Nyheter november


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 DEC

Business control

Prisbeslut från kommunerna

  • Prisbeslut från kommunerna, dvs beslut om skolpeng år 2020, har börjat komma eller kommer snart.
  • Vi har en central funktion som granskar prisbesluten och bedömer om de är rimliga. Om vi bedömer att de är orimliga har vi tre veckor på oss att överklaga från det att prisbeslutet mottagits.
  • Prisbesluten från kommuner kan ibland inkomma direkt till skolan och de tre veckorna börjar då ticka från det datum ni mottagit dem. Om ni får prisbeslut till er skola är det viktigt att ni omgående scannar dem och mailar dem till: prisbeslut@academedia.se

Digitala teamet

"Answers" på era hemsidor

Du känner väl till "vanliga frågor-rutan" på din skolas hemsida? Där har vi samlat de vanligaste frågorna, för att göra det så enkelt som möjligt för elever och föräldrar att hitta svar på det de söker! Gå gärna in och stäm av så att all information stämmer. Vid eventuella fel, vänligen kontakta Iris Brkic på iris.brkic@academedia.se

Fler digitala anmälningar till Elev-för-en-dag

Många elever som besöker våra öppna hus och är med på Skuggning/Elev för en dag blir elever på våra skolor om de får en bra upplevelse. Antalet digitala anmälningar har ökat med 60% mot förra året vilket är väldigt positivt. Tack för allt ert arbete med att arrangera dessa tillfällen när eleverna besöker våra skolor!

HR

Lönerevision 2019

Rektorer - tack för ert arbete med årets intensiva lönerevisionsprocess!

Den 28-29 oktober förhandlar HR lönepåslagen med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, och kort därefter med Kommunal. Därefter kommer du som rektor få information om att processen är avslutad och att det är dags att delge medarbetare sina slutgiltiga lönepåslag genom ”brev ny lön” (instruktioner kommer).

Utbetalningen av de nya lönerna kommer att ske med lönen i november, då retroaktivt från 1 september för medarbetare under Lärarförbundens avtalsområde, 1 mars för medarbetare under Visions avtalsområde samt 1 november för Kommunals avtalsområde.

Inköp

Risk för konkurser bland leverantörer

Inköp vill uppmärksamma er på att det just nu sker en ökning av konkurser pga kommande lågkonjunktur. Tyvärr har det även drabbat våra ramavtalsleverantörer. 4sound har gått i konkurs och Primetex genomgår just nu en rekonstruktion. Vi ber er vara vaksamma på leverantörer utan ramavtal och aldrig betala i förskott. Kontakta oss gärna för rådfrågning innan ni handlar! Lättast når ni oss på inkop@academedia.se. Vi kommer att bevaka våra leverantörer extra noga under denna period.

IT

Adobe på macOS

Använder ni Adobe program på Apple datorer? Det är då viktigt att ni inte uppdaterar operativsystemet till version 10.15, även kallat Catalina. Mer information på https://gymit.academedia.se

26 november live stream med Verksamhets IT-Chef!

Under läsåret kommer det finnas några tillfällen där ni kan ställa frågor till gymnasiets IT-chefer Royne och Richard live. De kommer utgå från teman och gäster från AcadeMedias IT-organisationen men det kommer alltid att finnas tid till era frågor. Kommande live stream den 26 november kommer fokusera på nästa års hårdvara, mjukvara och tjänster.

Mer information på https://gymit.academedia.se .

IT Informationsbrevet och kalendarium

I IT Informationsbrevet finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Du hittar dem här: https://gymit.academedia.se

IT Support via Servicedesk

IT-supporten har fortfarande en hög volym samtal, chattar och ärenden sedan starten av höstterminen, vilket gör att det fortsatt kommer ta något längre tid att få svar, då vi främst kommer prioritera konto- och inloggningsärenden. Vi försöker jobba ikapp under de närmsta veckorna och har som målsättning att inget öppet och aktivt IT-ärende ska vara äldre än 2 veckor."

