Nyheter februari


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 MARS

Välkommen att ta del av nyheter för våra gymnasieskolor inför februari. Denna portal uppdateras inför varje ny månad. Om du vill ta del av information från tidigare månader så hittar du dessa sidor under Arkiv i menyn ovan.

Ekonomi

Förändrad hantering av leverantörsfakturor

Ekonomiservice har påbörjat arbetet med att själva hantera inläsningen av våra leverantörsfakturor (tidigare outsourcat). Arbetet kommer att pågå under våren fram till 30 juni 2020. Ekonomiservice kommer löpande kontakta våra leverantörer och be dem ställa om sina adresser.

Förändringarna i korthet:

 • 1 jan 2020 slutar vi att ta emot pappersfakturor – detta gäller samtliga bolag inom Academedia.
 • Vi tar enbart emot PDF fakturor och e-fakturor - detta gäller samtliga bolag inom Academedia.
 • Vi byter mailadress dit PDF fakturorna ska skickas: leverantorsfaktura@academedia.se - gäller alla bolag utom Vux.
 • Vi byter fakturaadress som ska stå på fakturorna:

BolagsnamnBox 213101 24 StockholmFakturareferens: XXX (skolans kostnadsställe, dvs siffror)

Mer information för fakturering och listor över kostnadsställen och bolagsnamn finns HÄR på medarbetarwebben!

HR

Lönerevision Vision 2020

Snart drar lönerevisionen för medarbetare inom Visions avtalsområde igång på skolorna. I början av februari skickar HR ut information om aktuell procentsats, tidplan samt manual över arbetet i lönerevisionsmodulen.

Berörda befattningar är:

 • Biträdande rektor, administration och IT
 • Skolsköterska, kurator och psykolog
 • Bibliotekarie
 • Studie- och yrkesvägledare

Påslagen kommer att betalas ut på aprillönen, med retroaktivitet från 1 mars.

Rektorer, stab och övriga chefer kommer att revideras enligt en senare tidplan. Mer information kommer.

Kontaktperson för revisionen är Anton Häller, anton.haller@academedia.se

Lärarlönelyftet - anmälan öppen

Nu finns möjlighet att anmäla nya medarbetare till Lärarlönelyftet (LLL). Du kan anmäla nya LLL om du har platser kvar eller om någon som tidigare haft LLL har slutat. Anmälan sker som vanligt till HR via blankett som skickat ut i mailet Information Lärarlönelfytet VT20. Sista dag att anmäla nya LLL är 22 mars.

Första utbetalning av nya LLL är på lönen i april, med retroaktivitet om startdatum är tidigare.

För mer information eller frågor, kontakta lararlonelyftet@academedia.se

Inköp

Läromedia ersätter tidigare inköp hos Adlibris

Samtliga konton kommer avslutas på Adlibris. De kan som leverantör endast skicka pappersfaktura till de som inte har avtal med dem. AcadeMedia har ramavtal med Läromedia som har ett större sortiment och erbjuder samma priser som Adlibris. Om priset skulle vara billigare på Adlibris matchar Läromedia det priset. Gäller även licenser. Läromedia är fraktfritt och har e-faktura.

Life in Mind ny leverantör inom HLR

Från och med 2020 har Academedia en ny ramavtalsleverantör inom HLR och första hjälpen samt hjärtstartare. Life in Mind AB är en utbildningsleverantör som renodlat arbetar inom ämnet och som är nischade inom barn och ungdomar men även har HLR-utbildning med hjärtstartare och Första Hjälpen för vuxna. De har instruktörer yrkesverksamma inom akut sjukvård och larmyrken, lång erfarenhet av förskola och skola samt har både traditionella och nya webbaserade HLR utbildningar för våra verksamheter.

Se Medarbetarwebben för mer information!

Staples

AcadeMedia får många fakturor från Staples med fel referenser. När du handlar via Staples Netshop, www.staplesnetshop.se, ska skolans kostnadsställe fyllas i som Orderreferens!

Ny busskort-rutin i Schoolsoft

För att förtydliga process och hantering kring busskortsrutiner har Ekonomiservice reviderat och skapat en ny lathund. Viktigt att detta efterlevs då det annars blir svårt att begära ersättning från kommun om vi ej har uppdaterad information på våra elever. Lathunden beskriver:

 1. Processen och generell information.
 2. Registreringen via SchoolSoft under korthanteringsfliken för enskilda fall.
 3. Hur administratörer kan importera större volymer.
 4. Q&A med svar på de frågor vi samlat in. Ytterligare frågor kan ni skicka förslag på via servicewebben.

Observera att det är väldigt viktigt att rutiner efterlevs. Välkomna att ringa in till oss på EKS (Intäkt och kundreskontra) via telefonnummer 0771-79 44 02 (öppettider vardagar mellan 09:00 – 12:00).

Manual_Busskortsrutiner_Admin_SchoolSoft_HT19.pdf

IT

2-faktors-inloggning för SchoolSoft och Google

Den 5 februari kommer Academedias gymnasieskolor att gå över till 2-faktors-inloggning (2FA), vilket kräver ett extra inloggningsförfarande för att bland annat komma in och arbeta i SchoolSoft och Google. Första gången du loggar in kommer du få en SMS-kod som skickas till en registrerad telefon (telefonen registrerar du här: https://konto.academedia.se/). Du kommer inte att behöva göra detta varenda gång du loggar in utan endast första gången du loggar in på en ny dator eller ny webbläsare. Anledningen till förändringen är att göra SchoolSoft och våra andra system till säkrare plattformar och att följa GDPR genom att enbart tillåta inloggning av den personal som ska ha tillgång till dessa system.

