Nyheter februari


NYHETSSIDAN UPPDATERAS MÅNADSVIS

Månadens hälsning från Jens Eriksson

Business control

Opto 6

Som vissa av er redan har märkt har vi en ny version av Opto. Några kanske har gått webinaren, om inte så finns det fortfarande möjlighet att göra detta via Academy i efterhand. Anmälan görs via denna länk!

HR

Den 4 februari lanseras HR Direkt i Servicewebben

Sedan tidigare kan man via Servicewebben på AcadeMedias medarbetarwebb få support i ärenden som rör IT och lön. Från den 4 februari blir det även möjligt att på ett GDPR-säkert sätt anmäla och få support med HR-ärenden via Servicewebben. Du kan via HR Direkt också ställa mer allmänna frågor som berör dina medarbetare, till exempel frågor om anställningsvillkor. Servicewebben kommer ständigt att vara bemannad så att man som medarbetare eller chef får hjälp även i de fall ordinarie HR-strateg ej skulle vara otillgänglig.

Observera att varje gymnasieområde även fortsättningsvis kommer att ha en ansvarig HR-strateg. Servicewebben ersätter således inte din nuvarande kontakt utan ger dig som chef ytterligare väg att snabbt få hjälp. Självklart går det också bra att ringa eller maila till HR likt tidigare.


Nu finns möjlighet att teckna konvertibler

Nu har teckningsperioden för AcadeMedias konvertibelprogram börjat. Teckningsperioden sträcker sig till den 24 februari 2019.

Konvertibelprogrammet riktar sig till alla tillsvidareanställda medarbetare inom AcadeMediakoncernen i Sverige, och innebär en möjlighet att bli delägare i företaget på ett så förmånligt sätt som möjligt.

På vår förmånswebb finns information, övriga detaljerade villkor och anmälningsblankett. Du når all information om konvertibler enklast via www.academedia.se/konvertibler.

Har du frågor maila till konvertibler@academedia.se


Sista chansen att nominera blivande chefer till Talangprogrammet!

Talangprogrammet syftar till att stärka den interna kompetensförsörjningen inom AcadeMedia. Genom programmet förbereder vi morgondagens framgångsrika ledare. Du som chef kan nominera en medarbetare i samråd med din chef. Läs mer och nominera senast 15 februari här.


Information gällande Lönerevision Vision

Då AcadeMedia under våren byter lönesystem kommer lönerevisionen för Visions avtalsområde 2019 att senareläggas, och istället genomföras tillsammans med höstens lönerevision.

Ny lön för medarbetare under Visions avtalsområde gäller precis som vanligt från 1 mars. Vid första löneutbetalningen, som kommer med novemberlönen 2019, kommer lönepåslaget att betalas ut retroaktivt.

Vilka gäller detta?

 • Chefer
 • Administratörer
 • Kuratorer
 • Psykologer
 • Sjuksköterskor
 • Lokalt IT-ansvarig
 • Stabsmedarbetare

Lönerevisionen för Vision 2020 förväntas hanteras som vanligt.

Mer information kommer i samband med att lönerevisionsarbetet drar igång efter sommaren.

IT

Ny inloggningsportal

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev med senaste nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Från och med nu finns alla IT Informationsbrev på en och samma adress.

För att gå till senaste brevet tryck här IT Informationssidan.

Kvalitet

Tankesmedja kring sjukskrivning av elever

Under läsåret har frågan om hur skolor ska hantera sjukskrivningar av elever aktualiserats. Eftersom rehabilitering av elever inte följer samma rehabiliteringskedja som för anställda, innebär det en ökad risk för att elever avlutar sina studier och/eller hamnar utanför samhällets skyddsnät under de viktigaste åren i livet. Som en del i arbetet med att minska avhopp kommer vår Skolöverläkare Kristina Bähr – tillsammans med den centrala elevhälsan – att hålla i en tankesmedja om sjukskrivna elever i Stockholm den 9 maj. Hon har också nyligen bloggat om ämnet på elevhälsobloggen om ni vill få lite mer bakgrund till initiativet: https://utbildning.academedia.se/2019/01/15/blogg-riskfyllt-med-sjukskrivningar-under-studietiden/

Externa inbjudna gäster kommer från olika samhällsinstitutioner, sakkunniga, forskare och professionella yrkesutövare. Totalt finns cirka 50 platser, varav hälften är reserverade för AcadeMedias medarbetare.

Anmälan görs via bokningslänk: https://invajo.com/l/kySy9fvrvg


Nytt system för anmälan om kränkande behandling

Inom AcadeMedias gymnasiesegment har vi hittills hanterat rektors skyldighet att anmäla kränkande behandling genom att rektorn fyllt i en blankett, som sedan skickats till huvudmannens skoljurister på särskilda e-postadresser. Denna rutin har fungerat väl, men i takt med att gymnasiesegmentet växer och lagstiftningen kring hanteringen av personuppgifter (GDPR) förändrats, behöver även vårt sätt att hantera anmälningar förändras.

Istället för de särskilda e-postadresserna (anmalan@xxx.se) ska från och med den 1 februari alla anmälningar om kränkande behandling göras direkt i ärendehanteringssystemet TOPDESK (Academedias Serviceweb). Formuläret för anmälan är detsamma som tidigare, och det går att bifoga olika dokument om det behövs.

