Nyheter september


NYHETSSIDAN UPPDATERAS IGEN 1 OKT

Välkommen tillbaka!

Här kan du som är rektor och medarbetare inom gymnasiet ta del av viktiga händelser och nyheter från segmentets olika staber. Väl mött till ett nytt skolår inom AcadeMedia!

Academy

Seminarium om digitalisering inom skolan

Den 2/9 kl. 8.30-9.30 arrangerar AcadeMedia webbseminariet ”Digitalisering inom skolan – efter kris kommer utveckling”. Då summerar de medverkande vårterminens erfarenheter med distansundervisning under coronapandemin och blickar framåt när det gäller digitalisering inom skolan.

I seminariet medverkar representanter från politiska partier, Lärarförbundet och näringslivet tillsammans med några av AcadeMedias egna lärare, rektorer och chefer.

Seminariet är öppet för alla och sänds via Teams Live Events. Mer information och länk för anmälan hittar du HÄR! Det kommer också vara möjligt att se seminariet i efterhand.

Tips för nyanställda medarbetare och chefer

Titta gärna igenom Academys utbud av introduktionsutbildningar. Vi rekommenderar alla nya medarbetare att gå den korta introduktionskursen ”AcadeMedia för alla”. För elevhälsans medarbetare finns särskilda introduktionsutbildningar. Är du ny chef finns webbkurser om bland annat lönesystemet och systemet för leverantörsfakturor Opto.

Utbildning om lektionsdesign

Vi är så glada att ni är många som uppskattade den nya webbutbildningen om lektionsdesign med Helena Wallberg! För dig som inte kikat ännu hittar du den HÄR. Utbildningen är öppen för alla som arbetar i någon av AcadeMedias verksamheter.

Anmäl lediga platser till bytagymnasium.se

Denna period är det som flest elever som byter gymnasium och den höga efterfrågan ser vi inte minst via tjänsten bytagymnasium.se. Många elever söker till program som tyvärr redan är fulla. Rådgivare Annelie Axelsson vill påminna er om att kontinuerligt uppdatera dokumenten för just er/din skola för att hon ska kunna hjälpa er och eleverna på bästa sätt. Önskar du kontakt med Annelie, annelie.axelsson@academedia.se 072 238 21 05.

Distansundervisning

Metodstöd för fjärr- och distansundervisning

På denna sida på medarbetarwebben finns fortfarande vårt metodstöd och teknisk support för fjärr- och distansundervisning.

Du kan också gå direkt till sajten med vårt metodstöd för distansundervisning: https://distansundervisning.academedia.se/

Corna - riktlinjer

Uppdaterade riktlinjer för hantering av corona

På medarbetarwebben publicerar vi uppdaterade riktlinjer och checklistor som du som rektor behöver känna till beträffande hur vi förebygger och hanterar eventuellt utbrott av corona på enheterna.

Till corona-sidorna på medarbetarwebben

Ekonomi

Uppdaterade elevtal och uppgifter om busskort

Just nu har Business Control stort fokus på elevtalen och det är viktigt att man registrerar alla elever korrekt i Schoolsoft samt i eventuella kommunsystem. Elevuppgifterna i Schoolsoft ska hållas uppdaterade varje dag från den 20 augusti och framåt. Den första rapporteringen av elevtal för den här terminen sker den 28 augusti och den andra rapporteringen är den 1 september.

Rapportering för busskort avläses från Schoolsoft den 10:e oktober. Det är viktigt att lägga in uppgifter om kort och kortnummer på eleverna, inklusive korrekt fr.o.m-datum och t.o.m-datum för terminsperioden. Frågor kan ställas till Ekonomiservice via busskortsfakturering@academedia.se eller telefon 0771-794400.

HR

Lärarlönelyftet - anmälan för hösten öppen

Nu är anmälningsperioden för lärarlönelyftet (LLL) igång. Första utbetalningen av nya LLL görs på septemberlönen om anmälan inkommit senast 28:e augusti. För resterande betalas första tillägget ut på oktoberlönen.

