SchoolSoft - plattformen för elever, personal och vårdnadshavare

SchoolSoft är den huvudsakliga digitala plattformen för elever, personal och vårdnadshavare på AcadeMedias gymnasieskolor.

På segmentsnivå finns en systemförvaltargrupp. Denna arbetar med systemets olika delar, samt med utvecklingsfrågor. Företrädare från segmentsledningen, ekonomi, IT, kvalitet och utveckling finns med i gruppen.

Schoolsoft är också det digitala stödet för studieplaner, närvarohantering, proaktiva kunskapsuppföljningar (elevavstämningar), avstämningar mot kunskapskraven, samt betygssättning. Obs! Om verksamheten arbetar med Google Classroom rekommenderar vi inte att uppgifter kopplade till undervisningen hanteras i Schoolsoft. Se mer här

SchoolSoft-kontakter för gymnasieskolorna

Sofie Landén

Systemförvaltare för SchoolSoft
073 069 77 04

SchoolSoft Support


08 - 674 63 41

Manualer


Här kan du hitta manualer för Schoolsoft

Rutin för inloggning med 2-faktors-autentisering

2-faktors-inloggning hos SchoolSoft

Den 5 februari 2020 kommer Academedias gymnasieskolor att gå över till 2-faktors-inloggning (2FA), vilket kräver ett extra inloggningsförfarande för att bland annat komma in och arbeta i SchoolSoft och Google. Första gången du loggar in kommer du få en SMS-kod som skickas till en registrerad telefon (telefonen registrerar du här: https://konto.academedia.se/). Du kommer inte att behöva göra detta varenda gång du loggar in utan endast första gången du loggar in på en ny dator eller ny webbläsare.

Målet är att i april även aktivera 2FA för vårdnadshavare. Mer information kommer om detta kommer senare.

Anledningen till förändringen är att göra SchoolSoft och våra andra system till säkrare plattformar och att följa GDPR genom att enbart tillåta inloggning av den personal som ska ha tillgång till dessa system.

Om du har frågor så är du välkomna att kontakta antingen systemförvaltare Sofie Landén, sofie.landen@academedia.se eller IT-supporten på telefon: 0771 – 79 44 00.