Nyheter februari


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 MARS

Välkommen till en fullspäckad nyhetssida för er som arbetar inom gymnasiet. Vi inleder med en månadshälsning från vår segmentschef Jens Eriksson som ger oss en uppdatering från både koncern och segment. Därefter följer viktig information och påminnelser inför februari från våra staber. Väl mött!

Academy

Att leda i pandemin

I samarbete med Pysslingen Skolor och Aida Alvinius, docent och krisexpert vid Försvarshögskolan, har Academy lanserat en webbutbildning om att leda i lågintensiva kriser. Utbildningen vänder sig till ledare och medarbetare i ledarroller (pedagoger, arbetslagsledare mfl) i alla skolformer, och består av fyra korta filmer, presentationsmaterial samt material för egen reflektion och/eller kollegiala reflektionsmaterial.

Workshops om självledarskap

I en föränderlig värld behöver vi ha goda inre kompasser för att agera på ett sätt som skapar utveckling och samtidigt främjar välmående. Genom att öka vårt självledarskap och vår förmåga att arbeta värdebaserat kan vi lära oss att använda våra egna och jobbets kompasser. Nu kan du som chef boka in en workshop i självledarskap till ditt arbetslag. Här är länken för utbildningen.

Öppna hus

Nu finns en utbildning med stöd för rektorer och medarbetare som är involverade i digitala öppna hus. Informationen har tagits fram i samarbete med Teoretiska gymnasieområdet. Här finns bland annat fyra filmer att välja innehåll och förbereda sig inför öppna hus samt tips och trix avseende teknik, ljud och ljus. Här är länken för utbildningen.

IT i lärandet

I samarbete med MacSupport genomför vi just nu digitala workshops för pedagogisk personal på temat IT i lärandet. Vi erbjuder 16 valbara workshopar, vilka genomförs under vecka 5-6 (alltid kl. 15-16). Här är länken för utbildningen.

Ekonomi

Opto i mobilen

I den uppdaterade versionen av Opto (version 6) har mobilversionen utvecklats. Med den kan du enkelt attesteras fakturor på mobilen eller läsplattan. Hur du gör för att installera kan du läsa mer om här.

HR

Nytt kollektivavtal & Lönerevision Kommunal

Den 20:e januari träffade Almega och Kommunal för friskolor och fristående förskolor ett nytt kollektivavtal, som gäller från 1 januari 2021 till 31 oktober 2023. Kommunals avtalsområde omfattar medarbetare som arbetar som:

Barnskötare, Elevassistent, Fritidsledare, Måltidspersonal, Lokalvårdare, Lärarassistent, Resurs, Skolovärd, Vaktmästare

Avtalet gällande anställningsvillkor är i stort oförändrat, medan lönebilagan innehåller ett antal förändringar - däribland nya datum och villkor för kommande lönerevisioner. I enighet med det nya avtalet flyttas revisionsdatum för medarbetare tillhörande Kommunals avtalsområde till 1 juni 2021, och därefter till 1 november 2022.

Mer information och tidplan för lönerevisionen för Kommunals avtalsområde kommer till samtliga rektorer och berörda medarbetare under februari månad.

Vid frågor kontakta hanna.bengtsson@academedia.se.

Lärarlönelyftet – anmälan öppen

Nu är det dags att anmäla nya lärarlönelyft (LLL)! Du kan anmäla nya LLL om du har platser kvar eller om någon som tidigare haft LLL har slutat. Anmälan sker som vanligt till lararlonelyftet@academedia.se.

Första utbetalningen av nya LLL sker på februarilönen, förutsatt att anmälan inkommit innan den 29/1.

Sista dagen att anmäla nya LLL är den 5e mars.

För mer information eller frågor, kontakta lararlonelyftet@academedia.se

Registrera konsulter i HR-systemet

Vi påminner chefer och rektorer om att registrera era eventuella konsulter i HR-systemet. Det är inte möjligt att kontakta IT Servicedesk för att be om konton för konsulter, eftersom AD-kontot genereras i samband med att en medarbetare/konsult registreras HR-systemet. När de läggs upp i HR systemet skapas AD-kontot och ett mail med uppgifter skickas ut till närmsta chef som angetts. När detta är gjort kan IT Servicedesk hjälpa till med kompletterande behörigheter som kontot eventuellt ska ha.

Inköp

Kemupphandling

Från 1 januari 2021 är Diversey AcadeMedias nya leverantör av maskindisk, torkmedel, handdisk, köksrengöring, rengöringsmedel, yt- & handdesinfektion samt tvätt- & sköljmedel. Distributionen sker via Martin&Servera och Staples. Enheter med eget kök kommer att bli kontaktade av Diversey inom kort.


Cateringavtal och tider för uppsägning

Alla cateringramavtal och de flesta lokala cateringavtal löper årsvis fr.o.m. 1 juli t.o.m. 30 juni med 3 månaders uppsägning, vilket innebär att sista dag för uppsägning av avtal är 31/3.


