Nyheter december


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 FEBRUARI

Ovan kan du ta del av vår vd Marcus Strömbergs presentation inför AcadeMedias årsstämma den 25 november!

Igår 30/11 lämnade AcadeMedia sina svar på två viktiga och omfattande skolutredningar. Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, ledd av Lars Stjernkvist och Utredningen om en mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, den så kallade likvärdighetsutredningen ledd av Björn Åstrand.

– En del av utredningarnas förslag är bra. De problembilder som målas upp i utredningarna håller vi till viss del med om men vi skulle dock främst när det gäller gymnasieutredningen vilja se betydligt bättre lösningar, säger Marcus Strömberg.

Läs mer om AcadeMedias remissvar på Medarbetarwebben.

Academy

Närvarolyftet BAS

AcadeMedia har under de senaste åren arbetat närvarofrämjande på fler än 50 av våra gymnasieskolor. Arbetet har i flera fall lett till att elever på introduktionsprogram fortare gått över till ett nationellt program och att antalet F har minskat. Nu finns delar av Närvarolyftet som en webbutbildning. Ta del av utbildningen HÄR.


Ny webbutbildning om schemaförutsättningar

Ny digital webbutbildning kring förberedelse för att lägga ett bra schema. Utbildningen består av tre steg - inläsning och förberedelse, schemaförutsättningar (underlag) samt praktisk användning av materialet. Ansvarig utbildare är verksamhetsutvecklare Lina Augustsson. Mer information och anmälan hittar du HÄR.


KLARA Teoretiska Gymnasiums matematiksatsning

KLARA Teoretiska och Academy har startat en långsiktig satsning för att utveckla matematikundervisningen. Syftet är att höja resultat och måluppfyllelse för eleverna. Även du som inte arbetar inom KLARA är välkommen att ta del av utbildningen. Du hittar materialet HÄR.


IT i lärandet - Digitala workshops (APL - Remote) i samarbete med MacSupport.

I början av vårterminen kan du fylla på din kompetens kring hur IT kan användas i undervisningen. En förutsättning för att delta är att du arbetar med iPad eller MacBook. Lär dig mer om exempelvis Imovie, programmering eller Garageband. HÄR registrerar du dig för utbildningen.


Ska du ta emot en VFU-student till vårterminen?

I januari arrangerar Uppsala Universitet ett webbinarium kring förberedelser inför att ta emot en VFU-student. Under webbinariet behandlas följande ämnen:

 • Vilka förberedelser behöver du som handledare och mottagande skola göra?

 • Hur håller man i ett handledningssamtal?

 • Auskultation

 • Bedömningar

 • FAQ

Är du intresserad av att delta i webbinariet? Anmäl dig HÄR.


Kvalitetsseminarium

Missade du AcadeMedias seminarium om kvalitet och öppenhet med bland annat Skolverkets generaldirektör och ledare från LBS Kreativa Gymnasiet? Här kan du se det i efterhand.

Corna - riktlinjer

Riktlinjer för hantering av corona samt tips om psykisk hälsa i kristider

På AcadeMedias medarbetarwebb kan du hålla dig uppdaterad om det senaste kring corona kopplat till vår verksamhet.

Till corona-sidorna på medarbetarwebben

Vi vill också tipsa om att titta på SKR:s webbsidor Uppdrag psykisk hälsa med råd om hur vi upprätthåller psykisk hälsa i kristider och i samband med covid-19.

Distansundervisning

Metodstöd för fjärr- och distansundervisning

På denna sida på medarbetarwebben finns fortfarande vårt metodstöd och teknisk support för fjärr- och distansundervisning.

Du kan också gå direkt till sajten med vårt metodstöd för distansundervisning: https://distansundervisning.academedia.se/

HR

Förmånswebben

På Förmånswebben har vi tillgång till lönespecifikationer, olika rabatter och där hanteras även friskvårdsbidragen. Från nu kommer Benify som är vår leverantör ibland maila ut information direkt till alla medarbetare, dels när det finns viktig information kring hantering av till exempel kvitton för friskvård och dels om vi tillsammans med Benify vill uppmärksamma något särskilt erbjudande.

Uppgradering av Workbuster

Den 1 december går AcadeMedia över till en uppdaterad version av rekryteringsplattformen Workbuster. Anmäl dig här för att ta del av förändringar och lära dig mer om nya funktioner.

Inköp

Inköp av varor/tjänster

Vi vill informera om hur ni går tillväga för att hantera inköp för er enhet.

 • Köp i första hand från en ramavtalsleverantör. Ju fler som handlar från ramavtal desto bättre priser och villkor får vi.

 • Hittar du inte det du söker, vänligen ta kontakt med inköpsavdelningen via inkop@academedia.se.

 • Enstaka inköp kan göras med företagskort (Eurocard).

 • I sista hand kan du göra inköp för utlägg på lönen.