Sista anmälningsdag är den 16:e september.

Eventuella frågor hänvisas till lararlonelyftet@academedia.se.

Dags för Lönerevision

Nu är det dags för lönerevisionen för medarbetare under Lärarförbunden och Visions avtalsområde. Samtliga rektorer har under vecka 33 fått ett mail med information om årets process och tidplan, instruktioner om arbetssätt i lönerevisionsmodulen. Informaiton om årets pott skickas ut i samband med att revisionen startar, i början av september.

I år finns det möjlighet att anmäla sig till webinar kring lönerevisionen. Mer info och anmälan hittas här: https://academedia.learning.nu/course/view.php?id=457

Frågor kring lönerevisionen hänvisas till närmsta chef eller HR via Anton Häller anton.häller@academedia.se eller Hanna Bengtsson hanna.bengtsson@academedia.se.

Inköp

Genomgång av larm- och säkerhetstjänster

Securitas Direct Sverige AB har ramavtal med Academedia avseende larm- och säkerhetstjänster och arbetar idag med cirka 300 av koncernens enheter. Nu gör Inköp en genomlysning av de förskolor och skolor som har larmtjänster hos annan leverantör. Berörda enheter kommer att bli kontaktade av Securitas Direct för ett möjligt byte av larmtjänst. Enheter som ej har larm via Securitas Direct kan kontakta madelene.haggroth@securitasdirect.se

AcadeMedias ramavtal ger bl a:

  • En part som ansvarar för helheten som installation, service, larmcentral, larmöverföring och väktarutryckningar

  • Fria väktarutryckningar

  • Uppkoppling till egen larmcentral

  • Fritt reparationsmaterial och servicearbete vid garantiservice.

  • Tillgång till Mina Sidor med en överblick över aktuella tjänster, beställning av koder samt byte av kontaktpersoner.

Rekommendationer gällande städning från FHM

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken, städas åtminstone en gång om dagen. Milt alkaliskt allrengöringsmedel ska användas och toaletternas papperskorgar ska tömmas regelbundet. Det är viktigt att vi följer dessa råd.

Många skolor är redan igång med detta. Delar av arbetet kan underlättas genom att vi hjälps åt på skolan. Många elever vill troligen torka av bänken när de sätter sig. Om det finns torkservetter i alla klassrum är det enkelt för dem att göra det. Om avtalet med den lokala städleverantören behöver ses över ber vi er att begära in offerter för extra arbete. För support och hjälp i frågan kan ni kontakta: mirnesa.zejnic@academedia.se

För inköp av handsprit och andra hygienartiklar hänvisar vi till vår ramavtalsleverantör Staples. Mer information finns HÄR på medarbetarwebben.

IT

Inspera

Ett nytt 2-års avtal är signerat med Inspera vilket resulterat i en besparing om 625tkr på två år.

Schoolsoft AI-schema

Sedan början av juli finns ett tilläggsavtal på plats avseende SchoolSoft AI-schema. Kontakta SchoolSoft direkt för mer information.

2FA för vårdnadshavare

Den 2 september går inloggningen för vårdnadshavare över till 2FA (tvåfaktorsautentisering) . De kommer då att logga in med antingen bankid eller en säkerhetsdosa som de får från skolan.

För frågor om SchoolSoft, kontakta systemförvaltare Sofie Landén.

Vidarebefodra ej e-post till privata e-postkonton

Det är inte tillåtet att aktivera automatisk vidarebefordran (forwards) av e-postmeddelanden till e-postkonton som inte ägs eller hanteras av AcadeMedia, exempelvis till privata e-postkonton.

Orsaken är att det ses som att vi delar företagsinformation och personuppgifter utanför organisationen på ett okontrollerat sätt vilket innebär att vi bryter mot GDPR och kommande informationssäkerhetskrav.

Innan vi har löst grundproblemet med att användare har dubbla e-postadresser/konton är det okej att vidarebefordra e-post från sitt AcadeMedia ägda Google konto till sitt AcadeMedia ägda Microsoft konto eller tvärt om, i de fall det underlättar för användaren.

