Nyheter maj

NYHETSSIDANUPPDATERAS IGEN 1 JUNI

Här hittar du som arbetar som rektor eller administratör någon av AcadeMedias 149 gymnasieskolor senaste nytt inför maj månad från koncern- och segmentsstaberna. Notera särskilt informationen nedan under Trygghet och säkerhet om snabbtester för corona som inom kort kommer att erbjudas på frivillig basis på alla AcadeMedias enheter.

Väl mött i vårsolen!

After School om Framtidens lärande

Den 19 maj bjuder AcadeMedia Academy in alla pedagoger som arbetar i förskola, skola eller vuxenutbildning till After School. Vi diskuterar vi hur framtidens lärande kommer att se ut och gästas av Marie-Hélène Arnborg, VD Ifous, Hanna Elving, Head Project Manager Swedish Edtest och Johan Skoghäll, lärare i medieproduktion och e-sport på LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping.

Webbinariet spelas in och kommer gå att se i efterhand. Du kan även se det förra webbinariet om lärande för hållbar utveckling här.

Administratörsträff om digitalisering

Vårens andra administratörsträff den 11 maj har tema ”Digitaliseringens Do’s and Don’ts”. Vi har bjudit in våra AcadeMedia-kollegor Nellie Berntsson, jurist och dataskyddsombud, som ska ge oss en uppdatering om GDPR samt Fredrik Holmqvist, Risk and Security lead, som håller en föreläsning om digital säkerhet. Dessutom blir det en trendspaning i digitalt lärande av Alastair Creelman, specialist e-lärande vid Linnéuniversitet. Missa inte att anmäla dig här.

Talangprogrammet 21/22

Till hösten startar den sjunde omgången av AcadeMedias talangprogram för blivande chefer. De 27 personer som fått möjligheten att gå programmet nästa läsår har visat drivkraft och en vilja att bli chef framöver. Redan 4-5 maj deltar talangerna i ett Development Center som ska ge ett bra underlag inför programstarten av Talangprogrammet 14-15 september.

HÄR hittar du alla utbildningar för dig inom gymnasiet.

Vi passar även på att tipsa om webbutbildningen i Lektionsdesign som Helena Wallberg tagit fram i samarbete med Academy.

AcadeMedia Academy på Workplace

Håll koll på alla nya nätverksträffar och utbildningar via Academys grupp på Workplace!

Schoolsoft användarundersökning

Under maj månad genomför AcadeMedia SchoolSoftförvaltning en användarundersökning inom gymnasiet och grundskolan (inkl integrerade förskolor) i syfte att få en bättre förståelse för hur användarna upplever stödsystemet samt fånga upp prioriterade förbättringsområden. Vi vore ytterst tacksamma för ert deltagande, så håll utkik i e-postlådan!

Plattformsbyte SchoolSoft - pilotskola flyttar

I juli månad är det dags för AcadeMedia att flyttas till SchoolSofts nya plattform AWS. Nu i maj genomförs en pilot då Designgymnasiets två skolor flyttas. Syftet med byte av plattform är bättre prestanda, stabilare driftmiljö, bättre möjlighet till utveckling. Mer information kommer framöver.

SchoolSoft - Uppgifter

Ett tips när du skapar en uppgift i SchoolSoft är att du i fältet “Namn” skriver in vilken kurs/ämne uppgiften avser, exempel “Historia andra världskriget”. Det är även bra med information i fältet “Beskrivning”. Detta underlättar för vårdnadshavare när de tar del av sina barns uppgifter i appen/webben samt förtydligar bland uppgifterna i kunskapsmatrisen.

Nyheter från IT support för gymnasiet

Planerad driftstörning: Software Center & SCCM (6 maj)

Den 6 maj kommer IT att utföra underhåll på vårt system som hanterar program distribuering för PC datorer. Under denna dag går det inte att installera om PC datorer över nätverket (s.k. PXE-boot), det går inte heller att distribuera ut/installera mjukvara via Software Center på våra Windowsbaserade datorer. Vi beräknar att systemet är i full drift igen den 7 maj. Det går fortfarande bra att installera om datorer med offline-media över USB, precis som vanligt.

Adobe rensning

När läsåret är slut är det viktigt att säkerställa att bara de elever som går kvar på skolan nästa år finns kvar i schoolsoftgruppen för Adobe. Detta för att undvika onödiga kostnader. Har vi en gång bokat upp licensen så kvarstår den kostnaden resten av avtalstiden. Innan nya elever läggs in måste de gamla tas bort.

Påminnelse: Återlämning och försäljning av datorer

Här har ni en lista med alla enheter samt pris för elever och skolan.

Lista med enheter 2021 och priser för utköp (ni behöver begära åtkomst).

Det finns tre val som ni behöver ta ställning till för varje enhet ni har på skolan i listan ovan. Beroende på vad ni väljer och vilken dator blir det olika kostnader för er.


