Nyheter maj


NYHETSSIDAN UPPDATERAS MÅNADSVIS

Hälsning från Jens

Jens hälsar att det denna månad händer mycket inte bara ute på våra enheter utan även på huvudkontoret i Stockholm. Därför blir det ingen video denna månad, istället ser vi fram emot något extraordinärt på portalen i juni.

Väl mött i vårsolen!

Ekonomi

Ekonomisupport i servicewebben

Från den 15 maj hittar du ekonomiservice i AcadeMedias gemensamma servicewebb. Där kan du få hjälp med sådant som tidigare hanterats på mail, bland annat fakturafrågor, redovisningsrelaterade frågor och behörighet till system såsom Opto och Adela. I samband med detta byter ekonomiservice telefonnummer till 0771-79 44 02 - öppettider kl 9-12 mån - fre.

Du når som vanligt din business controler alla dagar i veckan, kontaktuppgifterna hittar du här!

Avslutsdatum i Schoolsoft för elever som tar studenten

Avslutsdatumet i Schoolsoft för elever som tar studenten i vår bör vara 20 juni eller senare. Syftet är att ingen elev ska tappas bort ur administrationen innan alla nödvändiga avstämningar är gjorda. Elever i årskurs 1 och 2 blir automatiskt uppflyttade och arkiverade den 27 juni.

HR

Uppdatering om det nya lönesystemet

I de senaste Supportbrevet från koncern finns ytterligare instruktioner om vårt nya lönesystem. Vi vill påminna om följande:

Inför månadsskiftet

 • Se till att dina medarbetare tidrapporterar senast 2 maj.
 • Attestera senast 6 maj, för alla dagar i april.
 • Har du medarbetare som är deltidssjukskrivna längre än 14 dagar? Då ska du fylla i detta formulär.
 • Ska en medarbetares tidrapport korrigeras behöver du som chef först ta bort attesten, sedan kan medarbetaren göra ändringen, till sist attesterar du som chef om hela månaden.

Viktigt att veta

 • Från april visas semesterdagarna som bruttodagar istället för nettodagar. Arbetar du fem dagar per vecka innebär det ingen förändring. För de som jobbar mindre än fem dagar per vecka finns det en semesterkvot på lönespecifikationen som räknar ut hur många betalda semesterdagar personen har rätt att ta ut.
 • Just nu kommer många ärenden in till löneavdelningen. Har du ej fått svar i ditt ärende behöver du inte skicka in ett nytt. Alla ärenden besvaras i turordning och akuta ärenden prioriteras.

IT

IT-Informationsbrevet

Denna månad innehåller IT Informationsbrevet bl a information om priser och rutiner kring elevköp av datorer. Här hittar du uppdaterad information: IT Informationssidan.

Kvalitet

Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen: Fem introduktionsprogram blir fyra.

Idag finns fem introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Fr.o.m. 1 juli 2019 kommer två av dessa; Preparandutbildningen (studievägskod: IMP) och Programinriktat individuellt val (studievägskod: IMR); att ersättas med Programinriktat val (studievägskod: IMV).

Elever som idag går Preparandutbildningen ska (inom ett år) få de godkända betyg de behöver för att kunna antas till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program. Det finns inga behörighetskrav för antagning till utbildningen.

Elever som idag går Programinriktat individuellt val, ska (så snart som möjligt) få de kunskaper och den behörighet som behövs för att bli antagna till ett yrkesprogram. För att bli antagen finns – till skillnad mot för preparandutbildningen – ett antal behörighetskrav.

Det nya introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV) kommer från och med den 1 juli 2019 att rikta sig till elever som vill bli behöriga till ett visst nationellt program (d.v.s. såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program), och syftar till att elever så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Behörighetskraven kommer att vara desamma som för dagens Programinriktat individuellt val (IMR) och utbildningen kommer att kunna anordnas för såväl enskilda elever som för grupp, vilket innebär att utbildningen också kommer att vara sökbar.