Eftersom systemet är GDPR-säkert, kan fullständiga namn och andra personuppgifter skrivas in utan risk för att det sprids på ett felaktigt sätt. En annan fördel är att du som gör en anmälan kommer att kunna se vilken status ärendet har, samt vilken skoljurist som handlägger ditt ärende. Det är också via systemet du kommer att meddelas om när utredningen är klar och vad den visar. Samma information är också tillgänglig för din skolchef.


Uppdaterade rutiner för klagomålshantering

Inom Academedias Gymnasiesegment har vi gemensamma rutiner för klagomålshantering. En del av denna rutin har inneburit att klagomål ställda till huvudmannen hänvisats till särskilda e-postadresser (klagomal@xxx.se).

Från och med 1 februari ska dock klagomål och synpunkter på verksamheten som ställs till huvudmannen istället lämnas via ett formulär på respektive verksamhets globala hemsida.

För att säkerställa att inget faller mellan stolarna kommer de särskilda e-postadresserna att finnas kvar under en övergångsperiod, men det är viktigt att du som rektor redan nu ser till att de nya rutinerna för klagomålshantering kommuniceras ut i din verksamhet.

Ladda ner Information om klagomålsrutiner nedan, och ersätt de gulmarkerade fälten med rätt uppgifter för just din skola.

Information om klagomålsrutiner_190122

Marknad och kommunikation

Gymnasievalet är igång!

Nu är gymnasievalet igång och över 100 000 elever står därmed i färd att välja gymnasium runt om i Sverige. När vi har utfallet klart för oss kommer vi att analysera läget och börja planera för hur vi kan stötta era skolor inför omvalet. Även om känslan är god är spänningen är olidlig!

Parallellt med det pågående gymnasievalet så är vi mitt uppe i produktionen av marknadsplaner inför det kommande läsåret. Den 15/3 ska både marknadsplan och budget vara spikade. Därefter kommer vi att skicka ut information om de lokala kommunikationsplaner som ni ska skapa på skolorna.

Från denna vecka ska alla medarbetare inom gymnasiesegmentet ha fått tillgång till Workplace via ett mail med länk till inloggning. Glöm inte att ta hand om gruppen som du som rektor administrerar för din skola och bidra gärna genom att dela med dig av egna nyheter. Notera att det ej är möjligt att logga in med sin ga-adress, endast e-postadresser registrerade i HR Plus fungerar. Kontakta workplace@academedia.se för frågor och support.

Vi ses på Workplace!

Skolutveckling

Under vårterminen händer det mycket inom AcadeMedias gymnasiesegment! Vår handledarutbildning via Uppsala Universitet är igång och nya lärarstudenter ska placeras, pilotomgång av kursen Likvärdig och rättssäker bedömning via Karlstads Universitet liksom genomförande av utbildning och certifiering för alla administratörer. Ett stort antal skolor och verksamheter arbetar med processer kopplat till Elevavstämning, Internationella projekt och Närvarolyftet. Senare i vår anordnas utbildnings- och nätverkstillfällen kring närvarofrämjande arbete som följer upp de stundande regionala konferenserna på samma tema.

Aktuella utbildningar och föreläsningar

 • Från saknad till närvarande – regionala konferenser startar inom kort. Läs mer om vårt arbete här
 • Utbildning och certifiering av skoladministratörer - förberedande/kompletterande utbildningstillfällen erbjuds nedanstående dagar. Anmälan här

7/2 – Admin 1 (grundutbildning)

8/2 – Admin 2 (betyg)

11/2 – Admin 3 (avancerad med elevdokument)

Efter genomförd utbildning kommer erbjuds tillfällen för certifiering enligt följande:

6/2 – Anmälan här

13/2 – Anmälan här

20/2 – Anmälan här

 • Att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sättendagskurs för skoladministratörer i syfte att utveckla goda relationer till elever, skolpersonal, vårdnadshavare samt handledare på arbetsplatser (APL). Kursen erbjuds vid två tillfällen – 21 mars i Göteborg och 28 mars i Stockholm. För anmälan och mer information klicka här
 • Utbildning kring skolans demokratiuppdrag för lärare och skolledning. För anmälan och mer information klicka här
 • Föreläsningarna Att skapa hållbara team och Neurokommunikation – om konsten att mötas och nå fram på hjärnans villkor arrangeras av Academy. Läs mer samt anmälan här
 • TeachMeet Matematik arrangeras i Stockholm den 11 mars. För anmälan och mer information klicka här

AcadeMedia Vägledning

Studie- och yrkesvägledning är ett prioriterat område inom gymnasiet för att möjliggöra att alla våra elever når gymnasieexamen. Vår nya syv-organisation AcadeMedia Vägledning erbjuder stöd och support till dig som rektor i form av bland annat material, årshjul kopplat din verksamhet, stöd vid rekrytering av syv-tjänster mm. Allt detta i syfte att bidra den bästa studie- och yrkesvägledningen! På Kvalitetsssidan under Vägledning här på portalen kan du läsa mer om hur arbetet är organiserat.

Inköp

COOP-online ny ramavtalsleverantör

AcadeMedia Inköp har nyligen slutit ett ramavtal med COOP-online. Vi har sett ett stort behov av mindre matinköp från t.ex. COOP, ICA, Willys och Hemköp. Många gymnasieenheter har café eller vendingmaskiner och för dessa enheter bör COOP kunna vara ett bra alternativ. Hos COOP har vi en fraktfri gräns på 500 kr och ingen fakturaavgift. Om er enhet är intresserade av ett konto på COOP-online, kan ni maila inkop@academedia.se.