Tjänsteplanering

Tjänsteplanering i RP

Nu är det dags för planering inför kommande år och i samband med budgetarbetet ska alla skolor föra in sina tjänsteplaneringar i tjänsteplaneringsmodulen.

Personal och intäkter/elever uppdaterar du som vanligt i budget och därefter är det dags att göra tjänsteplaneringen i tjänsteplaneringsmodulen. Detta arbete kan påbörjas 1 mars.

Respektive gymnasieområde beslutar deadlines för när det ska vara klart!


Klicka för att öppna RP

Checklist

Varje skola ska:

· Mata in aktuella personal- och elevtal i budgeten

· Ladda personalen i tjänsteplaneringsverktyget (knappen ladda personal)

· Ange planerad undervisningsgrad per pedagog

· Kontrollera (och lägga till/ta bort) kurser i mallen jämfört med skolans faktiska utbud

· Fylla i rätt antal kursgrupper per kurs och program

· Välja inmatningsval (timmar eller poäng – de flesta varumärken har ett gemensamt beslut kring detta val)

· Fylla i vem som undervisar i vilken kurs (timmar eller poäng)

· Klarmarkera tjänsteplaneringen när den är färdig.

Support

Hur tjänsteplaneringsverktyget används förklaras med hjälp av instruktionsfilmerna nedan. Här hittar du också svaret på hur olika funktioner används.

Har du frågor om din tjänsteplanering vänder du dig i första hand till din skolchef.

Har du frågor om RP, behörigheter, inmatning av personal och elevtal i budgeten vänder du dig till din Business Controller.

Huvudmeny

Tjänsteplaneringsverktyget har fyra olika delar som du når via böcker i Workspace. Dessa hittas efter att du valt Budget.

Tjänstefördelning pedagoger är huvudmallen som du arbetar i där skolans kurser är sorterade efter program och inriktning.

Tjänstefördelning i bokstavsordning är en alternativ inmatningsmall där alla kurser i stället presenteras i bokstavsordning. Denna inmatningsmall underlättar framförallt vid samläsning mellan olika program.

Kursmappning är till för att lägga till eller ta bort program, inriktningar och kurser i din mall.

Rapporten Kurser per pedagog visar en sammanställning av vad som matats in per pedagog i tjänsteplaneringen.

Instruktionsfilmer (välj helskärm efter att du startat filmklippen)

Del 1 - Menyval och knappar.mp4

Menyval, inställningar och knappar

Del 2 - Inställningar Personal.mp4

Personal

Del 3 - Tjänstefördelning - Inmatning av kursgrupper, poängplaner samt fördelning av poäng.mp4

Inmatning av kursgrupper, poängplaner, samt fördelning av poäng/timmar

Justering elevtal.mp4

Justering av elevtal (ny VT 19)

Främst för skolor med elever på IM-program

Del 4 - Tjänstefördelning - Kurser sorterade i bokstavsordning.mp4

Användning av den alternativa mallen med kurser i bokstavsordning

APL.mp4

Inmatning av APL (ny VT19)

Endast för skolor med APL

Kursmappning

Kursmappning - lägg till program och inriktning.mp4

Lägg till program, inriktningar och programfördjupningskurser

Kursmappning - lägg till mentorskap och individuella val.mp4

Lägg till mentorskap och individuella val

Kursmappning - lägg till introduktionsprogram.mp4

Lägg till introduktionsprogram

Export till excel

Att arbeta i Excel

Om du har stor excel-vana kan tjänsteplaneringen exporteras till excel, dock utan formler och beräkningar.

I excel kan detta såklart läggas till manuellt och andra funktioner som filter kan användas.

När arbetet är färdigt får informationen kopieras in i verktyget, vilket innebär att inga rader eller kolumner kan tas bort.

Använder du chrome som webbläsare så krävs ett plug-in för att kunna klistra in. Det hittar du här

Del 1 Att exportera din tjänsteplanering till excel.mp4

Export av fil

Del 2 Att arbeta i excel samt kopiera information tillbaka till RP.mp4

Arbeta i excel, samt kopiera information tillbaka till RP