KRIS

Krisledning gymnasiesegmentet

Vid akut risk för liv eller hälsa - ring alltid först 112.

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef

  2. Börja dokumentera det som hänt/händer

  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller e-mail.

  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.

  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp (Vad kan vi göra själva, vad behöver vi hjälp med?).

  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog

073 334 8750paula.hammerskog@academedia.se

Kommunikation gymnasiet

Jenny Wahlberg

073 078 71 82jenny.wahlberg@academedia.se

Mallar och guider vid kris

På medarbetarwebben finns mer information om hur vi inom koncernen arbetar med kriskommunikation och krisledning. Här finns även mallen för den krisplan som ska upprättas för samtliga enheter inom AcadeMedia.

Till höger finns den checklista som ska användas som vägledning vid dödsfall.

DdsfallChecklista.pdf