Ny leverantör inom skoldiagnostik

AcadeMedia har numera ramavtal med Hogrefe Psykologiförlaget inom kategorin skoldiagnostik. Utbudet omfattar läs- och skrivdiagnoser för användning av lärare och specialpedagoger inom grund- och gymnasieskolan. Hogrefes skolmaterial fokuserar på den skriftspråkliga utvecklingen och tillsammans med erfarna pedagoger och forskare utvecklar de produkter av hög kvalitet baserade på vetenskap.

I sortimentet finns olika typer av läs- och skrivdiagnoser, användbara på såväl grupp- som individnivå. Resultaten kan ligga till grund för utvecklingssamtal, fördjupade dyslexiutredningar och upprättande av enskilda åtgärdsprogram. Information om skoldiagnostik finns på denna länk på medarbetarwebben.


Samtal från bluffleverantörer

För tillfället upplever vi att många säljare kontaktar oss och att en del av dessa utger sig för att ringa från våra ramavtalsleverantörer, medan de i själva verket ringer från ett annat företag.

Vi uppmanar er att vara väldigt restriktiva med att nappa på erbjudanden eller ingå avtal och istället hänvisa de som ringer till inkop@academedia.se.

All information kring inköp och våra ramavtalsleverantörer finns HÄR på Medarbetarwebben.

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring inköp på e-post: inkop@academedia.se.

IT

Senaste nytt från IT-support för gymnasiet

Nedan följer en summering av månadens IT-nyheter. På Gymnasiets IT-infosida kan rektorer och IKT-ansvariga ta del av samtliga IT-nyheter i detalj.

Städning i Google innan 1 mars


I enlighet med GDPR ska användarkonton som varit inaktiva i mer än 90 dagar raderas. Detta inkluderar backuper och arkiverad data samt delningar och filer. Från och med 1 mars kommer vi därför att börja radera konton som är inaktiva sedan mer än 90 dagar. För att säkerställa att det inte ligger några viktiga dokument som används utdelad från konton som tillhör personer som slutat, så bör alla enheter se över och flytta de dokumenten till en delad enhet redan nu.


Observera att alla konton i domänerna IT-Gymnasiet, MEG och Plusgymnasiet är äldre än 90 dagar, därför kommer dessa upphöra att existera efter 1 mars. För mer information - se https://gymit.academedia.se/Paus av återlämning och/eller försäljning av klienter från 2018


Vi måste likt förra året tyvärr stoppa återlämningar och försäljningar av alla datorer som går ur leasing då våra leverantör fortfarande flaggar för produktionsproblem. Mer information kommer i mars eller under IT-mötet den 2 mars (se nedan). Läs mer HÄR eller kontakta oss direkt för frågor.


Ny funktion av vikariekonton testas

IT jobbar med en lösning för att snabbt kunna skapa temporära googlekonton till vikarier. Ambitionen är att konton skall skapas samma dag som de beställs, leva i sju dagar, och att skolan sedan själv kan lägga på behörigheter för relevanta google classrooms och filer. Du hittar beställning av temporära googlekonton här eller på servicewebben under IT > KONTO, INLOGGNING & BEHÖRIGHETER > BESTÄLL TILLFÄLLIGT VIKARIEKONTO. Formuläret är endast tillgängligt för dig som är registrerad som rektor i HR+.

Programvaror vid leverans inför skolstart HT21

Det är dags att se över vilka programvaror som ska vara installerade på datorerna som ska levereras skolstart ht 2021. De olika gymnasieområdena har sitt eget dokument för detta. Standardprogramvaror är förifyllda så vill ni inte göra några ändringar så behöver ni inte göra någon åtgärd. Vill ni göra justeringar eller har andra frågor, maila Martin.

SchoolSoft - uppdateringar

Natten till 15 februari är det dags för vårterminens SchoolSoft-slagning mot SPAR gällande vårdnadshavare och deras uppgifter. Så snart som möjligt efter 15:e februari behöver du som SchoolSoft-administratör hantera de avvikelser som uppkommit (observera att inget ändras automatiskt i systemet). Mer detaljerad information kommuniceras i SchoolSoft innan den 15:e.

Ett 10-tal personer från de olika skolsegmenten testar just nu SchoolSoft nya

personalapp som är under utveckling och planeras släppas någon gång under

HT 2021. En behörighetsrevision kommer att genomföras under

mars/april, mer information kommer när det närmar sig.


För frågor rörande Schoolsoft - kontakta gärna Sofie Landén.IT-möte 2 mars


Vi kommer ha ett nytt digitalt IT-möte den 2 mars klockan 11:00 -13:00. Var gärna med en stund även om ni inte har tid att vara med hela mötet, vi träffar er gärna! Under mötet kommer vi att fokusera på återlämning och utrullning av klienter inför skolstarten, men det kommer även finnas tid för frågor.

Vi kommer även att spela in det så ni kan se det i efterhand. Ni hittar information om kommande möten och arkiv med inspelningar av tidigare HÄR.


