Nyheter mars

NYHETSSIDANUPPDATERAS IGEN 6 APRIL

Bästa medarbetare på gymnasiet,

I slutet av förra veckan publicerades våra årliga enkätundersökningar som skickas till elever, medarbetare och vårdnadshavare. Den går ut till över 100 000 personer, i år svarade nästan 80 000. Ett normalt år är det små förändringar i resultaten, det kan handla om en eller två procentenheter på frågor om hur nöjd man är med undervisningen, eller om man vill rekommendera sin skola/arbetsplats till andra.

Jag brukar inte bli förvånad över de övergripande resultaten i dessa undersökningar, ofta har vi en rätt bra känsla för vilka förändringar vi kommer att se. Innan resultaten kom i år diskuterade vi hur de skulle se ut, ingen jag pratade med vågade gissa. Den stora frågan var naturligtvis hur mycket pandemin skulle påverka. Svaret blev – mycket.

Jag blev överraskad, tacksam och glad när jag såg siffrorna. Vi har gjort stora, och snabba omställningar som påverkat både alla medarbetare, samt våra elever och deltagare. Resultatet, som är mycket positivt, visar att det stora engagemang, och de stora insatser våra medarbetare i våra verksamheter och på staberna gjort, har överträffat mångas förväntningar.

Våra gymnasier kommer, liksom våra andra segment, med stor sannolikhet att fortsätta leva med snabba förändringar. Förhoppningsvis får många råg i ryggen när de ser att vi tillsammans lyckats klara detta år på ett sätt som gör att vi inte tappat i förtroende, eller nöjdhet. Däremot är det för tidigt att säga något om hur undervisningens kvalitet, lärandet och både elevers och medarbetares välmående har påverkats av pandemin.

Här kan du läsa pressmeddelandet vi skickade ut i förra veckan.

Jag vill tacka alla er som läser detta för ert engagemang, och era insatser. Vi arbetar tillsammans för att fortsätta bedriva en bra verksamhet, var och en av oss är en liten kugge i ett stort maskineri där allas bidrag är har betydelse. Att våra elever och vårdnadshavare ger oss goda betyg är ett viktigt kvitto för oss.

Marcus Strömberg, VD

Måndag 1 mars kommer ett separat utskick till chefer med nyheter från AcadeMedia Academy. Håll utkik efter det! Där kommer du bland annat kunna läsa om:

  • Nomineringen till Talangprogrammet – öppen till 26 mars.

  • After School – en ny satsning på digitala träffar för pedagoger med fokus på lärande i pandemin. Första tillfället är den 25 mars och Patricia Diaz är gäst. Temat är ”Kvalitet i undervisningen med digitala verktyg”.

  • Grundkurs i pedagogisk och social trygghet (PST) – en ny utbildning på distans för elevassistenter, mentorer, personal i fritidshem med flera som vill fördjupa sig i sin pedagogiskt och socialt stödjande roll. Du behöver vara inloggad på medarbetarwebben för att nå ovanstående länkar.

Corona

Ersättning till personer i riskgrupp

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp samt till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021. Läs mer här.


Ansiktsskydd på våra enheter

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av ansiktsskydd på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituationer i för-, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning. För medarbetare och elever som vill använda ansiktsskydd erbjuder vi sådana kostnadsfritt. Det är upp till var och en att besluta om de vill använda ansiktsskydd i skolan/enheten.

Ansiktsskydd typ II 11R kan beställas, för både medarbetare och elever, via enhetens vanliga konto hos ramleverantören Staples. Om din enhet inte har handlat på Staples tidigare behöver ni skapa ett konto. Mer information om detta finns HÄR. Läser du detta i utloggat läge kommer du att skickas till en inloggningssida. Logga in, och gör en ny sökning på ”ansiktsskydd” eller ”staples”.


Hemkarantän i sju dagar för samtliga inom AcadeMedia efter utlandsvistelse

FHM presenterade nya rekommendationer gällande hemkomst efter resor från utlandet den 9 februari (Länk). AcadeMedia har tagit fram riktlinjer utifrån dessa rekommendation för samtliga elever och personal (Länk).


Andra nyheter och ändrade riktlinjer

Alla uppdateringar som görs kring våra riktlinjer för covid-19 finns samlade på medarbetarwebben:

Ny kontakt för bytagymnasium.se


Iris Brkic, tidigare chattspecialist i digitala marknadsteamet, har tagit över bytagymnasium.se efter Annelie Axelsson. Rekrytering av ny chattspecialist för gymnasiesegmentet pågår. Under tiden har Iris ansvar för både chatt och bytagymnasium.se. Kontakta Iris när ni har frågor om tjänsten och om rapportering av lediga platser på era skolor som ska synas på bytagymnasium.se.

Ekonomi

Tjänsteplanering

Nu är det dags för planering inför kommande verksamhetsår och i samband med budgetarbetet ska alla skolor föra in sina tjänsteplaneringar i tjänsteplaneringsverktyget i Workspace. Instruktioner och information hittar du här på gymnasieportalen under BC - Tjänsteplanering.

Inköp

Städavtal

Om ni ska byta städbolag vill vi påminna om att det är dags att ta in offerter och säga upp det avtal ni har. Uppsägningstiden varierar, men brukar vara 3-6 månader. Endast ramavtalsleverantörer får användas för städ. Du hittar listan HÄR. Ta gärna kontakt med inköpsavdelningen på inkop@academedia.se vid frågor.

IT

Ärendehantering i servicewebben

Från och med nu sköts all kommunikation när det gäller lagda ärenden via "mina ärenden" i inloggat läge på servicewebben. Det går alltså inte längre att ställa eller besvara frågor via mail. Läs mer HÄR.


