Nyheter december


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 FEBRUARI

HR

LinkedIn-skola på Workplace

Vill du bli bättre på LinkedIn? Nu finns det LinkedIn-skola på Workplace där du under december kan ta del av expert-tips för hur du kan använda dig av denna kanal för rekrytering av lärare och andra medarbetare. Dagliga råd som gör dig till kung över denna växande rekryteringskanal utlovas, häng med!

Inköp

Konvertering av bibliotekstjänsten Freelib till nya WeLib

Academedia har ett ramavtal med Axiell för skolbiblotekstjänster. De som idag har Axiells gamla tjänst Freelib måste konvertera över beståndet till den nya tjänsten WeLib.

 • Konverteringen från Freelib görs den 18 december
 • Efter den 18 december ska inga fler böcker eller katalogposter registreras i Freelib
 • Skolor som beställt konvertering från Freelib kan komma igång med WeLib när konverteringen är klar, efter den 18 december.
 • Freelib stängs ner den 31 mars

För en smidig beställning och övergång till WeLib rekommenderas att konverteringsskolor beställer utbildning samt eventuella tilläggstjänster snarast. Det görs I DETTA FORMULÄR

För mer information - se info på medarbetarwebben!

IT

Utvärdering av klienter 2019-2020

Inför nästa kravställning av nya klienter behöver vi få in feedback angående årets datorer. Vi ber därför att ni gör er röst hör och går in och tycker till. Formuläret för detta finner ni här.

IT Informationsbrevet och kalendarium

I IT Informationsbrevet finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Du hittar dem här: https://gymit.academedia.se

Kvalitet

Årets koncerngemensamma elev- och medarbetarundersökning närmar sig

Nu är det snart dags för 2020 års koncerngemensamma enkäter. Elevundersökningen öppnar den 3 januari och medarbetarundersökningen den 7 januari. Sista svarsdag för bägge undersökningar är den 21 januari.

Precis som tidigare svarar eleverna via ”klassinlogg” medan medarbetare får mail med personlig länk. På varje skola finns en utsedd kontaktperson som har behörighet att ta ut länkar för klassinlogg samt följa svarsfrekvenser. Svarsfrekvenserna kommer också i skickas till rektor via mejl. Resultaten redovisas i slutet av februari i det webbaserade systemet OriGo Live.

Om justeringar behöver göras för vilka medarbetare som ska genomföra undersökningen - kontakta hanna.bengtsson@academedia.se.

Nytt i årets elevundersökning

Baserat på slutsatserna från den statistiska analys av enkätdata som AcadeMedia genomförde under 2019, interna utvärderingar samt rekommendationer från Origo Group, har en översyn gjorts av frågebatteriet till elever. Förutom att vi i år kommer att kunna bryta ner resultaten på kön, har antalet frågor utökats med följande:

 • Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer
 • Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för mig
 • Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet
 • Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika ämnena
 • Jag har förtroende för min rektor

Därtill har också ett antal följdfrågor lagts till för att få mer information om varför vissa elever inte är nöjda med undervisningen.

Nytt i årets medarbetarundersökning

När det gäller medarbetarundersökningen ersätts det så kallade ”Ledarindexet” i år av två separata index för ledarskapsfrågorna, med rubrikerna ”Verksamhetsstyrning” respektive ”Kommunikation/Relation”. Syftet är att få två uppföljningsmått som bättre kan bidra till att utveckla ledarskapet.

Har du frågor, vänligen kontakta kundundersokning@academedia.se eller medarbetarundersokning@academedia.se.

Lön

Attest senast den 4:e

Lön påminner om att attest måste ske senast den 4:e arbetsdagen kl. 17:00 varje månad. Inför attest behöver du som chef säkerställa att frånvaro, ledighetsansökan, övertid och arbetad tid för timanställda finns registrerade för aktuella perioder. Stöd och instruktioner finns på Servicewebben.

Kontrolluppgifter 2019

Kontrolluppgift för 2019 kommer inte som tidigare att skickas hem. Medarbetare finner information om sin kontrolluppgift, månad för månad, på Skatteverkets hemsida under Mina sidor, https://www.skatteverket.se/.

