Nyheter juni


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN I AUGUSTI

Sommarhälsning från segmentschef Jens Eriksson

Ekonomi

Opto v6 i mobilen

Nu finns en mobilversion av Opto v6. Det är så pass smidigt att man kan surfa in på webbsidan https://opto.academedia.se/ i sin smartphone eller läsplatta.

VPN (Pulse Secure) krävs för mobilversionen. Den laddas kostnadsfritt ner från App-store eller motsvarande. För att installera VPN mot AcadeMedias nätverk följer man samma steg som för desktopversionen på datorn.

Mobilversionen är begränsad och ska ses som ett komplement till webbversionen.

HR

HR och Medvind inför sommaren

Snart är det dags för en välbehövlig semester, men innan dess finns det några saker som behöver säkerställas i HR-systemet och Medvind för att medarbetare ska få rätt lön.

  • Medarbetare med semestertjänst behöver förlägga semester i Medvind innan de går på ledighet. Deadline är 1 juni.

  • Glöm inte att förlänga de visstidsanställningar du avser ha kvar även efter sommaren. Om de inte förlängs i tid kommer anställningen att avslutas och medarbetaren får sin slutlön utbetald.

  • Lönetillägg som löper ut innan sommaren behöver förlängas om de ska gälla även efter sommaren. Detta gäller samtliga lönetillägg förutom Lärarlönelyftet och Karriärtjänster/Förstelärartilllägget.

Nyttja gärna Sommaradministrationsdokumentet som referens för administration inför sommaren. För frågor, kontakta Anton Häller på anton.haller@academedia.se.

Anställa ny medarbetare

I slutet av juni kommer AcadeMedia lansera ett nytt, samlat formulär för beställning av anställningsavtal, behörigheter, telefoni och datorer för nyanställda. Formuläret kommer finnas i Servicewebben. Vi har lyssnat på den återkoppling vi fått från er chefer och utvecklat formuläret efter era önskemål. I det nya formuläret kommer det tydligt framgå vilka leveranstider som gäller för respektive beställning.

IT

Mycket information denna gången och extra viktigt för er som har datorer över efter försäljningen se Återlämning. Även för er som använder Adobe så här det skett förändringar så läs noga.

Detta blir sista IT informationsbrevet för detta läsåret så jag passar på att önska alla en fantastisk sommar och hoppas att ni får bra avslutningar och studenter trots att vi inte kan ha våra elever fysiskt hos oss.

Nytt datum försäljning av datorer till eleverna

Eftersom vi öppnade datorförsäljningen så sent så har vi valt att förlänga denna. Se till att ni får ut informationen till eleverna att sista betalningsdag är tisdagen 9/6 23:59.

Här nedan finns allt ni behöver:

För elever:

Elevbrevet

Manual till portalen för elever.

För administratörer:

Manual till portalen för admin. (Ni har fått lösenordet i tidigare mail)

Länk till filen med lösen, priser och utrustning (För administratörer).

Guider så eleverna själva kan rensa sin dator efter utköp

Guide ominstallation ChromeBook:

https://support.google.com/chromebook/answer/183084?hl=sv

PC/Apple:

För att ni skall slippa att eleverna kommer in till skolan är det ok att lämna ut följande BIOS/Firmware lösenordet till eleverna. Lösenordet är: xyzzy96

Glöm inte informera att licenserna som skolan köpt in inte ingår i priset utan kommer att sluta gälla en tid efter de lämnar skolan. Ni behöver alltså inte rensa elevernas datorer om ni inte vill.

Guide ominstallation Apple:

https://support.apple.com/sv-se/guide/mac-help/mchlp1599/mac

Guide ominstallation PC:

https://support.microsoft.com/sv-se/help/4000735/windows-10-reinstall

Återlämning av datorer (Åtgärd krävs)

Eftersom elevförsäljningen håller på längre i år så kommer återlämningen gå till på lite annorlunda sätt.

Steg 1:

Bestäm om ni vill göra återlämningen innan midsommar eller efter skolstart:

  • Om ni vill göra återlämningen innan innan midsommar måste alla steg 2 vara klart senast söndagen den 7/6 vecka 23

  • Om ni vill göra återlämning efter skolstart så måste alla steg 2 vara klara

senast torsdagen den 18/6 vecka 25

Steg 2:

Fyll i nedanstående formulär när ni har information om tidpunkt, antal och modeller som ni vill återlämna:

Återlämning (kräver att ni begär behörighet)

Steg 3: (Endast Chromebook och Apple)

När ni fått in alla maskiner som skall återlämnas i steg två behöver ni lägga ett ärende med maskinens serienummer för att vi skall kunna avregistrera dem korrekt.

