och återkoppling passar dig som vill träna på att ge utvecklande feedback och coachande återkoppling i en säker miljö.

After School

Tack till alla 160 personer som deltog på den första digitala After School-träffen med Patricia Diaz! Vid nästa After School diskuterar vi hur klimatförändringarna kommer att påverka undervisningen utifrån aspekter som vilken kunskap vi behöver, demokrati och innovation. Du som vill ta del av presentationen från Patricia Diaz föreläsning hittar den här.

Utvecklingsprogram för elevassistenter, mentorer och andra resurspersoner

I höst startar AcadeMedia Academy, i samarbete med Vårdyrkeshögskolan, en grundkurs i pedagogisk och social trygghet. Programmet syftar till att medarbetare ska få fördjupa och utveckla sin stödjande roll för att bli en ännu tryggare vuxen i skolan. Genom utbildningen får medarbetaren en ökad förståelse för sambandet mellan värdegrund, organisation och främjande lärmiljö. Hen får även kunskap och verktyg för att möjliggöra varje elevs rätt till ledning och stimulans och för att skapa trygghet och studiero. Läs mer om programmet här.

Administratörsträff

Den 14 april är det dags för den första, gemensamma träffen för alla AcadeMedias intendenter och administratörer. Vi träffas digitalt för att prata om hur vi skapar motivation och balans i pandemin. Psykologifabriken och Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg från Academy, gästar. Läs mer här.

Teacher Tech Summit

Pandemin har lett till att många nya metoder har utvecklats för att säkerställa att alla elever får en god utbildning även på distans. Under Teacher Tech Summit delar lärare från hela världen med sig av nya metoder och erfarenheter kring Edtech. Evenemanget är gratis. Från Sverige deltar Johan Skoghäll från LBS Jönköping! Läs mer här.

Master class för ledningsgrupper

I april startar vi upp konceptet ”Master class för ledningsgrupper” riktat till ledningsgrupper. Var med när experter genomför digital vägledning i olika utbildningsrelaterade frågor. Första tillfället sker 28 april på temat “Differentierat kollegialt lärande”. Under ledning av experterna Helena Wallberg och Aggie Öhman får ni stöd i att identifiera utvecklingsområden för att utveckla undervisningsansvar i er verksamhet. Master classen innehåller inspiration och input, samt tid för aktivt arbete i ledningsgruppen utifrån just ert kollegiums behov av utveckling. Läs mer här.

HÄR hittar du alla utbildningar för dig inom gymnasiet.

Nominera lärare

Lärare förtjänas att hyllas! Nu kan du nominera till Lärargalan eller Global Teacher Prize.

Cortexio - digitala läromedel


I samarbete med Cortexio erbjuds nu en förlagsoberoende plattform till alla gymnasieskolor inom AcadeMedia.

I Cortexio väljer du läromedel du känner igen från ledande förlag. Plattformen ger eleverna möjlighet till interaktiv läsning och självrättande instuderingsfrågor. Smarta algoritmer ger återkoppling, exempelvis om vad som bör repeteras. Lärare får en god insyn i hur elever studerar.


Du kan testa olika titlar under våren, beställa licenser redan nu eller boka webbseminarier för att lära dig mer. Läs mer och se exempel på titlar här!Gamla Google-konton tas bort

IT-support får dagligen frågor om delade dokument och mappar som inte längre går att komma åt. Det i särklass vanligaste skälet är att den som skapade och delade dokumentet/mappen har slutat - då tas hens användarkonto bort efter 90 dagar. Just nu tar IT-supporten bara bort kopplingar till dokumenten och mapparna för dem som slutat, vilket betyder att det mesta kan återskapas. Från den 20 april raderas dock kontona, då är dokumenten/mapparna för alltid borta.

Från den 20 april försvinner alltså allt som ligger på den tidigare medarbetarens drive 90 dagar efter att anställningen upphört.

Många av er känner säkert igen denna information, vi har kommunicerat detta flera gånger tidigare. Denna påminnelse kommer eftersom det nu är drygt två veckor tills läget blir skarpt. Efter den 20 april kan vi inte längre återskapa material när det gått mer än 90 dagar efter att en medarbetare slutat.

Det är enkelt att kontrollera vilka som delat filer med dig. Du hittar en guide till det här

Det bästa är att flytta gemensamma dokument som ska vara tillgängliga även fortsättningsvis till en delad enhet (före detta team drives). Du hittar en utbildning om delade enheter här. Notera att minst två personer bör stå som ansvariga för en delad enhet. Detta för att mappen ska kunna administreras av mer än en person.

