Nyheter mars


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 APRIL

Vår segmentschef Jens Eriksson hälsar från skidbacken där han befunnit sig under föregående vecka. Portalen är som vanligt späckad med viktig information, bland annat om nya bolagsnamn och fakturaadresser, gymnasiets enkätresultat, Inspera och inte minst koncernens nya riktlinjer för coronaviruset. Håll tillgodo, nu går vi mot ljusare tider! / Jenny

Uppdaterade riktlinjer för coronaviruset

Med anledning av coronavirusets vidare spridning i och utanför Sverige så uppdateras nu riktlinjerna för våra skolor och medarbetare frekvent. Läs den senaste informationen HÄR på medarbetarwebben.

Koncernens riktlinjer kan vid behov delas med elever och vårdnadshavare på Schoolsoft. På academedia.se uppdaterar vi kontinuerligt extern information via våra nyheter.

För frågor, kontakta Paula.hammerskog@academedia.se.

Här finns riktlinjer och metodstöd för distansundervisning för våra skolor: https://sites.google.com/academedia.se/distansundervisning

Ekonomi

Nya bolagsnamn och faktureringsadresser

Flera av våra gymnasieskolor inom DBGY, NTIG, Kreativa och Teoretiska GO byter den 1 mars bolagsnamn, vilket bland annat påverkar fakturaadresser för våra leverantörer. På Medarbetarwebben finns en översikt av de nya bolagsnamnen vilket bl a berör de skolor som tidigare hetat IT Gymnasiet, Plusgymnasiet, Mikael Elias och Hermods gymnasium.

HÄR finns en översikt av samtliga bolagsnamn och våra nya fakturaadresser som berör alla skolor och bolag inom koncernen.

Nya rutiner för fakturering av elever

Nu förenklar Ekonomiservice rutinerna kring fakturering av elever och inkassohantering av desamma. I syfte att spara tid har följande process tagits fram:

Fakturering avseende böcker och datorer görs endast vid belopp över 500 kr. Vid obetald faktura skickas 2 påminnelser. Inkasso skickas endast på skulder över 5 000 kr. Om skulden är mindre än 5 000 kr och obetald efter 8 månader från förfallodatum, skrivs skulden av och enheten informeras.

Ovan gäller samtlig fakturering av elever utan undantag.

Fastighet

Fastighetsavdelningen flyttar till segmenten

Fastighetsfunktionen inom AcadeMedia decentraliseras och flyttas till segmenten. Syftet är att Fastighet ska arbeta närmare våra verksamheter för att på ett mer effektivt sätt kunna tillgodose de behov som finns. Fastighetsansvariga kommer att tillhöra och rapportera till det segment som de arbetar med idag. Christian Andersson får från 1 mars det övergripande ansvaret för fastighetsfrågor för grund- och gymnasieskolorna.

Inköp

Uppsägning av avtal för catering senast 31 mars

Alla ramavtal för catering löper årsvis från 1 juli t.o.m. 30 juni med tre månaders uppsägning. Det innebär att ni på skolorna måste säga upp avtalet senast 31 mars vid byte av leverantör inför nästa läsår.

Det räcker med att ni mailar en kort rad om uppsägning av avtal. Se till att leverantören bekräftar uppsägningen skriftligt!

IT

IT Informationsbrevet och kalendarium

I IT Informationsbrevet finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Du hittar dem här: https://gymit.academedia.se

Återlämning/Försäljning av datorer 2020

Då börjar det bli dags för återlämning och försäljning av datorer. Portalen öppnar den första april och har öppet tills den 31:e maj.

Viktigt att ni går ut med elev brevet så fort som möjligt missar men det är det lätt att elever känner att det blir orättvist att hinna spara pengar till köpet.

Här hittar ni länkar till de dokument ni behöver:

Elevbrev

Manual Elevportal (funkar endast efter portalen öppnas)

Manual Administratör (funkar endast efter portalen öppnas)

Lista med enheter och priser som kan köpas ut (begär åtkomst)

Inspera

Nu har vi infört automatisk kontosynk till Inspera, vilket betyder att nyanställda automatisk får ett konto upprättat. Totalt skrev 194 av våra grund- och gymnasieskolor under förra läsåret nationella prov i svenska eller engelska digitalt i Inspera. Nu förbereder vi oss för vårens prov. Är du ny eller behöver påminnelse om hur man arbetar kan du vara med på ett webbseminarium med Inspera, HÄR ser du datum.

Skola24

Under våren kartlägger AcadeMedia Digital schema- och studieplanshantering för att skapa förutsättningar för schemaläggning i Skola24 inför skolstarten hösten 2020. En informationssida för Skola24 skapas här på Gymnasieportalen med riktlinjer, arbetsflöden, kontoinformation och tips.

