Nyheter mars


NYHETSSIDAN UPPDATERAS MÅNADSVIS

Senaste nytt från Jens Eriksson

Business control

Tjänsteplanering i RP

Arbetet med en gemensam tjänsteplaneringsmodell inom gymnasiet fortsätter nu i samband med budgetarbetet inför läsåret 19/20. I år ska tjänsteplaneringen genomföras för AcadeMedias samtliga gymnasieskolor.

Den 6 mars öppnar RP för rektorer, skolchefer och utbildningsdirektörer. Det går då att börja planera personal, intäkter/elevtal samt tjänsteplanering!

Instruktionsfilmer och övrig information om tjänsteplaneringen hittar ni nu under "Resurser" i menyn ovan, eller via denna länk!

HR

I mars byter AcadeMedia HR- och lönesystem

I mars stänger Personalwebben och vi får istället ett nytt och modernt HR- och lönesystem. Från 15 mars kommer länkar finnas tillgängliga via Servicewebben, tillsammans med instruktioner. Medarbetare kommer använda sina vanliga inloggningsuppgifter till båda systemen, alltså samma som till e-posten, jobbdatorn och Schoolsoft.

Viktiga datum

 • Sista gången medarbetare ska göra sin tid- /projektrapport, reseräkning och registrera utlägg i det gamla systemet är för februari månad, alltså senast 4 mars.
 • Sista gången du som chef kan attestera februarilönen i det gamla systemet är den 8 mars.
 • Mellan den 9 och 14 mars är det gamla systemet stängt och det nya har ännu inte öppnat. Det betyder att du inte kan attestera och administrera personalförändringar under den perioden.
 • Den 15 mars öppnar det nya lönesystemet. Då kan du attestera och administrera personalförändringar. Här finns instruktioner för alla nyheter.
 • Du som anlitar konsulter / har inhyrda medarbetare behöver säkerställa att de är korrekt registrerade. Det gör du senast den 22 mars med detta formulär.
 • Den 20-25 mars kan du fortsätta att rapportera tid i det nya systemet, men inte göra reseräkning, rapportera utlägg, attestera eller administrera personalförändringar.
 • Från den 26 mars är det nya systemet helt igång.

Information om det nya systemet kommer finnas på Medarbetarwebbens startsida. Du som har frågor är välkommen att lägga ett ärende till löneavdelningen via Servicewebben.

Nytt HR- och Lönesystem

Information gällande Lönerevision Vision

Då AcadeMedia under våren byter lönesystem kommer lönerevisionen för Visions avtalsområde 2019 att senareläggas och istället genomföras tillsammans med höstens lönerevision.

Ny lön och utbetalning

Ny lön för medarbetare under Visions avtalsområde gäller som vanligt från 1 mars. Vid första löneutbetalningen, som kommer med novemberlönen 2019, kommer lönepåslaget att betalas ut retroaktivt.

Vilka gäller detta?

 • Chefer
 • Administratörer
 • Kuratorer, psykologer, sjuksköterskor
 • Lokalt IT-ansvariga
 • Stabsmedarbetare

Lönerevisionen för Vision 2020 förväntas hanteras som vanligt.

Mer information kommer i samband med att lönerevisionsarbetet startar efter sommaren.

IT

Byte av inloggningsportal för Office 365 den 5 mars kl 12:00.

Detta är samma typ av byte som vi har gjort för Schoolsoft, Google och Inspira i början av februari. Då det tidigare bytet inte blev optimalt har vi satt in extra resurser den 5 mars för att lösa eventuella problem som kan uppstå. Märker ni efter lunch att något är fel tveka inte att höra av er till supporten.

Detta är det andra steget av tre för att göra era och vårdnadshavarnas inloggningar skyddade bakom en så kallad tvåfaktors login.

IT Informationsbrevet

I IT Informationsbrevet samlar vi nyheter och rutiner för IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Här finns IT Informationsbrevet.

Kvalitet

Resultat för medarbetar- och elevundersökning den 6 mars

Tack för att du varit med och bidragit till årets resultat. För gymnasiet har svarsfrekvensen i år varit 84% i medarbetarundersökningen och 76% i elevundersökningen - bra jobbat!

Onsdag den 6:e mars får du som chef ett mail med inloggningsuppgifter till den nya digitala resultatredovisningen för båda undersökningarna. Då börjar arbetet med att gå igenom och tillsammans med dina medarbetare analysera, diskutera och arbeta med årets resultat. HÄR finns helt nytt material och information kring hur du kan arbeta med resultaten, för att ni ska få ut så mycket som möjligt av undersökningarna.

Vid frågor hänvisas du till din närmsta chef, eller till kundundersokning@academedia.se alternativt medarbetarundersokning@academedia.se.

