HR-arbetet inom AcadeMedias Gymnasiesegment

Arbetet med Gymnasiesegmentets HR-processer utgår idag från en gemensam målsättning med en tydlig struktur för att planera och genomföra. Nästa steg är att följa upp och utvärdera våra processer i relation till dessa mål.

Kvalitet och kompetens i fokus.

Gymnasiesegmentets kärnverksamhet är att bedriva utbildning utifrån nationella mål, med syftet att samtliga elever ska nå målen för utbildningen. HR-avdelningen utgör ett av de verktyg segmentet har för att stötta vår viktigaste resurs, våra medarbetare. Strategier för att ta tillvara på och utveckla medarbetarnas kompetens är en avgörande förutsättning.

Planera och genomföra årets HR-processer

HR är både en praktisk och strategisk stabsfunktion inom AcadeMedia med uppgift att initiera, genomföra och kvalitetssäkra HR-processer, och stötta chefer i allt som rör våra medarbetare på enheten.

Följa upp och analysera utfall

Genom att kontinuerligt analysera resultat och utvärdera våra processer kan vi identifiera de faktorer som är nycklar till förbättring av verksamheten. Utfall såsom resultat av medarbetarundersökningen, lönekartläggning, sjukfrånvaro, personalomsättning, exitsamtal, m.m., hjälper oss att dra slutsatser kring hur våra processer bidrar till utveckling av verksamheten.

AcadeMedias HR-avdelning för gymnasiet

Hanna Bengtsson


HR-controller

Lina Kvick


Junior HR-controller

Linn Sandgren


Junior HR-controller

Julia Carlsson


HR-administratör

Emma Odmyr


HR Business Partner DBGY GO

Joan Amang


HR Business Partner NTI GO

Cecilia Nagy


HR Business Partner Teoretiska GO

Anton Hälller


HR Business Partner Kreativa GO

Monika Trygg


HR Business Partner Praktiska GO