Mer information hittar ni som vanligt på gymit.academedia.seBättre täckning med Telias nya uppgradering

Telia har gjort en uppgradering av abonnemangen och lagt till tjänsterna VoLTE och wifi-samtal. Det gör att du kan få bättre samtalstäckning, snabbare uppkopplingstid och högre samtalskvalitet. För att du ska kunna aktivera tjänsterna måste din mobil ha den senaste versionen av mjukvara. Sen kan du enkelt aktivera VoLTE och wifi-samtal i telefonens inställningar. Läs mer på servicewebben.


För frågor, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001

Juridik

Uppdaterad hantering av digital efterforskning

AcadeMedia har en ny reviderad rutin för hantering av digital efterforskning, det som är nytt är bland annat att från och med nu ska dina förfrågningar gällande digital efterforskning skickas till nya E-postadressen .

E-postlådan bevakas av Trygghetsdirektör Paula Hammerskog. Innan en förfrågan skickas är det viktigt att du läser in dig på vilken information din förfrågan ska innehålla. Den informationen hittar du här.


Vad är digital efterforskning?

Digital efterforskning genomförs väldigt restriktivt och exempelvis när det finns ett mycket stort behov att genomsöka en enskild individs mejl och digitala lagringsutrymmen. Det sker när någon medarbetare avslutat sin anställning eller vid olika typer av utredningar.

Kvalitet

Årets enkätresultat presenteras 24 februari

I dagarna avslutas AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever och medarbetare. Stort tack till dig som svarat och som även bidragit till att få så många som möjligt att svara på enkäterna!

I år har enkäterna hållits öppna en dryg vecka längre än i fjol i syfte att öka möjligheterna för höga svarsfrekvenser, trots ett pressat läge med anledning av den rådande pandemin.

Resultaten kommer att finnas tillgängliga onsdag den 24 februari, efter lunch, i det webbaserade systemet som användes även i fjol. Inloggningsuppgifter till resultaten skickas då ut av Origo Group till respektive enhetschef. På medarbetarwebben hittar du tips och inspiration till det efterföljande analysarbetet. Du kan exempelvis få tips från andra chefer om hur man kan ta sig an och kommunicera resultaten.

Har du frågor, synpunkter eller förslag rörande enkäterna är du välkommen att höra av dig på medarbetarundersokning@academedia.se eller kundundersokning@academedia.se.

Lön

Semestersaldo för medarbetare med semesterår april - mars

Vi påminner dig som är chef att se över semestersaldot för de medarbetare som har semesterår april - mars.

Viktiga datum från LÖN


1 februari: Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport och registrera resa/utlägg.

4 februari: Innan kl 17.00 behöver du som chef attestera dina anställda i Medvind samt attestera resa/utlägg. Kom ihåg att se över och förläng ledighetsansökningar i Medvind innan attest!


8 februari: För att vi skall hinna registrera nyanställningar, ändringar och avslut så behöver vi era underlag senast detta datum för att komma med i löneutbetalningen för februari.

Marknad

Marknadsplaner och lokala kommunikationsplaner


Nu är det dags att börja planera inför det kommande läsåret. Den 5 mars ska respektive utbildningsdirektör ha godkänt den föreslagna marknadsplanen. Innan dess ska enkätsvaren från er rektorer, årets utfall och data, samt rådande omvärldsfaktorer analyseras och diskuteras. Detta sker oftast i en workshop tillsammans med verksamhetsledning och utvalda rektorer.


När marknadsplanerna är klara kommer marknadsansvarig att skicka ut en mall för de lokala kommunikationsplanerna, vars syfte är att komplettera de centrala marknadsaktiviteterna med ett lokalt perspektiv och engagemang. Deadline för lokala kommunikationsplaner är 29 april.


Nya läsårstider, programutbud och poängplaner – deadline 31/3


Segmentsledningen har beslutat att samtliga gymnasieskolor ska rapportera in följande senast 31 mars:

  • Läsårstider 21/22

  • Programutbud och poängplaner 22/23

När det gäller läsårstider och andra viktiga datum så görs en central insamling som hanteras av HR och Lön. I den insamlingen täcks alla stabers behov, så att ni rektorer endast behöver svara på frågorna en gång. Mer information kommer inom kort.


Gällande programutbud och poängplaner för läsåret 21/22 så sker ingen central insamling, utan det är upp till varje gymnasieområde att sätta upp en struktur för detta. Samma deadline 31 mars gäller dock, då informationen är viktigt för det marknadsmaterial vi ska använda efter sommaren.

Stöd under pandemin

Riktlinjer för hantering av corona

På AcadeMedias medarbetarwebb kan du hålla dig uppdaterad om det senaste kring corona kopplat till vår verksamhet.

Vi vill också tipsa om att titta på SKR:s webbsidor Uppdrag psykisk hälsa med råd om hur vi upprätthåller psykisk hälsa i kristider och i samband med covid-19.