SchoolSoft - plattformen för elever, personal och vårdnadshavare

SchoolSoft är den huvudsakliga digitala plattformen för elever, personal och vårdnadshavare på AcadeMedias gymnasieskolor.

På segmentsnivå finns en systemförvaltargrupp. Denna arbetar med systemets olika delar, samt med utvecklingsfrågor. Företrädare från segmentsledningen, ekonomi, IT, kvalitet och utveckling finns med i gruppen.

Schoolsoft är också det digitala stödet för studieplaner, närvarohantering, proaktiva kunskapsuppföljningar (elevavstämningar), avstämningar mot kunskapskraven, samt betygssättning. Obs! Om verksamheten arbetar med Google Classroom rekommenderar vi inte att uppgifter kopplade till undervisningen hanteras i Schoolsoft. Se mer här

SchoolSoft-kontakter för gymnasieskolorna

Sofie Landén

Systemförvaltare för SchoolSoft
073 069 77 04

SchoolSoft Support


08 - 674 63 41

Manualer


Här kan du hitta manualer för Schoolsoft