Nyheter september


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 OKT

Hälsning från Jens

Bästa rektorer och kollegor inom gymnasiet,

Välkommen till ett nytt läsår, jag hoppas ni har haft en riktigt härlig sommar.

Förra året var ett oerhört spännande år i vår verksamhet. Vi genomförde många stora förändringar som i hög utsträckning var framgångsrika. En del komplexa systemskiften stötte på komplikationer. Vi är tacksamma för det tålamod ni visat och allt det hårda arbete många lagt ned under sommaren för att komma tillrätta med problemen. Vi tror och hoppas att vi nu är riggade för att fortsätta på vår spännande resa.

Vi har nya verksamheter, nystartade skolor och mängder av ny skicklig personal. Jag hoppas ni också kommer att trivas!

En stor andel av Sveriges alla gymnasieelever har nu startat i våra gymnasieskolor. Stort tack för att ni ger dem en riktigt bra start på läsåret. Jag ser mycket fram emot att fortsätta jobba med er alla under kommande år!

Med vänlig hälsning,

Jens Eriksson, Segmentchef AcadeMedias grund- och gymnasieskolor

Business control

Elevuppgifter i Schoolsoft för korrekt fakturering

Innan sommaren erhöll alla rektorer instruktioner om vikten av rätt information inför och under skolstart. Vi påminner om att elevuppgifterna i Schoolsoft bör uppdateras dagligen så här i början av terminen. Den stora avläsningen av elevregistret för fakturering avseende juli, augusti och september sker den 15 september. Det är även mycket viktigt att ni skriver in eleverna med korrekt nationell programkod, tex SASAM, SABET, FPTRA.

Notera även följande för att få rätt ersättning från kommunen:

• Kontakta kommun gällandet 4:e läsår för rätt hantering.

• Kontakta kommun gällande elever med skyddad identitet för rätt hantering.

• Skicka kopia en på LMA-kort till kommun för att erhålla elevpeng för asylsökande och spara en kopia på skolan ifall tvist skulle uppstå.

• Kontakta kommun för rätt hantering av elever som saknar behörighet från grundskola och går introduktionsprogram.

Med korrekt uppgifter i systemet kan vi minska vi vår administrativa tid och säkerställa att vi får betalt för elever som går hos oss.

Tjänsteplanering i RP

Snart är det dags för P1 och då skall alla tjänsteplaneringar uppdateras efter hur skolorna faktiskt bemannats. Personal och intäkter/elever uppdateras som vanligt i P1 och från den 9 september uppdateras tjänsteplaneringen. Respektive gymnasieområde beslutar deadline för när det ska vara klart!

· Börja med att uppdatera personal och intäkter/elever

· För att importera personalförändringarna i P1 – tryck på knappen ”ladda personal”.

· Se till att ”aktuell version” är uppdaterad med skolans bemanning.

· När du är klar med alla uppdateringar klickar du på ”klar”.

All information om tjänsteplanering och instruktionsfilmer hittar du under fliken Resurser/Tjänsteplanering i menyn ovan.

HR

Dags för lönerevision

Nu är det dags för lönerevisionen för medarbetare under lärarförbunden, Kommunal och Visions avtalsområde. Under slutet av vecka 36 får samtliga rektorer ett mail med information om årets process och tidplan, instruktioner om arbetssätt i nya modulen samt den pott enheten har tilldelats.

Frågor kring lönerevisionen hänvisas till närmsta chef eller Hanna Bengtsson, HR-controller.

IT

IT Informationsbrevet

I IT Informationsbrevet finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst. Du hittar dem här: IT Informationssidan.

Stölder

Största svinnet har vi mellan augusti-september och bästa försvar är ordning och reda. Försök vara extra noga att låsa utrymmen som innehåller dyr utrustning.

Kommunikation

Workplace

Inom kort slås synken åter på mellan vårt nya HR-system och Workplace. Detta innebär att gymnasiets medarbetare automatiskt blir inlagda i Workplace, samtidigt som medarbetare som slutat ej längre har tillgång till systemet. I väntan på detta kan ni meddela Jenny Wahlberg om ni har nya medarbetare som ni vill att vi bjuder in manuellt, så ser vi till att de också får tillgång till Workplace.

Bytagymnasium.se i Stockholm, Göteborg, Malmö & Lund.