 • Undvik i största möjliga mån nya fakturaleverantörer.

All information kring inköp och våra ramavtalsleverantörer finns HÄR på Medarbetarwebben.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har frågor kring inköp.

IT

Schoolsoft hämtar nu vårdnadshavares uppgifter från SPAR

Utifrån elevers/barns personnummer hämtar Schoolsoft numera in vårdnadshavares uppgifter från SPAR. Dessa slagningar kommer att göras två gånger per läsår.

En liten påminnelse:

Om du som SchoolSoft-administratör upplever fel eller har frågor om olika funktioner, kontaktar du SchoolSoft Support på 08-674 63 41 eller support@schoolsoft.se.

Om du som SchoolSoft-administratör upplever kontorelaterade problem eller har kontorelaterade frågorkontaktar du AcadeMedia IT-support på 0771-79 44 00.

Om ni har några funderingar kring vidareutveckling kopplat till SchoolSoft, kontakta Sofie Landén som är Förvaltningsledare för Schoolsoft för gymnasiet och grundskolan.


Safe Exam Browser/Inspera

Det är viktigt att ni säkerställer att kompetens och teknik finns på plats för Inspira. Eventuella frågor eller problem behöver vara lösta i god tid innan nationella prov. Gör gärna testprov för att se att det fungerar. Nedan finns guider vid problem med SEB. Där finns även länk till information om hur man använder Inspira.

Länk för information/Guider/webbinar mm

Installationsguider för

Chromebook

PC

Mac

MacOS Big Sur är släppt, Viktig information om ni gör ominstallationer på Mac:

Apple har släppt en ny version av sitt operativsystem. Som vanligt är det problem med kompabilitet tills det kommer uppdateringar till diverse programvaror. Det skapar även problem för Munki/Managed Software som vi håller på att uppgradera nu beräknas klart andra veckan i december.

Vid ominstallation av en Mac är det därför viktigt att man inte gör en “internet recovery” ifall man vill stanna kvar vid nuvarande kompatibla operativsystem. Vi rekommendera er att istället beställa ett offlinemedia för mac, men det går att använda Skift-Alternativ-Kommando-R istället för Alternativ-Kommando-R när ni startar ominstallationen. Det gör att senaste operativsystemet inte hämtas utan det operativsystem som datorn kom med installeras igen.

Beställ offlinemedia HÄR PÅ DENNA LÄNK

Välj “bara tillbehör”, kryssa i “Annat” och specificera med “Offlinemedia till Mac”.


För frågor, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001


Nya rutiner för att återställa lösenord

Medarbetare ska i första hand återställa sitt lösenord via kontowebben.

Vid telefonkontakt med Servicedesk kommer det återställda lösenordet skickas ut till din chef, alternativt chefens chef. Detta på grund av att vi inte kan verifiera personer som ringer in på ett säkert sätt. Vid undantagsfall kommer servicedesk även kunna skicka ut lösenord till verksamhetens IT-chefer för vidare förmedling av lösenordet till medarbetaren.

Här följer en kort utbildningsvideo kring lösenordshygien:


Juridik

Ny mailadress för dataskyddsfrågor

Det har tidigare funnits varumärkesspecifika mailadresser för dataskyddsfrågor. Från och med den 1 december finns det endast en mailadress för dataskyddsfrågor; dataskydd@academedia.se. Syftet är att ha en ingång till alla dataskyddsfrågor inom koncernen och få till en snabbare hantering av de frågor som kommer in.


Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en händelse där någon inom AcadeMedia eller ett personuppgiftsbiträde oavsiktligt förlorat, ändrat eller delat personuppgifter med någon obehörig. Exempel på vad som är en personuppgiftsincident finns publicerat trygg.academedia.se/incidenter.

En incident är inte alltid en allvarlig händelse utan kan vara sådant som lätt kan hända. Genom att rapportera incidenter kan vi lära oss av varandra och löpande förbättra våra arbetssätt.

När en personuppgiftsincident har inträffat ska du omgående anmäla incidenten till dataskyddsombudet. Anmälan sker här.

Kontakta dataskyddsombuden här för frågor.


Anmälan av tillbud, arbetsskador, olycksfall och kränkande behandling som rör medarbetare

Via Servicewebben kan vi sedan tidigare anmäla personuppgiftsincidenter. Nu finns även ett formulär för anmälan av tillbud, arbetsskador, olycksfall och kränkande behandling som rör medarbetare. Detta i syfte att förenkla för dig som chef/medarbetare och samtidigt säkerställa att Academedia som arbetsgivare samlar den dokumentation vi är skyldiga att göra på ett ställe. Både personuppgiftsincidenter och ovan nämnda arbetsmiljörelaterade incidenter ska alltid anmälas. Du rapporterar interna anmälningar HÄR på Servicewebben.


