Om digitalisering

Pågående digitaliseringprojekt

Uppdaterad: 2019-05-29

AI-utmaningen

Artificiell Intelligens kommer att påverka hela samhället. Men hur många vet verkligen vad det är, eller vad det kommer betyda för samhället?

Elements of AI är en fri online-kurs som blev ett fenomen i Finland när den lanserades för knappt ett år sedan. Sedan dess har fler än 130 000 personer från över 80 länder påbörjat kursen. Målet med utbildningen är att öka kunskapen och förståelsen för ämnet, likväl som att stärka människor genom kunskap inom teknik eller matematik.

Det är en utbildning för alla! Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål. Kursen är indelad i sex kapitel:

• Vad är AI?

• Problemlösning med AI

• AI i verkligheten

• Maskininlärning

• Neurala nätverk

• Påverkan på samhället

Kursen kam med fördel ingå som en del i Academedias teknikutbildningar.

För mer information, kontakta Per Melin

Utbildningar

Inspera arrangerar ett 60-tal olika webbseminarier under våren. Omfattningen är en timme per tillfälle och de är helt kostnadsfria.

Se även

Support

Inspera ger support. Enskild skola bör registera person som lägger ärendet direkt till deras HelpDesk. Registering sker i plattformen under menysymbolen ?

Academedia support

Skulle enskild lärare sakna konto till Inspera kan AM IT-support hjälpa till.

Uppdaterad: 2019-02-28

Inspera assessment

Samtliga nationella prov ska vara digitala år 2022. Då ska skolverket erbjuda en nationell digital infrastruktur för att genomföra proven. Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt. Uppsatsdelarna i Svenska och Engelska ska genoföras digitalt redan under LÅ 18/19.

Academedia har därför upphandlat provplattformen Inspera som fungerar för alla verksamheter och skolformer samt olika provsituationer. I Inspera finns provmallar färdiga för en mängd olika prov.

Övningsprovsmallar

 • Exempel på NP i Ma 1a B och D samt 2a B-C.
 • Exempel på NP i En åk 9 samt gymnasiet 5, 6 7
 • Exempel på NP i Sv 1, delprov B och C.

Dessa prov har färdiga frågor och ni kan använda mallarna för övningsprov med elever.

Nationella provmallar

 • NP i Sv / Eng

Dessa mallar ska användas för vårens skarpa nationella prov

Övriga provmallar

 • En serie mallar med olika inställningar för bedömningssätt och tillgängliga hjälpmedel.

Dessa mallar saknar frågor, du kan lägga till eget frågebatteri. Efter att du valt en mall, klicka på "redigera" för att lägga till frågorna.

Kommande uppdateringar

Den 18/1 -19 uppdaterar Inspera flödet för att skapa prov som kommer förenkla processen. Ta gärna del av något av online-seminarierna om uppdateringen. Se länk för Insperas utbildningar till vänster.

För mer information, kontakta Per Melin

Uppdaterad: 2019-01-04

Digitala lärlingskontrakt

Enligt Skolverket ska alla platser på lärlingsutbildningar regleras genom ett särskilt kontrakt mellan elev, vårdnadshavare, skola och arbetsplats. Praktiska gymnasiet har hittills upprättat dessa manuellt.

Vi vill nu göra utbildningskontrakten helt digitala. Det behövs för att minska eventuella fel, effektivisera arbetet samt underlätta undertecknandet. Under jan-feb pågår därför en pilot på fem Praktiska gymnasier.

Data om elevens utbildning hämtas till en online-lösning där man slutför kontraktet samt skickar för signering via bank-id eller SMS.

Om piloten faller väl ut ser vi även möjlighet till att använda lösningen för APL-överenskommelser och kommunikation i samband med praktikplatser.

För mer information, kontakta Per Melin

Uppdaterad: 2019-01-14

Digitala läromedel

Av svensk skolas läromedelsflora är under 10% digitala. Under jan-feb genomför vi en serie möte med de större läromedelsförlagen. Vi träffar framför allt Gleerups, Sanoma, Natur och Kultur samt Liber.

Vi vill bättre förstå marknaden för digitala läromedel, hur läromedel produceras, kvalitetssäkras och implementeras på skolor.

Målet är en kartläggande rapport som skolor kan ta stöd av vid val av läromedel.

För mer information eller om du vill vara delaktig i kartläggningen, kontakta Per Melin

Bild från introduktionsmöte på Praktiska gymnasiet i Ystad den 28/9. I projektet fungerar utvecklingsgruppens strateg Henrik Widaeus som stöd.

Länkar:Uppdaterad: 2018-09-28

Pilotprojekt – Elevavstämningar

Just nu pågår introduktionsmöten på åtta av de Praktiska gymnasierna.

Syftet med projektet är:

 • Att Elevavstämningar med färgmarkeringar i Schoolsoft blir en integrerad del i skolans uppföljande rutiner
 • Att Elevavstämningarna ger stöd för att hitta praktiska lösningar i undervisningen (ex. extra anpassningar) som kan möta elevers behov
 • Att arbetet med Elevavstämningarna kan ”samsas” med redan pågående kollegialt lärande – innehåll, process, tid, organisation.
 • Ordning och reda i Schoolsoft – från dokumentation av närvaro inkl. APL, till stringent dokumentation i kursmatriser.

Intromötets förväntade resultat – efter cirka 4 timmar med hela skolans personal:

 • Alla lärare har prövat Elevavstämningsverktyget och fått en introduktion till webbkursen
 • En gemensam lista med möjligheter och farhågor

För mer information, kontakta Henrik Widaeus

Fler projekt och initiativ publiceras här löpande. Samtidigt är digitalisering ett brett område med påverkan på många olika utvecklingsprojekt. Merparten av dessa berättar vi om under andra rubriker på denna site.