Total intjänad bruttolön och avdragen skatt för 2019 finns på lönespecifikationen som kommer i december. Lönespecifikationen finns antingen i Benify eller i Kivra.

Digital anmälan av lönekonto

Nordea tar från den 18 december inte längre emot anmälan av lönekonto via pappersblankett, detta ska istället ske digitalt. Mer information om att anmäla lönekonto finns på Servicewebben.

Utbildning

Under december fortsätter Lön att erbjuda såväl utbildning i HR+8/Medvind som hjälp med specifika frågor. Vi kommer också anordna två webbinarier. Anmälan och mer information finns HÄR!

Marknad

Väl genomförda mässor

Med gymnasiemässan i Stockholm som final förra vecken är nu merparten av årets mässor avslutade. Många skolor vittnar om ett stort intresse och bra samtal med elever och föräldrar. Stort tack till alla inblandade, och inte minst till våra duktiga elevambassadörer. Flera av våra skolor har också haft sitt andra öppna hus, och väldigt många fortsätter att öka mot föregående år. I takt med att vi får in besökssiffror från dessa så justerar vi vår kommunikation och ger extra stöd om någon skola skulle behöva det.

Marknadsföring nu och framåt

Till de elever som har visat intresse för våra skolor fortsätter vi att kommunicera via sms och epost för att berätta mer om våra program, bjuda in till öppet hus och "prova på". Parallellt med det så pågår även en bredare marknadsföring för att nå elever som ännu inte bestämt sig för vilka skolor de är intresserade av, eller som vill utöka sina alternativ. Syftet är som alltid att bidra till att eleverna gör välgrundade skolval.

Julledighet

Efter en intensiv höst är vi många som ser fram emot lite ledigt, så även vi på marknadsavdelningen. Det innebär att vi kommer att ha stängt 23 december – 7 januari. Vid akuta ärenden finns givetvis marknadsansvarig tillgänglig som vanligt.

Utveckling -Academy

Stöd för obehöriga lärare

Skolverket har lanserat en portal med stödmaterial för obehöriga lärare. Stödmaterialet innehåller korta animerade filmer, texter samt hänvisningar till fördjupningsmaterial.

Stödmaterialet för Obehöriga lärare i skolan (klicka för inloggningssida) består av områdena:

 • Skolans uppdrag och styrdokument
 • Uppdraget som lärare
 • Kunskaper, lärande och undervisning
 • Bedömning och betyg
 • Skolan som social arena

Materialet kan användas som individuellt anpassat uppslagsverk eller som underlag för en serie lokala möten. Man ägnar varje möte åt ett område som diskuterar och knyter an till det gemensamma arbetet på skolan. Kontakta carina.hall@academedia.se för frågor eller önskemål om processtöd.

Kompetensutveckling för administratörer i Schoolsoft

Höstens process med webbaserade utbildningar och certifieringar är nu till ända. Slutgiltiga resultat förmedlas till huvudmännen inom kort. Det inkommer fortfarande förfrågningar om nya utbildningstillfällen. Dessa registreras på en kölista parallellt med att en utsedd styrgrupp från gymnasiet arbetar vidare med hur arbetet ska fullföljas för att möta verksamheternas behov på bästa sätt. Kontakta carina.hall@academedia.se för frågor eller tankar.

Tips inför arbetet med Betyg och bedömning

Utbildningen Bedömning och betygssättning pågår för fullt och i mitten av november var antalet aktiva enligt följande:

 • Teoretiska spåret - 851
 • Praktiska spåret - 528
 • Skolledarspåret - 303

Vi har låtit tre rektorer berätta om hur de organiserat sin skolas deltagande i utbildningen. Här kan du läsa tipsen från våra rektorer inom NTI Gymnasiet och LBS Kreativa Gymnasiet!

Anmälan till Ledarforum

Under förra veckan fick du som är chef med medarbetaransvar en inbjudan till Ledarforum i januari. Kom ihåg att anmäla dig senast den 2 december. Har du frågor – mejla academy@academedia.se