Nyheter oktober


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 NOVEMBER

Academy

Dags att nominera till ledarutmärkelser!

Varje år delar vi ut utmärkelser till ledare och team. Nu kan du hylla en ledare eller ett team som du tycker har utmärkt sig särskilt under året. Nomineringen är öppen fram till den 16 oktober.

World Education Week – inspireras av skolor från hela världen

TÄNK OM, som är en del av AcadeMedia Academy, är partner till en stort globalt initiativ som kallas World Education Week. Mellan den 5-9 oktober kommer 100 skolor från hela världen att livesända seminarier med fokus på framgångsfaktorer i utbildningen. Syftet är att bidra till att uppfylla målet om inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet i FN:s Agenda 2030. Vittra Vallentuna och Kringlaskolan är de enda svenska representanterna. Mer information och anmälan finns HÄR.

Central VFU-samordning

AcadeMedia Academy inventerar hur behovet av central placering av VFU-studenter ser ut. Vi vet att många av er redan har välfungerande samarbeten med universitet och är nöjda med det. Vi behöver veta hur många som är intresserade av att få hjälp med placeringar och hur många som inte är det. Vi ber därför varje skola att fylla i en kort enkät för att ge oss en samlad bild. ENKÄTEN BESVARAS HÄR Stort tack!

Utbildningar för elevhälsan

I oktober kan du erbjuder elevhälsan följande utbildningar:

Ekonomi

Information från våra business controllers

Nu är arbetet med Prognos 1 i full gång, vad noga med att läsa instruktioner kommunicerade av din business controller och ta hjälp av det stöd som finns på SIDAN FÖR TJÄNSTEPLANERING.

HR

Lönerevision 2020

Nu börjar arbetet med årets lönerevision för lärarnas och visions avtalsområde närma sig slutet. Sista dag att registrera dina påslag i systemet är 7 oktober, och sista dag att hålla lönesamtal är 13 oktober. Därefter sköter HR förhandlingar centralt, och meddelar dig när revisionen är avslutad.

Har du frågor kring lönerevisionen hänvisas du till närmsta chef eller till HR via Anton anton.häller@academedia.se eller Hanna hanna.bengtsson@academedia.se.

IT

Inför Nationella prov - Inspera och Safe exam browser (gäller endast PC och MacBook Air/Pro - kräver åtgärd innan prov med Inspera)

Inspera rekommenderar nu en ny version av Safe Exam Browser som inte tillåter vissa delar av TeamViewer. Detta gör att vi med skript har slagit av dessa delar av TeamViewer på alla datorer.

Även om våra tester visar att skriptet slår på alla datorer är det extremt viktigt att ni kontrollerar detta så att ni inte får problem samma dag som ni skall utföra ett test i Inspera.

För att skriptet skall slå måste datorn vara anslutna till skolans nätverk. Om det ändå inte fungerar bör en omstart hjälpa.

Om det fortfarande inte fungerar finns här felsökningsguide och ett sätt att tvinga inställningen.

<Länk till guide för PC>

<Länk till guide för MAC>

Behöver ni hjälp eller kör fast kontakta supporten.

Guider och utbildningar för Inspera

Är du ny användare eller behöver repetition av Inspera kan du se tillgängliga fria webbseminarier här.
Du hittar även hjälpdokument här.

Digitalt IT-möte

För personal med IT-sysslor i sin tjänst kommer vi den torsdagen den 12 november att träffas digitalt och diskuterar skolstart/avslut, framtid och nutid. En agenda och mötesinbjudan skickas inom kort.

Ni på skolorna får chansen att prata om aktuella problem och lösningar, så fråga gärna era kollegor om det finns något som de vill att ni tar med er till detta möte.

Vi förstår att några av er inte kommer att ha möjligheten att vara med även om vi lägger upp dagen i olika pass. Så om ni har frågor som ni vill att gruppen diskuterar skicka dem till mig eller Martin så ser vi till att dessa tas upp den 12 november.

Om ni har frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss

SchoolSoft/SPAR – inhämtning av vårdnadshavares uppgifter

Under oktober och november lanseras ny funktion i SchoolSoft som innebär att vi utifrån slagningar mot SPAR automatiskt kommer kunna hämta in vårdnadshavares personnummer, namn och adress. Detta innebär en viss automatisering av en annars väldig manuell process där våra skoladministratörer kommer få ett bättre systemstöd. Bakgrunden är ett regeringsbeslut i maj 2020 där de tillåter friskolor att utifrån elevers/barns personnummer hämta vårdnadshavares personnummer från SPAR. Lanseringen sker under oktober för gymnasiet (NTI Lund är först ut som pilotskola). En första information med tidplan har gått ut till alla berörda skolor (via skolchefer), mer information kommer när det närmar sig.