Senaste nytt från IT-support för gymnasiet

På gymnasiets IT-infosida kan rektorer och IKT-ansvariga ta del av samtliga IT-nyheter i detalj.IT-möte 2 mars


Vi påminner om det digitala IT-mötet den 2 mars klockan 11:00 -13:00. Under mötet kommer vi att fokusera på återlämning och utrullning av klienter inför skolstarten, men det kommer även finnas tid för frågor.

Vi kommer också att spela in det så ni kan se det i efterhand. Ni hittar information om kommande möten och arkiv med inspelningar av tidigare HÄR.


Mer information hittar ni som vanligt på gymit.academedia.se


För frågor om IT för gymnasiet, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001

Lön

Registrering av representation

När du registrerar en representation finns det en ny funktion som kontrollerar att antal deltagare angivet i rutan stämmer överens med antalet rader (namn + arbetsgivare) och att det finns en deltagarlista bifogad. Manual hittar du här.

Viktiga datum från LÖN


1 mars: Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport och registrera resa/utlägg.

4 mars: senast kl 17.00 behöver du som chef attestera dina anställda i Medvind samt attestera resa/utlägg. Kom ihåg att se över och förläng ledighetsansökningar i Medvind före attest!


8 mars: För att vi skall hinna registrera nyanställningar, ändringar och avslut så behöver vi era underlag senast detta datum för att komma med i löneutbetalningen för februari.

Marknad

Gymnasievalet har stängt

Nu har gymnasievalet stängt i hela landet. Efter ett annorlunda år där vår data har varit osäkrare än tidigare kan vi nu se att det sammantaget går bra för våra skolor. Men precis som tidigare år finns det givetvis en del enheter som har behov av extra stöd inför omvalet och sommaren. Marknadsansvariga kommer att boka telefonmöte med dessa enheter. För övriga skolor följer vi lagd plan med vissa mindre justeringar. Har ni några frågor om processen eller önskar hjälp är ni varmt välkomna att kontakta er marknadsansvarige.

Marknadsplaner för 21/22

Inom kort är kommande års marknadsplaner klara. Stort tack till er som deltagit i våra workshops och till er som svarade på enkäterna kopplat till detta. Den 5 mars ska marknadsplanerna vara godkända av respektive utbildningsdirektör.

Lokal kommunikationsplan

Efter att marknadsplanerna är klara kommer marknadsansvarig att skicka ut en mall för de lokala kommunikationsplanerna, vars syfte är att komplettera de centrala marknadsaktiviteterna med ett lokalt perspektiv och engagemang. Här ska också tid och datum för öppet hus rapporteras in, om inte marknadsansvarig meddelar något annat. Deadline för de lokala planerna är 29 april.


Att tänka på när du anmäler ett nytt eller kommunicerar i ett pågående supportärende

Nytt ärende: När du lägger ett nytt ärende till Schoolsoft support via e-post är det viktigt att fältet “ämne” innehåller tydlig information vad ärendet avser. Det hjälper Schoolsoft support att prioritera inkomna ärenden och snabbare kunna ge respons till anmälaren.

  • Exempel på mindre bra formulering är “Lisa”, “Problem”, “Schoolsoft fungerar inte”, “Jag har en fråga”.

  • Exempel på bättre formuleringar är “Fråga om betyg”, “Saknar kursmatris för elev”, “Beställning av SMS”, “Elevvyn fryser på datorn”, “SPAR-fråga”.

Skapa alltid ett nytt ärende för varje ny fråga/anmälan, dvs återanvänd aldrig ett gammalt ärende eftersom dessa blir väldigt svåra att hitta och följa för SchoolSoft support, med längre handläggningstider som följd.


Pågående ärende: När ni kommunicerar i ett pågående ärende via e-post, säkerställ alltid ärendenumret i ämnesfältet. Ha även ärendenumret redo om ni kommunicerar per telefon.


Regler för push-notiser i appen för elever/vårdnadshavare

Schoolsoft har tagit fram regler för pushnotiser. Dessa kommunicerades ut via en nyhet i slutet av januari. Ni hittar nyheten under menyn “Admin”. Reglerna återfinns även i digitala hjälpen i Schoolsoft (klicka på frågetecknet), sök exempelvis på “notiser”. I reglerna framgår bland annat vad som genererar pushnotiser, samt när de går ut i elev/vh-appen.


Ny kalender

I höst lanserar Schoolsoft en ny kalender. Den testas från 1:a mars av ett antal av våra grund- och gymnasieskolor.


Snacka med syv mot nya höjder

AcadeMedias digitala vägledningstjänst snackamedsyv.se hjälper allt fler elever och vårdnadshavare med objektiv vägledning inför gymnasievalet och efter gymnasiet. Under januari hade tjänsten över 1100 bokade samtal, jämfört med cirka 170 samtal under motsvarande period året före. Behovet har växt på grund av pandemin och de uteblivna utbildningsmässorna, idag är tjänsten ett viktigt komplement till studievägledningen på skolorna. Målet är att minska felval och byten vid skolstart. AcadeMedias digitala marknadsteam har uppdaterat webbsidan och försett den med nytt innehåll. Besök sidan HÄR.

Study Bee Insight

Nu finns det ett nytt verktyg som ska hjälpa lärare, skolledare och elevhälsopersonal att tidigt få syn på elevers resultat och identifiera de som har behov av olika former av extra stöd. Study Bee Insight är ett så kallat EWS-verktyg som lärare och rektorer inom NTI Gymnasiet och Drottning Blanka har varit med och utvecklat. Läs mer om hur det fungerar HÄR.

Under Arkiv i menyraden kan du se och ta del av tidigare månadsnyheter.