Marknad

Fler sökande till våra skolor

Nyligen fick vi in söksiffror från våra drygt 140 gymnasieskolor. Det är glädjande att så många ökar både antalet förstahandssökande och totalt antal sökande. Bra jobbat av er på skolorna! För de skolor som inte har samma positiva utveckling är det viktigt att fortsätta kämpa. Enligt vår årliga marknadsundersökning gör över 20% av eleverna sitt slutgiltiga val under eller efter omvalsperioden. Prata med marknadsansvarig så att ni tillsammans kan skapa en bra aktivitetsplan och vända trenden!

Skolutveckling

Aktuella utbildningar och föreläsningar

 • Utbildning kring skolans demokratiuppdrag för lärare och skolledning. Anmälan och mer information här.
 • TeachMeet Matematik arrangeras i Stockholm 11 mars. Föreläsare är verksamma lärare, SPSM och Skolverket som tillsammans ger konkreta förslag för ökad förståelse i ämnet. Tillfället är fullbokat men du är välkommen att lägga till dig på väntelista här. Plats erbjuds vid eventuella avhopp.
 • TeachMeet Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen fortsätter i Göteborg 26 mars. Under seminariet presenteras aktuell forskning om språk och språkinlärning och dess betydelse för kunskapsinhämtande samt grundläggande lässtrategier och metoder som fungerar i de flesta ämnen. Anmälan via Academy här. Begränsat antal platser.
 • Certifiering för skoladministratörer. Inom kort presenteras nya utbildningstillfällen med efterföljande certifieringsprov för administratörer. Sammanfattning av första omgången skickas ut under vecka 11 via skolcheferna.
 • Årsflöde för skoladministratörer. I samband med certifieringsprocessen har behov av stöd för hur uppdraget kan struktureras framkommit. Material tas nu fram i dialog med administratörer på skolorna. Årsflödet kommer även fungera som stöd för nyanställda administratörer från maj.
 • Pilotomgång av kursen Likvärdig och rättssäker bedömning via Karlstads Universitet startar i mitten av mars. Länk till kursen skickas mailledes till de utvalda representanterna per gymnasieområde.

Närvarolyftet

Konferensserien Från saknad till närvarande är nu avslutad och vi vill tacka alla som deltagit och bidragit. Utifrån workshoparna kommer vi designa fortsatta kompetenshöjande insatser på temat Frånvaro. Ta del av framtaget centralt stöd under tiden och delta gärna i erfarenhetsutbyten mellan skolorna i gruppen Främja närvaro på Workplace.

Närvaro under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)

Flera skolor har börjat använda appen i Google Classroom för att samla in veckorapporterna med närvaro. Närvaron bokförs sedan i Schoolsoft. I instruktionen beskrivs också hur den regelbundna avstämningen mot kunskapskraven sker via APL-perioder. Läs mer här.

Vill du veta mer? Kontakta henrik.widaeus@academedia.se

Inköp

Nya ramavtal för bemanning av lärarvikarier

Inom området bemanning av lärarvikarier har inköpsavdelningen upphandlat nya ramavtal och således avslutat några av de gamla avtalen. Vi kommer ha fortsatt avtal med Pedagogpoolen, Vikariepoolen, Studentvikarie, StudentConsulting och den nya leverantören Bemannia. Ni ska alltså i fortsättningen vända er till dem vid behov av lärarvikarier.

Priserna är sekretessbelagda och ska hållas inom vår organisation, de får ej visas för någon utanför vår koncern eller för era lärarvikarier.

Mer information och ny prislista finns HÄR på medarbetarwebben. Vid frågor, maila inkop@academedia.se!

Vikten av att handla råvaror på anbud

Under 2018 gick andelen köp av avtalsvaror och kampanjvaror hos Martin & Servera upp från 78% till 85%, vilket är toppen. Med tanke på prisutvecklingen, som är ett resultat av sommarens torka och den svaga svenska kronan, är vikten av att handla på anbud större än någonsin.

Ett exempel är Gårdsgoda, ett fullgott alternativ till Bregott. Prisskillnaden är mer än dubbelt så stor - varje gång en enhet köper en Bregott kunde enheten fått två Gårdsgoda. Med den enkla manövern sparar vi årligen 100 000 sek.

När ni attesterar fakturor från Martin & Servera ser ni om artiklarna är handlade på anbudsvara (A) kampanjvara (K) eller till bruttopris. Målsättning är att vi ska nå över 90% anbuds- och kampanjvaror under 2019. Det kan vi uppnå om vi jobbar tillsammans!

Tillsammans är vi starkare!

Academedia United är för dig som vill höja pulsen tillsammans med kollegor i hela landet och samtidigt vara en ambassadör för fysisk hälsa och välmående. Med Academedia United vill vi främja nya möten, gemenskap och rörelse genom att göra det enkelt för alla medarbetare att samordna aktiviteter, stora som små. Häng med oss i UNITED-gruppen på Workplace där våra praktikanter John Jansson och Robin Brewitz kommer dela information om kommande lopp, träningstips och mycket annat. John och Robin studerar på det hälsoförebyggande programmet på Högskolan i Halmstad och kommer vara projektansvariga för United under våren. Inom kort kommer även mer information på förmånswebben Benify.