Så fungerar business control inom gymnasiet

Business Controller-funktionen leds av Ulrika Grahn. Varje gymnasieområden har sin eller sina BC's som är den primära kontakten för enheter och skolchefer inom respektive GO.

På övergripande nivå har segmentet en segmentscontroller och en avtalscontroller som jobbar med frågor där vi ser stora vinningar med samordning på segmentsnivå. Det rör tex elevtalsinsamling, lokalfakturor, gemensamma processer samt samordningsfrågor med ekonomiservices.

Uppdaterat årshjul

Business Controllers

Ulrika Grahn


Chef Business Control
076-768 5271

Håkan Nilsson

Segmentscontroller
072-747 04 70

Caroline Waltilla

Avtalscontroller
070-239 03 32

Aida Alic


Bidrag och stöd
072-402 64 19

Carolina Axelsson

BC Praktiska GO - FTG & Didaktus
072-207 43 42

Daniel Krantz

BC Praktiska GO - Praktiska
070-618 38 09

Frida Bjärnlind

BC DBGY GO
073-694 51 63

Martin Poppius

BC NTI GO
070-716 54 23

Ida Bergström

BC Kreativa GO
073-736 54 13

Stephan Jardwall

BC Teoretiska GO
070-764 81 51