  1. Försäljning till elever

Ni erbjuder eleverna att köpa ut sin dator till elev-pris. Eventuellt överskott går i första hand till att täcka kostnader för val 2 och 3 nedan. Här finns mallar ni kan använda för att informera eleverna om erbjudandet: Elevbrev, Manual Elevportal. Det är viktigt att ni går ut med informationen snarast så att elever hinner spara pengar till köpet. För att kunna bekräfta att elever betalat kan administratörer logga in på denna sida:

Manual Administratör

Lösenord till adminstörsportalen (begär åtkomst)


Här är listan med alla enheter samt priser för elev och skola. Lista med enheter 2021 och priser för utköp (begär åtkomst)

  1. Återlämning

Ni samlar in och återlämnar datorn. Vill ni ha återlämning innan skolan stänger så maila charlotte.persson@advaniafinance.se så snart ni kan och minst en vecka innan skolan stänger. I fall utrustningen är komplett med laddare, endast har förslitningsskador och är avregistrerad kommer ni inte behöva betala något för datorn. Om datorn har mer än förslitningsskador, saknar laddare eller inte är avregistrerad så tillkommer kostnader upp till skolans utköpspris.


Återlämning i augusti ska bokas senast den 24 juni! Boka en upphämtning av datorer i <detta> dokumentet.


  1. Utköp av skolan

Ifall ni behåller eller kanske inte längre kan lämna tillbaka datorn betalar ni skolans pris för utköp. Den vanligaste orsaken till detta är att skolan vill återanvända utrustning till “lånedatorer” under reparationer eller att utrustningen kasserats eller förlorats och inte ersatts för att det inte behövs. Väljer man detta så behövs ingen mer åtgärd göras. Om ni väljer att behålla datorer i något annat syfte än att använda som lånedatorer under reparation vill vi att ni rådfrågar Royne eller Martin.


Alla datorer som inte återlämnas kommer per automatik att köpas ut enligt val 3. Innan upphämtning sker måste Chromebooks och Apple-enheter avregistreras.Ni lägger ärende för Chromebooks här och för Apple läggs ärende här.


Tidsplan 2021:
14 april: Portalen är öppen för utköp.
9 juni:
Sista dag för inbetalning genom portalen.
24 juni:
Sista dag för att boka återlämning.Mer information och tips hittar ni som vanligt på gymit.academedia.se och i gruppen Gymnasie IT information på Workplace.

För frågor om IT för gymnasiet, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001

Uppdaterade samtyckesblanketter

AcadeMedia samtyckesblanketter som används för godkännande vid publicering av bild, film och personnamn har uppdaterats. Skillnaden i blanketterna för barn/elever/deltagare/extern person är att även ljudinspelningar nu omfattas, samt att bolagssamtycken även ger AcadeMedia rätt att använda personuppgifterna.

Blanketten för medarbetare har justerats för att följa lagen om namn och bild i reklam. Om du har laddat ner blanketterna och sparat lokalt så behöver dessa bytas ut. Mer information och de uppdaterade blanketterna hittar du här.

Kontakt med LÖN

Har du som chef någon fundering eller frånga inför sommaren, ring gärna oss på telefon 0771-794401, vardagar mellan 09:00 – 15:00 så hjälper vi dig.

Kommande händelser

I år infaller 6 juni på en söndag. Ansökan för ledighet för den 6:e juni kommer att vara valbar som frånvaroorsak från den 7 maj.

Viktiga datum från LÖN


3 maj: Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport och registrera resa/utlägg.


6 maj: senast kl 17.00 behöver du som chef attestera dina anställda i Medvind samt attestera resa/utlägg. Se över och förläng ledighetsansökningar i Medvind före attest!


10 maj: Sista dagen för underlag för nyanställningar, ändringar och avslut om de ska komma med i löneutbetalningen för maj.

Snabbtester för corona erbjuds på våra skolor

Smittan har ökat på många av våra enheter den senaste tiden och behovet av snabb och effektiv testning är därmed stort. AcadeMedia kommer därför att erbjuda elever och medarbetare som varit i nära kontakt med en smittad person att ta frivilliga snabbtester. Syftet är att bidra till att minska smittspridning i samhället och att skapa en tryggare miljö för våra medarbetare, förskolebarn, elever och deltagare. Enbart individer som själva kan genomföra testet ska erbjudas att ta det, för minderåriga krävs vårdnadshavares tillstånd. Dessa snabbtester ersätter inte de PCR-tester regionerna erbjuder, snabbtesterna är till för att snabbt kunna identifiera individer som bär på smittan men inte uppvisar några symtom.

Testerna kommer från och med slutet på denna veckan eller början på nästa att finnas på ett antal utvalda skolor runt om i Sverige. Här fins våra nya rutiner för att hantera testtagning och hur din skola vid behov kan få snabbtester.

Här hittar du brevmallar med förhandsinformation till:

Medarbetare

Elever, vårdnadshavare och deltagare


Riktlinjer inför skolavslutningar och studenten

Nu finns AcadeMedias riktlinjer för skolavslutning och studentfiranden publicerade på medarbetarwebbens corona-sidor.

Alla uppdateringar som görs kring våra riktlinjer för covid-19 finns samlade på medarbetarwebben på denna sida.

Sist men inte minst - se den nya filmen om Campus Södermalm

Augusti 2022 flyttar Klara Södra, LBS Stockholm Södra, ProCivitas Stockholm och IHR till Campus Södermalm. Ni som vill veta mer eller dela detta spännande projekt kan kika in här på sajten för campuset.