Vår rutin för digitala efterforskningar ska användas om man behöver åtkomst till filer och dokument hos en person som slutat hos oss. Läs om rutinen här.

Prisbeslut i Opto

Nu finns det en manual på medarbetarwebben om hur man når prisbesluten i Opto. Manualen finns under Ekonomi – Opto och leverantörsfakturor. Du när även sidan via denna länk.

Datumändring för sista beställning av möbler inför skolstart

På grund av pandemin upplever AJ:s underleverantörer en ökad svårighet att få tag på material, och därför är den 30 april sista dagen för möbelbeställningar i år. AJ produkter är vår ramavtalsleverantör av möbler, ni hittar information om dem här.


Svar på de vanligaste inköpsfrågorna

För att förenkla informationen på våra interna sidor har inköpsavdelningen skapat en sida med svar på de vanligaste frågorna. Ni hittar sidan här.

Paus återlämning och försäljning av datorer

Vi har just nu tät dialog med Apple och HP och de har stor förhoppning om att vi skall få positiva besked efter påsk om våra kommande leveranser. Ifall det går som vi vill kommer vi att skicka ut rutiner till alla skolor i mitten av april.

@rektorer inom Praktiska

Detta är första året som ni kan göra återlämning eller försäljning av klienter till elever. Läs mer på gymnasiets IT-sidor hur det fungerar i år jämfört med hur rutinerna ser ut ett vanligt (pandemi-fritt) år.

Fastighetsförändringar

Nyetableringar, flytt och avslut av lokaler som IT fortfarande inte fått in beställningar för bör anmälas så fort som möjligt, eftersom det är kö och långa väntetider. Även om inte avtal är klart och påskrivet så är det ok att lägga upp ärenden i servicewebben, så länge förutsättningarna anges till supporten.


Snabblänkar servicewebben:

Lägg er beställning här för nätverk och internet Länk.

Lägg er beställning här för skrivare Länk

Lägg beställning här för telefoni Länk

OBS: Ovan gäller inte er som redan lagt ett ärende till Infrastruktur på servicewebben eller de skolor som ingår i transformationsprojekten på Praktiska Kristianstad, Praktiska Linköping, Praktiska Bromma, IHR, LBS Mediegymnasiet och LBS Örebro.


Mer information hittar ni som vanligt på gymit.academedia.se

För frågor om IT för gymnasiet, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001

Ändring av anställningsavtal

Innehållet på sidan två i anställningsavtalet är uppdaterat, vilket innebär att även denna sida numera behöver signeras.

Uppdaterad manual: chef - mina medarbetare.

Uppdateringarna gäller hur man lägger till/ändrar medarbetarens telefonnummer i HR plus samt hur man ser om ett anställningsavtal är uppladdat. Du hittar manualen här.

Korrigering mer än 3 mån

Vid korrigering av frånvaro i Medvind som är mer än 3 månader gammal ska ni kontakta lön för hjälp med korrigeringen.

Kommande händelser

Från den 9:e april kommer vissa frånvaroorsaker i Medvind kräva en ledighetsansökan. Vi kommer att publicera manual i samband med att ändringen aktiveras.

I år infaller 6 juni på en söndag. Ansökan för ledighet för den 6:e juni kommer att vara valbar som frånvaroorsak från den 7 maj.

Viktiga datum från LÖN


1 april: Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport och registrera resa/utlägg.

8 april: senast kl 17.00 behöver du som chef attestera dina anställda i Medvind samt attestera resa/utlägg. Kom ihåg att se över och förläng ledighetsansökningar i Medvind före attest!


12 april: För att vi skall hinna registrera nyanställningar, ändringar och avslut så behöver vi era underlag senast detta datum för att komma med i löneutbetalningen för april.

Inför omvalet

Omvalsperioden handlar både om att öka antalet sökande till era skolor men även om att vårda relationen med de som redan har sökt. Våra förberedelserna har gått bra och vi är redo för den här viktiga perioden. Undrar ni något över vad som planeras för er skola eller önskar hjälp med något är ni varmt välkomna att kontakta er marknadsansvarige.


Lokal kommunikationsplan

Nu när marknadsplanerna är klara är det dags för er att göra lokala kommunikationsplanerna, vars syfte är att komplettera de centrala marknadsaktiviteterna med ett lokalt perspektiv och engagemang. Här ska också tid och datum för öppet hus rapporteras in, om inte marknadsansvarig meddelar något annat. Deadline för de lokala planerna är 29 april.


