Nyheter oktober


NYHETSSIDAN UPPDATERAS MÅNADSVIS

Bästa rektor,

Välkommen till nyhetsportalen för AcadeMedias gymnasieskolor. Här hittar du som rektor varje månad nyheter från vår stab. Under sidorna för stabsfunktioner kan du även läsa om olika pågående processer och hitta kontaktvägar till nyckelpersoner och andra relevanta sajter. Vi vill med detta verktyg skapa en plats där ni kan hitta gymnasiespecifik information som är relevant för ert arbete. Portalen är ett komplement till koncernens Medarbetarwebb och till era verksamhetsspecifika hubbar. Vår ambition är att ni enkelt och snabbt ska kunna hitta precis den information ni behöver i de olika plattformarna. Hör av er till jenny.wahlberg@academedia.se om ni har tips på hur informationsflödet kan förbättras!

Ha en fin höst!

Jens

Business control

Tidplan för Prognos 1

14/9 P1 öppnas för uppdatering av Tjänsteplanering och Personal.

24/9 Nu är det möjligt att komma åt alla delar för P1 i RP.8/10 Bokslut september klart kl 17.00

9/10 Deadline vid dagens slut för enheterna.

15/10 Deadline för Gymnasieområdena kl 17.00 (rapport/kommentar till SC, bitr SC, CBC).

19/10 Deadline Gymnasiesegmentet kl 17.00

Det är viktigt att efter bokslutet, som är klart den 8:e okt, gå in och justera utifrån eventuell avvikelse mellan budget och utfall i september månad.

HR

Tidplan för lönerevisionen

För Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunals avtalsområde

v. 36 HR meddelar vilken procentsats rektor har att fördela i årets lönerevision

21/9 Sista dag för rektor att lägga till och ta bort medarbetare ur revisionsmodulen

5/10 Förslag på fördelning registrerad av rektor i Lönerevisionsmodulen och samtliga resultatsamtal med löneindikation i kronor genomförda

12/10 Sista dag för HR att skicka listor på lönepåslag till förbunden

v.44 HR förhandlar lönerna med förbunden. Vid eventuella meningsskiljaktigheter vid förhandlingen kan rektor komma att kontaktas för eventuell korrigering av lön

v.46 Efter klartecken från Skolchef och HR meddelar rektor medarbetaren den nya lönen (ej indikation utan faktiskt påslag)

v.47 Ny lön utbetalas med novemberlönen med retroaktivitet från 1 sep 2018 (1 november för Kommunal)

Samverkansutbildning

Nu är det snart dags för samverkansutbildning! Utbildningen är till för dig som är chef eller lokalombud inom gymnasiet.

Samverkansutbildningen hålls i Stockholm den 10 oktober och i Göteborg den 8 november. För att anmäla dig till något av tillfällena, klicka HÄR.

IT

IT Informationsbrevet

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev med senaste nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Från och med nu finns alla IT Informationsbrev på en och samma adress.

För att gå till senaste brevet tryck här IT Informationssidan.

Om ni vill registrera någon till IT Informationsbrevet kan ni trycka här Registrera

Kvalitet

Kvalitetsrapporter

Arbetet med att avsluta föregående läsår är ännu inte riktigt klart. Genom de kvalitetsrapporter som varje skola och huvudman upprättar så läggs grunden till fortsatt ökad kvalitet och därmed måluppfyllelse. Inom någon månad kommer alla kvalitetsrapporter vara publicerade på hemsidorna, och strax därefter även huvudmannarapporterna.

Garanterad undervisningstid

Inom kvalitetsgruppen arbetar vi nu vidare med att organisera arbetet kopplat till projektet ”Garanterad undervisningstid”, något som kommer att påverka samtliga gymnasieskolor inom AcadeMedia. Se presentation här.

Elevhälsa

Den centrala elevhälsan arbetar på koncernnivå och leds av Marte Torp. Målet är att skapa en likvärdig och kvalitativ elevhälsa för samtliga elever i våra gymnasieskolor. Mer information om elevhälsan samt mallar hittar du på Medarbetarwebbens sektion för elevhälsa. Specifika utbildningar för elevhälsan på gymnasiet finns hos Academy.

Marknad

Med cirka fyra månader kvar till gymnasievalet drar våra kampanjer igång över hela Sverige. Och målsättningen är solklar - att fler elever än någonsin tidigare ska värdera era skolor som ett alternativ i deras gymnasieval.