Förändringarnas konsekvenser:

Planeringen av undervisningen underlättas: Då preparandutbildningen idag saknar behörighetskrav och inte heller är sökbar (även om vissa kommuner hanterar antagningen till IMP i systemet), kommer förändringen som träder i kraft den 1 juli 2019 att underlätta skolornas planering av vilken och hur mycket undervisning eleverna behöver i olika grundskoleämnen.

Behörighetskravens påverkan: För att vara behörig till Programinriktat val krävs alltså att eleven har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen ELLER svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Det innebär att elever som t.ex. endast saknar betyg i svenska eller i matematik och engelska i kombination kommer att vara hänvisade till andra introduktionsprogram;

 • Elever som saknar behörighet till Programinriktat val, men där syftet är att bli behörig till ett yrkesprogram hänvisas till yrkesintroduktion (IMY).
 • Elever som saknar behörighet till Programinriktat val, men där syftet är att bli behörig till ett högskoleförberedande program hänvisas till individuellt alternativ (IMA) – ett introduktionsprogram som idag i första hand vänder sig till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation.

Administration i Schoolsoft: För att underlätta administrationen på skolorna kommer vi centralt att bistå med att lägga upp studievägskoder för Programinriktat val i Schoolsoft. Detta görs på systemnivå för samtliga verksamheter inför skolstarten/antagningen HT2019.

För ytterligare information om förändringar inom introduktionsprogrammen som träder i kraft 1 juli 2019 se här: Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen .

Marknad & kommunikation

Omvalsperioden igång

Nu är omvalsperioden igång i stora delar av landet. I en tid där rörligheten bland elever ökar och elevkullarna växer mer än kapaciteten på landets gymnasieskolor innebär den här perioden stora möjligheter om vi gemensamt gör en bra insats. Vikten av att vara tillgängliga för intresserade elever och föräldrar framgår tydligt i alla våra marknadsundersökningar och fokusgrupper. Därför känns det riktigt bra att så gott som alla våra skolor arrangerar öppna hus/VIP-kvällar och erbjuder möjligheten att prova på att vara elev under omvalet.

Våra kampanjer som drog igång i början på april har genererat en rejäl ökning i trafiken till alla våra hemsidor, vilket ni kan se på grafen nedan. Nu håller vi tummarna för att det leder till fler besökare än föregående år på era öppna hus, prova på-dagar etc. Glöm inte att rapportera in era besökssiffror till både skolchef och marknadsansvarig dagen efter. Vi är otroligt spända på resultatet!

Om ni behöver någon hjälp eller är nyfikna på vad vi kör för kampanj för er skola är det bara att kontakta marknadsansvarig.

Lokala kommunikationsplaner

Den 31 maj ska de lokala kommunikationsplanerna vara inskickade. Om ni inte redan har avsatt tid för detta är det läge att göra det nu. Samla nyckelpersonerna på er skola, duka fram fikat och diskutera hur ni kan stärka skolans attraktivitet. Glöm inte att be marknadsansvarig om hjälp ifall ni behöver det.

Webbtrafik omvalskampanjer

Ovanstående graf visar den totala trafiken till alla sajter för AcadeMedias 142 gymnasieskolor.

Våra kampanjer startade i början på april, eftersom en stor del av landets nior får sin preliminära antagning då.

Under perioden 1-23 april har vi haft 340 000 unika besökare som tittat på 1 200 000 sidor. Samtidigt har våra olika filmer visats 2 miljoner gånger på Youtube.

Nu blir det lättare att logga in på Workplace

Inom kort blir det möjligt att logga in på Workplace med "single sign on", dvs med samma login för för AcadeMedia-kontot för medarbetarwebben. Så ge inte upp om du tappat bort ditt lösenord! Medarbetare inom gymnasiet som ej fått sin inbjudan kan maila supporten för Workplace!

Månadens tips på Workplace

Tipsa dina medarbetare om hur enkelt det är att samverka med kollegor på Workplace! Gruppen Inspera Assessment ger värdefulla tips om vår nya digitala provplattform. I Skolans digitalisering hittar du information om samarbetet mellan Schoolsoft och Google Classroom, tips om digitala läromedel etc. I gruppen Främja närvaro finns mycket kloka tips till alla som vill jobba för ökad närvaro på våra skolor.

