Så fungerar business control inom gymnasiet

Business Controller-funktionen leds av Ulrika Grahn. Varje gymnasieområden har sin eller sina BC's som är den primära kontakten för enheter och skolchefer inom respektive GO.

På övergripande nivå har segmentet en segmentscontroller och en avtalscontroller som jobbar med frågor där vi ser stora vinningar med samordning på segmentsnivå. Det rör tex elevtalsinsamling, lokalfakturor, gemensamma processer samt samordningsfrågor med ekonomiservices.

Uppdaterat årshjul

Business Controllers

Ulrika Grahn


Chef Business Control
076-768 5271

Håkan Nilsson

Segmentscontroller
072-747 04 70

Caroline Waltilla

Avtalscontroller

070-239 03 32

Frida Bjärnlind

Lika villkor
073-694 51 63

Carolina Axelsson

BC Praktiska VO - FTG & Didaktus
072-207 43 42

Daniel Krantz

BC Praktiska GO - Praktiska
070-618 38 09

Johanna Westman

BC DBGY VO
076-104 91 80

Martin Poppius

BC NTI VO
070-716 54 23

Ida Bergström

BC Kreativa VO
073-736 54 13

Stephan Jardwall

BC Teoretiska VO
070-764 81 51

Informationsfilm för budgetmodul

Nedan finns en instruktionsfilm för vår budgetmodul som kommer att användas i årets budgetarbete. Filmen innehåller information om hur man navigerar mellan modulens olika delar och de grundläggande funktioner som används i budgetarbetet.

Innan budget blir tillgänglig för gymnasiets rektorer kommer en ytterligare undermeny för tjänsteplanering finnas tillgänglig på personaldelen.

Budgetinstruktion Workspace 2021.mp4

Verktyget för tjänsteplanering kommer att se ut och fungera precis som tidigare. För mer information hänvisar vi till befintligt material på gymnasieportalen som ni finner här.