Ett viktigt moment i den processen är när eleverna träffar er i samband med de gymnasiemässor, öppna hus och skolbesök och som arrangeras den kommande perioden. Det är ofta i samband med de här mötena som eleverna fattar sitt beslut, så det gäller att vi förbereder oss väl. Om du känner att du behöver råd om hur man kan utveckla ett öppet hus, prova på-koncept eller förbättra prestationen på mässan - tveka inte på att be din marknadsansvarige om hjälp.

Sist men inte minst, det är en otålig generation vi kommunicerar med. När de visar intresse för er skola och messar/mejlar/ringer är det viktigt att ni återkopplar snabbt. Annars finns risken att de "swipar" vidare.

Vi påminner om vår nya tjänst bytagymnasium.se som erbjuder rådgivning för elever i Stockholm som vill byta skola. Hittills har siten genererat över 300 ansökningar till våra skolor, flertalet för årskurs 2. Kontakta Emma Norin om din skola har lediga platser!

Skolutveckling

Stärkt samverkan mellan lärarutbildningen och skolan

AcadeMedia och Uppsala universitet har tecknat ett avtal om samarbete avseende VFU-handledning och praktik för VFU-studenter. Uppsala universitet erbjuder handledarutbildning med start i januari för våra lärare i Stockholmsområdet som vill ta emot studenter. Engagerade lärarstudenter väntar på att få praktisera vid någon av våra fina skolor. Mer information och länk till anmälan finns på Academy:s utbildningswebb.

Frånvaro och avhopp

En process med valbara delmoment finns nu framtagen för skolor som vill arbeta mer systematiskt och långsiktigt med närvarofrämjande arbete. Innehållet bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Processen utgår från varje skolas specifika behov och förutsättningar. Kontakta utvecklingschef Carina Hall.

Aktuella utbildningar

8 + 15 okt: Utbildning i Schoolsoft för skoladministratörer. Anmälan görs till Carina Hall.

15 nov kl 16-18: TeachMeet om Språkutvecklande arbetssätt för pedagoger, elevhälsa och skolledare på Vercity i Nacka Forum. Kontakta Maria Bivesjö för mer info och anmälan.

Vi har nu arbetat fram metod- och processtöd kring

För mer information och anmälan, kontakta utvecklingschef Carina Hall.

Exempel på omvärldsbevakning

5, 13, 28 nov: Seminarium om Psykisk ohälsa för professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende i Göteborg 5 nov, Malmö 13 nov eller Stockholm 28 nov. Mer information och anmälan: Klicka in på denna länk och scrolla ner till artikeln som heter Seminarier om självskadebeteende; välj den stad du vill närvara i så kommer du till en digital anmälningsblankett.

Läs mer här

Digitalisering

Nytt verktyg för digitala prov

För att möta kraven på digital provplattform för vissa nationella prov har Academedia upphandlat Inspera Assessment för alla skolor. Många vill dessutom använda digitala prov i andra sammanhang. Under oktober pågår implementation och användarutbildning för fullt och många har redan genomfört prov med eleverna. Här kan du läsa mer om bakgrund och vår utrullningsplan. Frågor besvaras av Per Melin.

Dokumentation för elevhälsoteam

Vi har tagit fram rutiner för hur man kan använda Google Drive för dokumentation av elevhälsoarbetet på ett säkert sätt.

Tips - gratis exemplar av Factfulness för gymnasietreor!

Alla gymnasietreor i Sverige har möjlighet att ladda ner ett kostnadsfritt exemplar av boken Factfulness: Tio knep som hjälper dig att förstå världen av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Bakom initiativet står Stiftelsen Nobel Center och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. För att ladda ner boken kan tredjeårsgymnasister gå in på Nobel Centers webbplats för att registrera och verifiera sina personuppgifter.

Nominera till årets ledarpris!

Nu är det bara ett par dagar kvar tills nomineringen av årets ledarpriser stänger. Passa på att nominera den chef som du tycker förtjänar att vinna senast måndag 8 oktober! Priserna delas ut i fem kategorier:

  • årets ledare,
  • årets innovatör
  • årets kvalitetsutvecklare
  • årets samhällsaktör
  • årets temapris – attraktiv arbetsgivare