Tjänsten Bytagymnasium.se är nu tillgänglig för gymnasieelever i Storstockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Vi har redan tagit emot över 400 ansökningar och haft 130 rådgivningsärenden sedan 1 juli. Totalt har vi assisterat 65 elever att byta skola. Varje ort har sin egen länk för uppdatering av lediga platser.

För frågor, kontakta rådgivare Annelie Axelsson, 072 238 21 05.

Skolutveckling

Gymnasiets utvecklingsgrupp en del av Academy

Fr o m den 1 juli ingår Carina Hall, Maria Bivesjö och Jessica Svedlund i AcadeMedia Academy tillsammans med Tänk Om och vissa centrala resurser kopplat till HR och kommunikation. Huvuddelen av uppdragen är fortsatt riktade mot gymnasiet då många planerade processer ska fullföljas eller startas upp. Nya uppdrag är riktade mot grundskolan och mot koncernen som helhet.

Utbildning och kompetensutveckling inom Schemaläggning

På begäran kommer en utbildningsinsats att genomföras för gymnasiet under hösten. Målgruppen är rektorer och lärare/andra yrkesgrupper som ansvarar för schemaläggningen vid skolan. För att innehållet ska matcha behoven kommer en referensgrupp att sammankallas till ett (digitalt) möte fredagen den 13 sep kl 10-11. En representant per gymnasieområde (GO) utses av UD/skolchefer och bjuds in tillsammans med ett par interna kunniga inom området. Namn på representant och kravställare per GO mailas till carina.hall@academedia.se senast 6 sep.

Betyg och bedömning

Webbkursen Bedömning och betyg är nu tillgänglig för alla på gymnasiet. Du kommer direkt till utbildningen HÄR genom att ange samma inloggningsuppgifter som du har till ditt AcadeMedia-konto.

Som komplement till utbildningen har kortfilmer spelats in i samarbete med experterna Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren. Filmerna belyser gymnasielärares upplevda utmaningar med bedömning och utgår från Skolverkets Nya Allmänna råd. Det finns fyra filmer: Värdera underlag, Jämföra underlag med kunskapskravet, Rättvisande och likvärdiga betyg samt Kommunikation och matriser. Filmerna hittar du HÄR.

AcadeMedia IT och Karlstads Universitet har tagit fram en lösning för automatisk överföring av uppgifter om nyanställda som ska ha konto i Canvaskursen. Om du har nyanställda medarbetare som behöver tillgång till kursen kontaktar du AcadeMedias servicedesk som kan skicka vidare rätt uppgifter till er.

Filmer om närvaro i gymnasieskolan

Nu finns våra informationsfilmer om närvaro på språken svenska, arabiska och somaliska färdiga. Filmerna vänder sig till elever och vårdnadshavare och finns för nationella program och introduktionsprogram. Utöver det svenska skolsystemet så tar filmerna också upp vikten av närvaro och vad man som vårdnadshavare ska göra om problem uppstår kring barnets skolgång.

I filmerna ser vi elever från Didaktus Jakobsberg. Filmer på dari och engelska produceras i september. Filmerna hittar du HÄR.

Ny reseportal i Egencia för klassresor och projektresor

En ny reseportal för klass- och projektresor har skapats hos Egencia i syfte att underlätta resebokningar vid internationella utbyten och klassresor. Projektägare kan där begära offert för elevresor och gruppresor. Resorna upphandlas utefter kriterier för ”bästa”/lägsta pris. Priserna är konkurrenskraftiga och jämförbara med vanliga resesajter, fast med nödvändig service, försäkringar och garantier. Mer information finns på Medarbetarwebben under rubriken Boka resa, konferens och logi.

Den 19: e september kl.10-11 hålls ett webbinarium, där vi går igenom hur du bokar resa, logi och transfer för projekt- och klassresor. Anmälan görs via Academy här!

Inköp

Bemanning av elevhälsa

Inom området bemanning av elevhälsa har inköpsavdelningen upphandlat nya ramavtal. Vi kommer ha fortsatt avtal med Skolpool, men välkomnar även Bonliva som ny ramavtalsleverantör.

Leverantörerna har sekretessbelagt priserna och det betyder att de ska hållas inom organisationen, så prislistan får absolut inte visas för någon utanför Academedia koncernen eller diskuteras med bemanningspersonal. Se info på Medarbetarwebben för mer information om leverantörer och ny prislista.

Vid frågor, maila inkop@academedia.se!