Vid frågor eller funderingar kring GDPR, kontakta Nellie Berntsson.

IT Information för september

Ta del av ytterligare information från gymnasiets IT-ansvariga på IT Informationssidan. Här finns nyheter och rutiner för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig personal med IT-sysslor i sin tjänst.

För frågor, tveka inte att kontakta oss:

Per Melin, Digitaliseringsansvarig Gymnasiesegmentetper.melin@academedia.se, 0766470615
Martin Kipowski, IT-Ansvarig Gymnasiesegmentetmartin.kipowski@academedia.se, 0761028319
Royne Berglund, IT-Chef Gymnasiesegmentetroyne.berglund@academedia.se, 0708393001

Juridik

Samtycke till användning av bild, film, namn

Här hittar du uppdaterad blankett för samtycke till användning av bild, film och namn för nya elever.

Denna blankett samt övrig information om hur AcadeMedia arbetar med personuppgifter, GDPR och Dataskyddsförordningen hittar du samlat på webbsidan trygg.academedia.se.

För frågor, kontakta AcadeMedias skoljurist Mattias Flodwall som också är dataskyddsombud för gymnasiet.

Lön

Utbildning i vårt lönesystem

Vill du gå utbildning i lönesystemen? Nu finns höstens webbinar upplagda här.

Det finns ett webbinar för dig som är ny chef samt intresseanmälan för dig som vill lära dig mer om Medvind.

Viktiga datum

Det kommer in många anställningsärenden till oss på lön nu i samband med läsårsstart. För att vi skall hinna registrera alla nya uppgifter och betala ut rätt lön i tid för september är det viktigt att vi får in alla anställningsärenden senast den 8 september.

Andra viktiga datum är:

1 sept Sista dag för medarbetare att klarmarkera sin tidrapport.

4 sept Sista dag för chef att attestera sina anställda i Medvind samt att attestera resa/utlägg.

Marknad

Inställda mässor kräver anpassad marknadsföring

Som ni alla vet är förutsättningarna annorlunda i år, och det leder till att vi behöver göra justeringar i marknadsföringen, både när det gäller vår analoga och digitala marknadsföring. Många gymnasiemässor har ställts in och fler lär gå samma öde till mötes. Vi håller just nu på att spika planeringen och kommer att informera mer konkret vad som händer inom varje varumärke. Har ni frågor eller tankar om detta är ni välkomna att kontakta marknadsansvarig.

Öppet hus och elev för en dag

Möjligheten att besöka skolan är viktigt för att eleverna ska kunna göra ett välgrundat gymnasieval. För att kunna genomföra öppna hus på ett säkert sätt har AcadeMedia tagit fram riktlinjer. Ni hittar dessa HÄR på medarbetarwebben.

OBS! Torsdag 27/8 meddelade Folkhälsomyndigheten att man tillåter evenemang för upp till 500 personer vilket leder till att vi får möjlighet att ta emot fler elever och vårdnadshavare – så länge det sker på ett säkert sätt. Riktlinjerna kommer därför att uppdateras inom kort och marknadsansvarig kommer att återkomma med mer information.

Ambassadörsutbildningen

Vi kommer att genomföra ambassadörsutbildningarna digitalt i år. Vi jobbar för att eleverna ändå ska få en roliga och värdefull utbildning som de har nytta av. Om ni inte redan har fått information om detta kommer det att skickas ut inom kort.

Vägledning

Snacka med SYV - digital vägledning

AcadeMedias digitala vägledningssajt, snackamedsyv.se, har varit öppet hela sommaren och trycket där visar på ett stort behov av vägledning. Under juli och augusti har ca 500 samtal genomförts. Vi ser en stor efterfrågan bland gymnasieelever men även bland unga vuxna. Snackamedsyv.se är öppen alla vardagar året runt för såväl grund- och gymnasieelever som för vårdnadshavare och vuxenstuderande. För mer information, kontakta Evelin Löfvendahl.