Nyheter november


NYHETSSIDAN UPPDATERAS MÅNADSVIS

Månadens hälsning från Jens

Business control

Elever utan ersättning

Det är av yttersta vikt att alla enheter fokuserar på att hantera elever med utebliven ersättning. Varje enhet som berörs måste samarbeta med sin ekonom för att så fort som möjligt lösa dessa, ju längre tid som går desto större risk att vi går miste om ersättning.

Varumärkesbyte och fakturor i Opto

De enheter som håller på eller har bytt namn på sin enhet måste vara väldigt noggranna med att beställningar görs i rätt bolag. Inget formellt huvudmannabyte har skett så leverantörer ska fortsätta att fakturerar till exempelvis Plusgymnasiet AB även om skolan bytt namn till DBG. Gör man fel kan det få stora konsekvenser i de fall vi har ansökt och fått exempelvis Erasmus-bidrag. Bidraget kommer till Plusgymnasiet AB, får vi in kostnaderna fel så de landar på DBG riskerar vi att bli återbetalningsskyldiga.

OPTO

BC har fått i uppdrag att assistera leverantörsgruppen med att påminna användare som har flera obehandlade fakturor i sin inkorg vid månadens slut. För att undvika extra arbete och ökad osäkerhet kring månadens resultat som obehandlade fakturor skapar vädjar vi till er OPTO-användare att tömma era inkorgar redan vid första påminnelsen (3 dagar innan stängning). Det sparar tid och pengar för hela organisationen!

HR

Tidplan för lönerevisionen

För Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunals avtalsområde

v.44 HR förhandlar lönerna med förbunden. Vid eventuella meningsskiljaktigheter vid förhandlingen kan rektor komma att kontaktas för eventuell korrigering av lön.

v.46 Efter klartecken från Skolchef och HR meddelar rektor medarbetaren den nya lönen (ej indikation utan faktiskt påslag).

v.47 Ny lön utbetalas med novemberlönen med retroaktivitet från 1 sep 2018 (1 november för Kommunal).

IT

IT Informationsbrevet

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev med senaste nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Från och med nu finns alla IT Informationsbrev på en och samma adress.

Om ni vill registrera någon till IT Informationsbrevet kan ni trycka här Registrera


(Nyheter om digitaliseringsprojekt kan du läsa under rubriken Skolutveckling nedan)

Kvalitet

Regelbunden kvalitetsgranskning - ny modell för tillsyn/granskning

För att i högre grad kunna bidra till utveckling av svensk skola har Skolinspektionen tagit fram en ny modell för tillsyn/granskning – Regelbunden kvalitetsgranskning. Till skillnad från den regelbundna tillsynen – som fokuserar på regelefterlevnad och på att identifiera brister i verksamheten – gör Skolinspektionen en bedömning av hur väl man på skolan motsvarar ett antal kvalitetskriterier inom fyra olika områden; Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygsättning. Den regelbundna kvalitetsgranskningen ska alltså inte bara fokusera på brister, utan också lyfta fram det som fungerar väl på skolan samt komma med rekommendationer för hur skolan och huvudmannen kan arbeta vidare med att höja kvaliteten – oavsett hur bra man redan är.

Under höstterminen kommer två av våra skolor inom LBS att få en regelbunden kvalitetsgranskning, och under vårterminen är det 15 skolor inom Praktiska som står på tur. Vi välkomnar den nya modellen och ser det som en möjlighet att ytterligare vässa kvaliteten inom AcadeMedias gymnasieskolor!

Modellen är så pass ny att det första riktiga beslutet efter en regelbunden kvalitetsgranskning kom så sent som förra veckan. Beslutet gäller en grundskola, men för dig som är intresserad kan du ta del av vad som bedöms och hur ett beslut kan se ut här.

Du kan också läsa mer om den regelbundna kvalitetsgranskningen och andra typer av tillsyn och granskning här.

Elevhälsa

Information om elevhälsan samt mallar hittar du på Medarbetarwebbens sektion för elevhälsa.

Marknad

Nu är majoriteten av alla mässor genomförda och flera av våra skolor har haft sitt andra öppna hus. I takt med att vi får in besökssiffror från dessa så justerar vi vår kommunikation och ger extra stöd till de skolor som behöver det. Känner ni oro för elev....