Skol-utveckling

Aktuella utbildningar

 • Sista omgången utbildningar och certifieringsprov är nu genomförda. Vårens process har resulterat i 135 certifierade administratörer vid våra skolor. Stort grattis till alla berörda! Nästa certifieringsprocess startar efter sommaren. Vi ser över hur vi kan utforma en plan som säkerställer att samtliga gymnasieskolor har en certifierad administrativt ansvarig person.
 • Den webbaserade VFU-handledarutbildningen i samarbete med Uppsala universitet för lärare som vill ta emot lärarstudenter är nu avslutad. De lärare som deltagit kommer att få ett kursintyg med information om hur man kan ansöka om tillgodoräkning av kursen för att få poängen registrerade i Ladok efter att kursledaren meddelat vilka deltagare som är klara med kursen. Se mer information här.


Filmer och metodstöd

 • Under maj månad sker flera filmproduktioner vid våra skolor. Dels flerspråkiga filmer om närvaro och dels en film om betygssättning. I filmerna deltar såväl personal som elever från våra skolor. Filmerna kommer publiceras på gymnasiets nyhetsportal och på Workplace.

Stöd för internationalisering

En ny reseportal för klassresor samt projektresor har skapats på Egencia, i syfte att underlätta resebokningar för lärare, elever och rektorer vid internationella utbyten. Se mer info om detta nedan under Inköp. Nytt projektkort kan beställas via EuroCard - ett kort skapas till Projektägare vid projektets start. Mer information om hur man ansöker om kortet finns på Medarbetarwebben.

Våra elevers försäkringsskydd under utlandsvistelser är nu uppdaterat i samarbete med Söderberg & Partner. Information kring praktiska frågor skickas ut mailledes. Vi kommer även skicka med en mall för kontrakt mellan skolor och elever/vårdnadshavare som tagits fram i samarbete med våra jurister, där skolans regler framgår inför den kommande utlandsvistelsen. Under hösten togs även ekonomiska riktlinjer fram för hur internationella projektpengar ska hanteras, konteras och redovisas. Allt material kring internationalisering hittar du på Gymnasiets nyhetsportal Utveckling.

Inköp

Rutiner för bokning av klass- och projektresor

AcadeMedia har tillsammans med vår resebyrå Egencia tagit fram rutiner för förfrågningar om olika resor. En för klassresor, som varit väldigt efterfrågad, och en för projektresor. Projektresor får användas endast för resor som ska betalas av de fonderade pengarna som gymnasiet fått tillgång till och denna länk ser till att ni enkelt kan hålla koll på de projekten. Alla som har tillgång till dessa resor har fått en kod de ska använda.

Bokningar vid Egencia gör att ni har full koll på alla som är ute och reser, genom deras s.k. ”travel tracking”. Ni hittar länkarna och mer information på Medarbetarwebben under Boka resa, konferens och logi.

Bemanning lärarvikarier

Som vi tidigare informerat så har området lärarbemanning upphandlats vilket resulterat i ny leverantör och framför allt nya priser. Kontakta Bemannia, Pedagogpoolen, Vikariepoolen, Studentvikarier eller Student Consulting när ni har behov av lärarvikarier! Prislista hittar ni på Medarbetarewebben under Bemanning och rekrytering.

Hälso-satsningen AcadeMedia United kommer under våren att erbjuda ett antal olika aktiviteter och events. Bland annat blir Blodomloppet ett United-sponsrat evenemang. Nu söker vi United-ambassadörer ute på våra skolor som kan tänka sig att vara kontaktpersoner för Blodomloppet ute i landet. Vi har redan ambassadörer för loppen i Stockholm, Malmö, Karlstad och Örebro klara. Hör av er till John och Robin via mail eller via Workplace om ni vill bli ambassdörer för er ort!

Mer information om kommande aktiviteter och info om anmälan till ser ni i United-gruppen på Workplace! Våra hälso-ambassadörer John och Robin kommer att presentera olika former av fysiska utmaningar, men det kommer även dyka upp lite andra kända ansikten. Peppa nu era kollegor i korridoren och på Workplace så kör vi!