Avregistrering av ChromeBook

Avregistrering av Apple

Adobe (Åtgärd krävs)

Från och med nästa år kommer alla användare av Adobe att vara "named users" vilket innebär att vi måste registrera vilka elever som skall ha Adobe.

Om ni idag har Adobe Licenser så har ni nu ibland Fria Grupper i Schoolsoft en ny grupp som heter “[App][Adobe]Adobe Creative Cloud Suite”. Alla grupper eller användare som ni lägger i den gruppen kommer att få ett Adobe ID över natten.

Guide för mer information: https://docs.google.com/document/d/1Ho1RIdWwsKmIbzpBHKOofN9SP4VJg64VG2zp4DvDQJE/edit

Om ni inte har denna gruppen och vill ha den så kontaktar ni oss.

Kvittens inför 2020/21 (Datoravtal)

Om ni behöver uppdatera den kvittens vi använder för att låna ut datorer till eleverna så finns den senaste här: https://medarbetare.academedia.se/for-ditt-arbete/juridik/lan-av-datorutrustning/

Tänk på att med Skolverkets bedömningar från 2018 får ni inte längre kalla det för ett datoravtal.

Vi kan skicka skadeståndskrav till elever som har orsakat skada eller förlust genom oaktsamhet eller avsikt. Detta kan vi göra för att skadeståndslagens bestämmelser säger det och inte för att eleven skrivit kvittens/datoravtal. Kvittensen är till för att upplysa eleven och vårdnadshavare om att vi kan komma att utöva den lagen om det skulle krävas.

Om ni har gamla avtal med eleverna behöver ni inte samla in och göra om dessa, men notera att oavsett vad eleverna skrivit på så är det ovanstående som gäller.

2FA för Vårdnadshavare.

Vi håller just nu på att se om vi kan slå på tjänsten säker inloggning på schoolsoft för vårdnadshavare genom SPAR. Om detta sker över sommaren kommer vi att skicka ut mer information till administratörer om hur detta eventuellt påverkar vårt arbetssätt.

Extra rutiner för hemundervisning:

Det finns en hjälpsida som uppdateras löpande där lägger vi upp alla rutiner för att hantera teknik på distans.

https://sites.google.com/academedia.se/distansundervisning/tekniskt-st%C3%B6d

Programvaror läsåret HT20 - VT21

Era Munki och SCCM servrar kommer uppdateras med de senaste imagefilerna och de senaste programvarorna. Vi beräknar att denna uppdatering kommer vara klar till skolstart.

Ni kan redan nu beställa ett nytt offlinemedia inför hösten. Skriv att ni vill ha höstens offlinemedia samt när din skola stänger för sommaren. Detta då vi kommer börja skicka ut dessa så fort läsåret HT20 - VT21:s offlinemedia är godkänt. Det är bra att göra detta för att ha en backup till våra onlinesystem.

Om ni har frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentet

per.melin@academedia.se0766470615

Richard Hallén, IT-Ansvarig Gymnasisegmentet

richard.hallen@academedia.se0724501739

Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentet

martin.kipowski@academedia.se0761028319

Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentet

royne.berglund@academedia.se0708393001

Lön

Viktiga datum från LÖN

  • Sista dag för attest av tidrapport samt resa och utlägg är den 4 juni kl. 17:00

  • 6:e arbetsdagen varje månad är deadline för att registrera nyanställning, ändring av anställning, lönetillägg och avslut av anställning i Servicewebben för att lön kan garantera att det registreras inför löneutbetalningen i juni. Nu i juni innebär det den 8 juni

  • 6:e arbetsdagen varje månad är deadline för att registrera konsultuppgifter i servicewebben för att lön kan garantera att det registreras aktuell månad. Nu i juni innebär det den 8 juni

Tips inför sommaren

Uppmana dina medarbetarna att registrera in sina semesteransökningar i god tid. Hänvisa till instruktionen för hantering av detta.

Påminn dina medarbetare att klarmarkera hela månaden innan hen går på ledighet. Här finner du instruktionen för just klarmarkering.