Utbildning i GDPR

För alla nya medarbetare är det under introduktionsperioden obligatoriskt att gå AcadeMedias GDPR- utbildning. Om du har varit anställd något år kan du med fördel göra om kursen för att upprätthålla din kunskapsnivå.

Kvalitet

Snart dags för AcadeMedias årliga enkäter

Som tidigare meddelats startar 2021 års koncerngemensamma enkäter den 11 januari med sista svarsdag 29 januari för elever respektive 31 januari för medarbetare. I likhet med tidigare år är Origo Group AB AcadeMedias samarbetspartner för genomförandet av undersökningarna.

Eleverna svarar på samma sätt som tidigare år via ”klassinlogg” som en utsedd kontaktperson på varje skola har tillgång till. Medarbetarna får ett mail med en personlig enkätlänk enligt de urvalslistor som kontrollerats. Inom kort skickas ett informationsmail ut till samtliga medarbetare och i samband med detta testas även mailadresser för att säkerställa att Origo har rätt uppgifter inför det riktiga enkätutskicket i januari.

Resultaten redovisas i slutet av februari i OrigoLive. Enkätfrågorna är till stor del samma som i fjol. I enkäten till elever finns dock ett antal frågor som uppdaterats eller bytts ut för att bättre följa Färdplan 2023 och viktiga prioriteringsområden.

För att enkätresultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt och ge en rättvis bild av just era utvecklingsområden behövs en hög svarsfrekvens. För att lyckas med detta är det viktigt med information och ett väl planerat genomförande. Planera gärna redan nu in när och hur information om undersökningarna ska nå ut till elever och medarbetare, där det framgår varför de görs och inte minst hur viktigt det är att alla verkligen svarar.

Har du frågor, vänligen kontakta kundundersokning@academedia.se eller medarbetarundersokning@academedia.se.

Lön

Utbildning i vårt lönesystem

LÖN får varje månad långa listor över felkällor där frånvarorapportering inte överensstämmer med schemat, vilket innebär att medarbetarna kan få fel löneutbetalning. Så här kan du som chef kontrollera så att allt är rätt innan du stänger månadens löneattestering:

 • Ingen frånvaro - inget löneavdrag. Frånvaron skall alltid vara inlagd under frånvaro-fliken.

 • Längre frånvaro skall vara inlagd i god tid.

 • Kontrollera att det inte finns en schema-differens. Manual för hur du gör finns här (se sid 42 för instruktion om schemadifferens).

Viktiga datum från Lön

1 december - Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport och registrera resa/utlägg.

4 december innan kl 17.00 - Behöver du som chef attestera dina anställda i Medvind samt attestera resa/utlägg. Glöm inte! Se över och förläng ledighetsansökningar i Medvind innan attest.

För att vi skall hinna registrera in alla nyanställningar, ändringar och avslut så behöver vi era underlag senast den 8 december för att komma med till december löneutbetalning.

Marknad & kommunikation

Gymnasiekoll.se

Nu finns en meritvärdesräknare på vår nya sajt gymnasiekoll.se, där eleverna enkelt kan räkna ut vilket meritvärde deras betyg från grundskolan ger. Dessutom finns nu också en riktigt bra talkshow där vi bjudit in experter som pratar om gymnasievalet och svarar på elevernas frågor. Vi vill gärna ha förslag på information eller funktioner som kan läggas till för att tillgodose de behov grundskoleeleverna har inför sitt gymnasieval. Det är extra viktigt i år när gymnasiemässorna och de öppna husen helt eller till viss del blir digitala. Hör av er till jessica.stahl@academedia.se med idéer eller förslag för sajten.

AcadeMedias gymnasieskolor i media

I AcadeMedias pressrum hos ViaTT kan du ta del av nyheter från AcadeMedias skolor och verksamheter. Om du har en nyhet som du vill ha hjälp att sprida för din skola så kan du kontakta press- och kommunikationsansvarig för grundskola och gymnasiet jenny.wahlberg@academedia.se.

Workplace

Spännande nyheter för gymnasiet publicerar vi också i Gymnasiesegmentets grupp på Workplace. Om du har kollegor som inte fått sin aktiveringslänk från Workplace så kan de skicka ett mail till workplace@academedia.se.

Vägledning

Snacka med SYV - digital vägledning via telefon, chatt och videosamtal

Gymnasievalet är i full gång och www.snackamedsyv.se har stärkt upp bemanningen för att möta det stora behovet av vägledning. Sajten är öppen måndag-söndag under gymnasievalsperoiden, även kvällstid. Tjänsten är kostnadsfri. Målet är att elever ska göra väl genomtänkta val och hitta en utbildning och skola som känns rätt. Sidan erbjuder även bokningsbara tider för vårdnadshavare. Snackamedsyv är ett komplement till den vägledning som redan finns på skolan. För mer info och marknadsföringsmaterial kontakta evelin.lofvendahl@academedia.se