Överlag får vi positiva signaler vilket är ett kvitto på att era skolor stärker sin attraktivitet. I de fall utvecklingen går motsatt håll kommer vi tillsammans med berörda skolor att sätta in extra åtgärder för att vända trenden. I det här sammanhanget vill vi återigen understryka vikten av att samla in intresseanmälningar på era mässor, så att vi kan påminna intresserade elever om era kommande öppna hus.

Digital annonsering

Nu är den digitala annonseringen igång för de allra flesta av våra skolor. Det digitala teamet jobbar nu löpande med att analysera och optimera annonserna så ännu fler elever ska besöka era hemsidor, anmäla sig för sms-påminnelse inför öppet hus eller boka en s.k. prova på dag, även kallat ”skuggning”. Och så här långt ser vi en ökning på 166% av trafiken till våra hemsidor i september månad jämfört med samma period förra året. Nu ska vi fortsätta att producera berättelser om era skolor i både text och bild så att ännu fler får upp ögonen för era fina skolor.

Är ni nyfikna på i vilka kanaler era skolor har digital annonsering just nu? Kolla här!

Sist men inte minst, vänd er till er marknadsansvarig om ni behöver mer stöd eller har några frågor.

Skolutveckling

Utbildningar

Missa inte gymnasiets växande utbud av och bokningsbara utbildningar. Mer information och anmälan: görs här alternativt via mail till carina.hall@academedia.se

Webbkurs om proaktiva elevavstämningar - Starta kursen här!

Konferenser och seminarier

Yrkesutbildningskonferens 6 nov kl 9-16:15 på Westmanskas konferenslokaler på Holländargatan 17. Huvudfokus kommer att vara kollegialt lärande inom våra yrkesutbildningar och samverkan skola-arbetsliv. För mer information kontakta moana.widell@academedia.se

Konferens om APL-utomlands. Workshop för konsortium den 7 nov kl 10-16 på Adolf Fredrik Kyrkogata 2. Information och anmälan görs här!

TeachMeet - seminarium om språkutvecklande arbetssätt den 15 nov kl. 16-17 i Vercity, Nacka Forum. Information och anmälan via Academy.

Ansökan till skolambassadör för EU är öppen

Ansökan till utbildningen Skolambassadör för EU 2019, är öppen från den 1:a till den 30:e november 2018. Mer information och ansökningsformulär hittar du på här eller kontakta Jessica Svedlund

Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter

Avtalsreglerat samarbete med Uppsala Universitet samt påbörjade öppna samarbeten med Malmö och KTH. Samtliga tillgängliga studenter för hösten är i dagsläget placerade. Vill du ha studenter till våren? Kontakta Maria Bivesjö senast 30 november!

För att kunna ta emot en student måste man som lärare ha utbildat sig till handledare. Det finns fortfarande platser kvar till den distansbaserade utbildningen via Uppsala Universitet. Information och anmälan finns här.

Metodmaterial

Gemensam rapporteringsstandard kring närvaro för våra gymnasieskolor hittar du här.

Metodstöd och checklistor för proaktiva elevavstämningar, dokumentation av närvaro/frånvaro samt pedagogisk bedömning hittar du här.

Missa inte heller Utvecklingsbloggen med nytt inlägg om hjärnstudier och språkinlärning.

Digitalisering

Inspera Assessment

Provplatttformen Inspera har börjat användas av våra skolor. Nu börjar arbetet med integration fullt ut, så att konton och undervisningsgrupper finns tillgängliga för uppsättning av proven. Arbetet pågår under november.

Vi kommer även inom kort bjuda in till workshops i Stockholm och Göteborg för de som behöver fördjupa sig i Insperas funktioner, som gemensamma provmallar, learning analytics och olika bedömningsmetoder. Inbjudan skickas till skolledare som sedan väljer deltagare från skolan. Seminarierna hålls 27, 28, 29 november.

Digitala lärlingskontrakt

Varje år tecknar Academedia 3-4000 lärlingskontrakt mellan elever och arbetsplatser, ett digert manuellt arbete. Ett nytt projekt har startats för att digitalisera processen. Målet är att hämta fakta om eleven och dennes studieplan från Schoolsoft och automatiskt upprätta kontrakt för digital signering. Piloter för vissa skolor kommer utföras under vårterminen. Förhoppningsvis kan samma plattform användas för avtal om APL. För mer information, kontakta Per Melin.

Dokumentation för elevhälsoteam

Vi har tagit fram rutiner för hur man kan använda Google Drive för dokumentation av elevhälsoarbetet på ett säkert sätt. Läs guide här >>>