Varning för bedrägeriförsök och skadliga e-postmeddelanden

Var försiktig med hur du hanterar e-post från okända avsändare och ge aldrig ut användarnamn och lösenord på mail. Dela gärna generella tips från AcadeMedia Digital med dina medarbetare om hur vi kan skydda våra datorer. På denna sida kan du ta del av exempel på tidigare bedrägeriförsök samt råd om hur de kan undvikas.

Kvalitet

Hög svarsfrekvens och fina resultat i årets enkätundersökningar

AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever, vårdnadshavare och medarbetare är nu avslutade och vi ser att resultaten för gymnasiet överlag förbättrats jämfört med tidigare år.

Svarsfrekvensen för gymnasieeleverna var på höga 79%. Majoriteten är mer nöjda med sin skola som helhet och fler uppger att de skulle rekommendera sin skola i år jämfört med både 2018 och 2019.

Vi ser också en ökad nöjdhet bland eleverna med att personal ingriper vid behov, att de i högre grad upplever arbetsro och att de behandlar varandra väl. Samma gäller undervisningen och trivseln på våra skolor. En stor eloge till alla medarbetare som bidragit till de förbättrade resultaten!

Svarsfrekvensen bland gymnasiets medarbetare var hela 84%. Även här ser vi ökad rekommendationsgrad och höjd NMI jämfört med både 2018 och 2019. Medarbetare har uppgett att de är mer nöjda med sin tid, arbetsbelastning och de generella förutsättningarna för sitt arbete jämfört med tidigare. Störst positiv förändring ser vi i chefers upplevelse av sina chefer. Fler medarbetare över lag vill arbeta kvar i minst ett år och fler anser sig ha goda utvecklingsmöjligheter.

Marknad

Gymnasievalet har stängt

Nu har gymnasievalet stängt i hela Sverige och likt tidigare år finns det en hel del att glädjas åt, likväl som det finns utmaningar. Marknadsansvariga kommer att boka telefonmöte med de enheter som behöver extra stöd inför omvalet. För övriga skolor följer vi lagd plan med vissa mindre justeringar. Har ni några frågor om processen eller önskar hjälp är ni varmt välkomna att kontakta er marknadsansvarige.

Nya marknadsplaner produceras

Produktionen av kommande års marknadsplaner är i full gång. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till er som deltagit i våra workshops och till er som svarade på enkäterna kopplat till detta. Vi nådde en hög andel svar och fick in mycket värdefull input som kommer att sätta prägel på våra marknadsplaner. Den 13 mars ska marknadsplanerna vara godkända av respektive utbildningsdirektör.

Lokal kommunikationsplan

Efter att marknadsplanerna är klara kommer marknadsansvarig att skicka ut en mall för de lokala kommunikationsplanerna, vars syfte är att komplettera de centrala marknadsaktiviteterna med ett lokalt perspektiv och engagemang. Deadline för de lokala planerna är 30 april.

Rapportering av läsårstider, programutbud och poängplaner – deadline 31 mars

Segmentsledningen tog inför detta läsår ett beslut om att samtliga gymnasieskolor senast 31 mars ska rapportera in följande:

- Läsårstider 20/21

- Programutbud och poängplaner 21/22

När det gäller läsårstiderna så gör vi en central insamling där informationen sedan delas med alla staber. Då kommer ni endast att behöva svara på frågan en gång, vilket ni önskat.

Gällande programutbud och poängplaner för läsåret 21/22 så sker ingen central insamling, utan det är upp till varje gymnasieområde att sätta upp en struktur för detta. Samma deadline 31 mars gäller dock, då informationen är viktigt för produktionen av det marknadsmaterial vi ska börja använda efter sommaren.

Tipsa oss om nyheter från skolan

Har ni något roligt som händer på er skola den närmsta tiden? Glöm inte att berätta för marknadsansvarig så att vi kan få ut det i relevanta digitala kanaler.

Academy

Nominera till talangprogrammet för blivande chefer

I september 2020 startar, för sjätte året i rad, AcadeMedias talangprogram för blivande chefer. Du som är chef kan fortfarande nominera dina medarbetare fram till den 31 mars. Läs mer HÄR!

Kommunicera med bilder i sociala medier

Nu kan du som hanterar ett sociala medier-konto i ditt arbete lära dig mer om att kommunicera med bilder. Läs mer och anmäl dig här.

Föreläsning: Hur fungerar media?

Välkommen till en frukostföreläsning om mediernas roll i samhället tillsammans med Anders Porelius, presschef på AcadeMedia, den 26 mars på AFK i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här.

Ledarforum och vårt fortsatta kultur- och värderingsarbete

Stort tack till alla som deltog på årets Ledarforum! För att underlätta att bygga vidare på det kultur- och värderingsarbete som vi påbörjade i Karlstad har Academy tagit fram en verktygslåda med tips och råd. Läs mer här. Redan nu kan du passa på att boka in den 21-22 januari 2021 – då ses vi på Ledarforum igen!