Du som chef kan attestera tidrapporter i förväg om dina medarbetare har klarmarkerat sina tidrapporter.

Nyhet

Lön har tagit fram en klickbar instruktion som du som chef kan använda för att klicka dig igenom en lönemånad. Du kan även klicka dig fram till händelser som kan vara aktuella för dig, ex sjukfrånvaro för en medarbetare och vad du som chef behöver tänka på. HÄR kommer du vidare till den klickbara instruktionen. Den finns även tillgänglig högst upp på startsidaN för lön på servicewebben.

Marknad

Brev till antagna elever

Snart är det dags att välkomna alla era antagna och blivande elever. P.g.a. den rådande coronakrisen är förutsättningarna inte helt givna, men det är likväl ett arbete som vi behöver planera för. Marknadsansvarig kommer att skicka ut ett utkast på ett brev som ni kan utgå från och förslag på leverantör som kan hjälpa er med själva utskicket. Detta brev behöver givetvis anpassas i enlighet med myndigheternas gällande riktlinjer.

En bra uppstart

Förhoppningsvis kan vi äntligen slå upp portarna till våra skolor i höst och hälsa alla nya och gamla elever varmt välkomna. Under förutsättning att det blir så är det extra viktigt att se till att uppstarten blir så bra som möjligt. Vi är medvetna om att många av våra skolor är väldigt skickliga på att göra en bra uppstart, men det finns alltid lite detaljer att slipa på. Därför har vi satt samman guidelines med checklista som er marknadsansvarig kommer att skicka ut till er.

Er tillgänglighet under sommaren

Som ni känner till så har både nuvarande och blivande elever en hel del frågor även under sommaren, inte minst i år. Därför är det viktigt att ni meddelar marknadsansvarig vem som är kontaktperson under sommaren så att vi kan lägga upp det på hemsidan. Ju tydligare information vi kan få upp på hemsidan, desto färre mejl och telefonsamtal behöver ni hantera under sommaren.

Marknadsavdelningen under sommaren

Marknadsavdelningen kommer att ha stängt i tre veckor under sommaren, 6-26 juli. Övriga veckor kommer vi vara bemannade. Respektive marknadsansvarig kommer inom de närmaste dagarna att meddela sin semesterperiod, om hen inte redan gjort det. Under den period vi har stängt, hänvisas akuta ärenden till marknadsansvarig.

Gymnasiemässor 2020

Vår förhoppning är givetvis att gymnasiemässorna blir av som planerat i år, men mycket tyder på att det kanske inte blir så. Vi håller på att ta fram en plan inför vad som händer om mässorna blir inställda och hur vi på bästa möjliga sätt ska anpassa oss till de förutsättningarna. I det arbetet tar vi med oss erfarenheterna från utvärderingen av de digitala husen vi genomförde under omvalet.

Academy

Nya utbildningar

- Arbetsmiljöutbildning för chefer

- Många nya MOOC-kurser (Massive Open Online Course)

Se världens största lärarkonferens i efterhand!

Över 100 000 lärare från 81 länder deltog på världens största lärarkonferens i helgen. Syftet med konferensen var att hylla lärares otroliga arbete världen över. Innehållet handlade framför allt om hur coronapandemin påverkat skolan runt om i världen. Fokus var lärares välmående, ledarskap, teknologi och samarbete. TÄNK OM, som är en del av AcadeMedia Academy, var med som enda svenska samarbetspartner till konferensen.

Nu kan du se konferensen i efterhand här. Se agendan för att hitta dina favoritavsnitt här.

Carina Hall lämnar AcadeMedia

Carina Hall slutar på Academy för att fortsätta sina studier/forskning kring digitalisering, ledar- och kvalitetsutveckling. Carina har arbetat inom AcadeMedia under många år och bland annat varit en viktig kugge i den betyg- och bedömningskurs som tagits fram i samarbete med Karlstads universitet samt varit delaktig i många framgångsrika projekt.

— Vi är många som uppskattat Carinas ständiga fokus på kvalitet, ledarskap och utveckling. Carina har varit en stor tillgång för gymnasiesegmentets medarbetare och ledare i sin roll som utvecklingschef för gymnasiesegmentet. Vi önskar henne all lycka med studier och framtida uppdrag, säger AcadeMedias HR-chef Lisa Oldmark.