För uppdaterad information om IT-frågor för gymnasiet - gå till https://gymit.academedia.se/

För frågor, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001

Swedish Edtest - testbäddar för skola

Academedia är partner i ett Vinnovaprojekt som vill matcha skolans teknikbehov mot leverantörernas tjänster. Genom att sedan låta lärare, elever och tech-utvecklare arbeta tillsammans med tester bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala lärresurser.

Ett 50-tal företag har i höst anmält sig Edtest-projektet och de vill visa många olika typer av lösningar, från språkträning i förskola till adaptiva läromedel i gymnasiet. Med start 21 oktober hålls en serie 15 min långa videomöten som lärare kan anmäla sig till. Mer information om Swedish Edtest, mötesschema och annan information om projektet hittar du på https://edtest.se/

Kvalitet

AcadeMedias årliga enkäter till elever, vårdnadshavare och medarbetare

Förberedelsearbetet inför AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever, vårdnadshavare och medarbetare är igång. Enkäterna genomförs direkt vid vårterminens start, och inleds den 11 januari 2021 och pågår under tre veckor fram till 31 januari.

Planera redan nu för genomförandet!

Fundera igenom hur och när du kan informera vårdnadshavare, elever och medarbetare om undersökningarna. Bra information att delge är när de startar, varför de görs och inte minst hur viktigt det är att alla verkligen svarar. Hög svarsfrekvens innebär tillförlitliga resultat som kan hjälpa oss att bli bättre. Ett tips är att redan nu boka in datum och avsätta tid för eleverna att besvara undersökningarna.

Kvalitetskontroll av enkätmottagare

Under oktober och november kommer du som är chef att bli ombedd att dubbelkolla listor med de enkätdeltagare som finns på din enhet, så att den information vi tar ut från olika system är korrekt och komplett. Syftet är att säkerställa att enkäterna verkligen når ut till alla när det väl är dags.

I slutet av november kommer ett testutskick att göras till samtliga medarbetare och samtliga vårdnadshavare inom förskolan/grundskolan med information om respektive undersökning. Förutom att informera är syftet med utskicket att ytterligare säkra att vi har rätt uppgifter.

Frågor och funderingar

Har du frågor kring enkäten, förberedelser eller genomförandet kan du kontakta kundundersokning@academedia.se eller medarbetarundersokning@academedia.se

Lön

Anställningsavtalet är påskrivet - vad händer sen?

Anställningsavtalet skall sparas ner digitalt. Hur man gör hittar du HÄR.

Har du eller en medarbetare fått sin lön på avier? Anmälan av lönekonto sker endast digitalt. För att undvika att få avier utskickade gör du din anmälan HÄR.

Påminnelse till enbart stabschefer – Det är ansvarig chef som kan lägga beställningar gällande konsulter/uppdragstagare.

Viktiga datum från LÖN

1 oktober - Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport och registrera resa/utlägg

6 oktober innan kl 17.00 - Du som är chef ska attestera dina anställda i Medvind samt attestera resa/utlägg.

För att vi skall hinna registrera in alla nyanställningar, ändringar och avslut så behöver vi era underlag senast den 8 oktober för att komma med till oktober löneutbetalning.

Webbinarier om lönesystemet

Välkommen till en genomgång av lönesystemet! Erfarna lönehandläggare kommer att visa dig allt ifrån hur du fyller i formulär för att registrera en nyanställd till hur du attester ett utlägg. Vi erbjuder även webbinarier för dig som arbetat i lönesystemet ett tag, men inte riktigt fått grepp om alla funktioner. Läs mer och anmäl dig HÄR.

Marknad

Anpassad marknadsföring

Som ni alla vet är förutsättningarna annorlunda i år, därför behöver vi göra justeringar i marknadsföringen, både när det gäller vår analoga och digitala marknadsföring. Vi håller oss uppdaterade och är redo att göra ännu fler justeringar om det behövs. Har ni frågor eller tankar om detta är ni välkomna att kontakta marknadsansvarig.

Max 50 besökare på öppet hus

Regeringen har valt att inte höja gränsen för antalet besökare på evenemang. Därför kommer vi ta emot max 50 besökare på öppna hus. De skolor som har behov kommer få ett bokningssystem som marknadsavdelningen ansvarar för.

Årets marknadsundersökning är inställd

På grund av det rådande läget med covid-19 och det merarbete detta ger har vi beslutat att ställa in årets marknadsundersökning mot årskurs 1.

Var tillgängliga och svara snabbt

Sist men inte minst, det är en otålig generation vi kommunicerar med. I år är det ännu viktigare att ni återkopplar snabbt när elever visar intresse för er skola och messar/mejlar/ringer. Annars finns risken att de "swipar" vidare. Vid behov rekommenderas ni att se över skolans rutiner för hur ni svarar i telefon, mejl och ex. messenger.