Kvalitet

AcadeMedias Kvalitetsrapport för läsåret 18/19

AcadeMedias årliga kvalitetsrapport samlar koncernens kvalitetsresultat per skolform, hämtad både från nationell statistik och egna uppföljningar. Rapporten beskriver koncernens kvalitets- och utvecklingsarbete och prioriterade utvecklingsområden. Den visar bl a att betygsresultaten inom våra grundskolor ligger en bra bit över riksgenomsnittet. Gymnasieskolor som länge varit en del av AcadeMedia har en stigande andel elever med examen, vilket är glädjande. I rapporten beskrivs även koncernens kvalitetsmodell och hur den nu vidareutvecklas i syfte att driva utvecklingsarbetet framåt i ännu högre takt. AcadeMedias Kvalitetsrapport kan beställas via Navet: navet@academedia.se.

Lön

Löneavdelningen på turné

Under november och december kommer erfarna löneadministratörer att besöka Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro, Falun, Skövde, Växjö, Luleå och Örnsköldsvik. De kommer erbjuda såväl utbildning i HR+8/Medvind som hands-on hjälp med dina specifika frågor. Vi kommer också anordna två webbinarier. Anmälan och mer information finns HÄR!

Denna film beskriver vad en chef behöver göra från att en ny medarbetare anställs tills dess att hen får lön.

Marknad

Marknadsundersökning med över 10 000 svar

Årets marknadsundersökning är avslutad och det är med stor glädje vi konstaterar att vi fick in över 10 000 svar! Det innebär att närmare 75% av alla våra ettor har deltagit i undersökningen. Stort tack till er som bidragit!

Vi analyserar nu utfallet och marknadsansvariga kommer därefter att presentera resultatet för respektive varumärke och även säkerställa att ni får rapporten för just er skola.

Eleverna vill ha information om era skolor

I samband med gymnasiemässan i Göteborg genomförde vi intervjuer med över 200 elever på väg ut från mässan. Vi ställde frågor om gymnasievalet, intresseanmälningar och vilket informationsbehov de har. Här kommer några av de mest intressanta insikterna:

  • 4 av 10 elever hade fyllt i en intresseanmälan på mässan. Av dessa elever görs i snitt 2,5 intresseanmälningar/person.
  • Orsakerna till att 6 av 10 inte gjort en intresseanmälan är att de inte fått frågan (19%), inte bestämt vilket program de ska läsa (15%), inte hunnit (14%) eller att de planerar att göra det vid ett annat tillfället (14%).
  • En överväldigande majoritet av eleverna, även de som inte gjort en intresseanmälan, vill ha information från skolorna. Påminnelser inför öppet hus efterfrågas mest, tätt följt av programinformation och allmän information om gymnasievalet.
  • Eleverna rankar mobiltelefonnummer och e-postadress lika högt avseende vad de vill lämna ifrån sig och hur de vill ta emot information.

Kontentan är att eleverna vill bli serverade information från våra skolor och ser positivt på att göra intresseanmälningar. Vi och övriga skolor måste dock bli ännu bättre på att informera om den möjligheten.

Besöksrekord på flera öppna hus

Rekord slås på löpande band när antalet besökande elever rapporterats in från de öppna hus som genomförts. Om trenden håller i sig kommer vi att slå många rekord framöver. Hoppas ni firar era framgångar tillsammans med personalen och era duktiga elevambassadörer. Stort tack för era fina insatser där ute!

Utveckling -Academy

Ledarutmärkelser - riktar sig till alla målgrupper (bifogad bild)

Ta chansen att belöna en ledare eller ett team som du tycker har gjort ett extra gott jobb under året. Nominera i någon av de fem kategorierna senast den 11 november. https://medarbetare.academedia.se/2019/10/21/nominera-en-bra-chef/

Utbildning för elevskyddsombud – riktar sig till grund/gymn

Nu kan elever i åk 7-9 och gymnasiet gå Sveriges elevkårers elevskyddsutbildning till ett rabatterat pris. Sveriges elevkårer erbjuder även kurser i elevinflytande till rektorer och skolledare. Läs mer i Academys utbildningswebb: https://academedia.learning.nu/course/view.php?id=9