Ny grafisk profil för AcadeMedia

Nu är den klar, AcadeMedias nya visuella identitet, som är skapad med utgångspunkt i koncernens Färdplan 2023 och med vår varumärkesplattform som ledstjärna. Målsättningen är att den nya profilen ska spegla den viktiga resa AcadeMedia står inför, stärka vår identitet och underlätta en enhetlig och professionell kommunikation i ett modernt medielandskap.

Den nya visuella identiteten gäller från och med nu men själva implementeringen kommer att ske löpande under våren. Det innebär att:

 • Vi utgår från vår nya grafiska manual och mallar i vårt dagliga arbete framöver.

 • Externa leverantörer ska informeras om vår nya profil för att säkerställa att alla kommande inköp och produktioner följer våra nya riktlinjer.

 • Nya acadededia.se kommer att lanseras senare i vår.

Utöver nya färger, nytt typsnitt och grafiska element har vi även tagit fram animationer till rörligt material och ett flertal ikoner. Övriga justeringar, tillägg och hjälpmedel framgår i vår grafiska manual och i våra nya mallar som ni finner här:

 • Länk till grafisk manual

 • Länk till medarbetarwebben för mallar, logotyper, ikoner m.m.

Vi hoppas att ni gillar vår nya profil och att de mallar och hjälpmedel som tagits fram kommer att underlätta för er i vardagen. Då mallarna kommer att uppdateras med jämna mellanrum får ni gärna höra av er med eventuella förbättringsområden till kommunikationstaben.

Schoolsoft klasslista

Natten till 2:a mars gjordes en uppdatering för AcadeMedia som gör det möjligt för elever och vårdnadshavare att endast visa klasslistan för den klass man går i (tidigare visades alltid alla klasser på skolan). Följande tre alternativ har tillkommit som skolan kan välja mellan i inställningar:

 • helt avstängd

 • visa alla klasser

 • visa endast sin egen klass

Om det finns frågor om klasslistor, kontakta SchoolSoft Support 08-674 63 41 eller support@schoolsoft.se

Demo av ny funktion: elevkö

Den 27:e april genomförs en demo av SchoolSoft nya elevkö. Ett 20 tal personer från AcadeMedia deltar vid demo-tillfället.

Checklista - samtliga åtgärder för att förebygga smitta

På medarbetarwebbens corona-sidor finns en ny sida med en översikt av viktiga riktlinjer och säkerhetsrutiner som ska upprätthållas under pandemin. Det finns även en ny checklista för att förebygga smitta på enhet.

Alla uppdateringar som görs kring våra riktlinjer för covid-19 finns samlade på medarbetarwebben på denna sida.


Ny leverantör för visselblåsaranmälan

AcadeMedia har sedan åtta år tillbaka ett system för visselblåsningar dit alla kan anmäla oro för, eller information om, olika typer av missförhållanden. Idag finns lagstiftning om att vi måste ha ett system för visselblåsningar, lagen kom 2017.

Tjänsten är viktig för oss, både eftersom den hjälper oss att upptäcka problem tidigt och för att vi genom den får information om saker vi annars troligen inte fått kännedom om. Den 6 april byter vi leverantör för vårt visselblåsningssystem till Whitepaper Advisors.

Vårt system är öppet för alla som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policyer. Den som rapporterar genom systemet är garanterad total anonymitet. Läs mer på Att göra en visselblåsaranmälan.


Brandskyddsarbetet blir lättare

Alla enheter inom AcadeMedia, och våra kontor, gör en årlig brandskyddskontroll med hjälp av Anticimex. Kontrollen är en viktig del av vårt systematiska brandskyddsarbete, SBA. Sedan några veckor finns vår brandskyddspolicy publicerad på medarbetarwebben, från den når man både en enkel checklista och ett mall som ska användas som dokumentation av brandskyddsarbetet.

Vill dina elever besöka riksdagen?

Nu finns möjlighet för högstadieklasser att besöka riksdagen digitalt. Alla elever som studerar i årskurs 7–9 eller på gymnasiet är välkomna på ett digitalt studiebesök med en av våra skolkommunikatörer. Boka redan i dag. Här kan du läsa mer och boka in ett besök!

Under Arkiv i menyraden kan du se och ta del av tidigare månadsnyheter.