AcadeMedia Digital

I stabsfunktionen AcadeMedia Digital ingår Digitala Marknadsteamet, AcadeMedia IT och Digital Affärsutveckling.

För mer information och kontaktuppgifter för samtliga avdelningar inom AcadeMedia Digital hänvisar vi till dessa sidor på AcadeMedias medarbetarwebb.

IT Informationsbrevet för gymnasiet

IT-funktionen inom gymnasiesegmentet stöttar våra gymnasieskolor med process, strategi och ekonomiska IT-beslut.

IT Informationsbrevet är ett månadsbrev för gymnasiet med rutiner och nyheter för IT-kontakter, IKT-pedagoger, tekniker, administratörer och övrig skolpersonal med IT-sysslor i sin tjänst. Samtliga IT-informationsbrev finns samlade på denna sida.

Royne Berglund

IT-chef AcadeMedia gymnasieskolor
0708-393001

Martin Kipowski

IT-ansvarig för gymnasiesegmentet
0761-028319