I samband med aktivering av 2FA för gymnasiet så kommer det att finnas medarbetare som inte vill eller har möjlighet att registrera sitt telefonnummer.

Var noga med att då förklara att:

 • Den nya inloggningen kommer bara att krävas då de byter dator eller webbläsare.
 • Numret endast kommer att användas för att bekräfta deras identitet när de loggar in eller vill nollställa sitt lösenord.

Alternativet till registrering av mobil är att ni beställer en säkerhetsdosa till medarbetaren ifråga. Ni hittar länken till beställningen HÄR !

Registrering av Dosa:

Säkerhetsdosan måste registreras manuellt av IT-supporten om man inte vill uppge sitt telefonnummer. Ni behöver ha dosans serienummer, som står på baksidan, samt personnummer och namn på personen vars konto ska knytas till dosan. Invänta sedan bekräftelse på att dosan har blivit registrerad på kontot. Klicka här för att komma till formuläret.

Adobe licens

Många av er har fått en licens varning, detta har att göra med att vårt avtal för Adobe håller på att göras om. Detta betyder i sin tur att vi på sikt behöver gå över till "Adobe CC Named User".

Vi har idag installationer av 2018 som behöver uppgraderas. Adobe CC kräver att man registrerar eleven för att programmet skall fungera.

Vi förhandlar nu om övergångsperioden, vårt mål är att börja uppgradera från 28 februari till och med oktober 2020.

Mer information HÄR!

IT Informationsbrevet guider och kalendarium

I IT Informationsbrevet finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Du hittar dem här: https://gymit.academedia.se

Kvalitet

Årets enkätresultat presenteras 19 februari

AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever, vårdnadshavare och medarbetare är nu avslutade. I år var svarstiden en dryg vecka kortare än tidigare men tack vare gemensamma ansträngningar uppnåddes goda svarsfrekvenser inom samtliga målgrupper.

Årets resultat kommer att finnas tillgängliga efter lunch, tisdag den 19 februari, i det webbaserade systemet som introducerades i fjol. Inloggningsuppgifter till resultaten skickas då ut av Origo Group till respektive enhetschef. Har du frågor, synpunkter eller förslag rörande enkäterna är du välkommen att höra av dig på medarbetarundersokning@academedia.se eller kundundersokning@academedia.se.

HÄR finns mer information om årets enkätundersökningar.

Marknad

Gymnasievalet är igång!

Nu har gymnasievalet för 2020 dragit igång, och över 100 000 elever ska välja både skola och program runt om i Sverige. När utfallet av ordinarie val är klart kommer vi att analysera läget och därefter ta fram planer för hur vi kan stötta era skolor inför omvalet.

Marknadsplaner och lokala kommunikationsplaner

Parallellt med det pågående gymnasievalet så är vi mitt uppe i produktionen av marknadsplaner inför det kommande läsåret. Den 13/3 ska både marknadsplan och budget vara spikade. Därefter kommer vi att skicka ut information om de lokala kommunikationsplaner som ni ska skapa på skolorna. Nytt för i år är att vi har tidigarelagt processen för dessa planer, för att undvika att de krockar med arbetstoppar ute på skolorna.

Fokusgrupper

På utvalda skolor inom alla varumärken kommer vi i år att genomföra fokusgrupper med elever. Fokus ligget på att få en bättre förståelse för hur målgruppen ser på vårt marknadsmaterial och hur vi kan förbättra oss inför kommande år.

Här hittar du kontaktuppgifter för marknadsansvarig på din skola!

Academy

Nominera till talangprogrammet för blivande chefer

I september 2020 startar, för sjätte året i rad, AcadeMedias talangprogram för blivande chefer. Alla chefer kan nu nominera medarbetare fram till den 31 mars. Läs mer HÄR!

Utbildningar kring Skola24s basfunktionaliteter - schemaläggning & tjänstefördelning

Hur man förbereder och skapar ett bra schema är komplext och kräver kunskaper på flera olika nivåer. Det handlar om baskunskaper i schemaläggning, om läroplan, förståelse för poäng och timplaner och hur olika system är kopplade till varandra. Det handlar även om kunskaper kring vilka olika systemstöd som finns och hur de kan användas.

Tre utbildningstillfällen anordnas under vårterminen:

 • 4 feb i Malmö, 10 platser
 • 20 feb i Stockholm, 30 platser
 • 25 feb i Göteborg, 20 platser

Mer information och anmälan HÄR!

Bedömning och betygssättning

Gymnasiets utbildningar via Karlstads Universitet har nu varit tillgängliga sedan 1 aug 2019. Aktuell status kring antalet aktiva per utbildning är följande:

 • Teoretiska: 1 140 st
 • Praktiska: 721 st
 • Skolledare: 420 st

Fram till denna vecka har 627 studieintyg utfärdats. Dialog fortsätter kring möjligheten för gymnasiet att kunna få ut sorterade namn på såväl aktiva deltagare som dem som genomfört utbildningarna. I dagsläget finns bara osorterade maillistor att tillgå.

Samverka och ställ frågor till varandra på Workplace!

Du hittar dagligen nyheter, tips och omvärldsbevakning i gymnasiets stora grupp på Workplace. Vi vill påminna om dessa grupper för inspiration, tips och nätverk:

Maila workplace@academedia.se om du eller en kollega ännu inte har fått inbjudan till Workplace!