Marknad och kommunikation

Gymnasiesegmentets marknads- och kommunikationsfunktioner har till uppgift att stödja enheternas arbete med att utveckla hela varumärkesupplevelsen, från att etablera kännedom och attraktivitet till att skapa en bra upplevelse i era skolor.

Det första steget är att eleverna ska värdera era skolor som ett alternativ i sitt val av gymnasieskola och att deras beslut ska vara välgrundat. Genom att utgå från målgruppen och vara tillgängliga och relevanta i vår kommunikation strävar vi efter att ännu fler elever ska besöka era öppna hus och prova på att vara elev för en dag.

Ett bra samarbete bygger på att varje part vet vad de ansvarar för och kan få hjälp med. Därför har vi tagit fram styrdokument som reglerar ansvarsfördelningen och visar när de viktiga processerna äger rum. Ni finner de dokumenten nedan.

Tveka inte på att höra av er om ni har några frågor. Vi finns här för att hjälpa er.

Våra marknadsansvariga - era kontaktpersoner

Sanne Pedersén

MarknadsansvarigPraktiska gymnasieområdet
0761-018406

Lisa Zenovon

MarknadsansvarigKreativa gymnasieområdet
0768-241900
LBS marknadshubb

Magnus Rydell

Marknadsansvarig NTI:s gymnasieområde
0768 – 35 35 31
NTI infohubb

Ester Fardell

Marknadsansvarig DBGY:s gymnasieområde
0761-042395
DBGY marknadshubb

Hanna Aronsson

Marknadsansvarig Teoretiska gymnasieområdet
0735-63 07 98


Övriga kontaktpersoner grundskolor och gymnasiet

MarknadschefAndrej Häggblad 0723-31 3375
Ansvarig för utveckling och implementering av segmentets marknadsstrategier. Leder marknadsavdelningen i Göteborg.
Press- och kommunikationsansvarigJenny Wahlberg0730-78 71 82
Ansvarig för segmentets interna och externa kommunikatio, inklusive press, media och kriskommunikation.
Head of digital marketingHelena Thun0760-860 869
Leder det digitala teamet i Stockholm med ansvar för distribution, analys och optimering av grundskolornas och gymnasiets digitala marknadsföring.

Marknadsprocessen

Alla varumärkens marknadsarbete utgår från segmentets gemensamma marknadsprocess.

Här finns de viktigaste aktiviteterna och perioderna listade med start- och slutdatum.

Som rektor är det bra att ha koll på den här processen, de olika perioderna och datum för deadlines.


Vem gör vad gällande marknadsföringen?

Struktur och gränsdragning för varumärkesarbete och elevrekrytering läsåret 18/19

Enhetens ansvar gällande marknadsföring

Enhetens ansvar avseende elevrekrytering 18/19

Digitala Marknadsteamet

AcadeMedias egna digitala byråavdelning

Under snart tre års tid har vi skapat en starkare digital närvaro och en digital strategi för AcadeMedias gymnasiesegment. Vi står bakom webbsidorna, facebook annonser och tillhandahåller data till våra marknadsansvariga.


Kommunikation grund- och gymnasieskolor

Stöd med kommunikation vid utmanande situationer eller kriser

Kontakta Jenny Wahlberg, press- och kommunikationsansvarig för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor, vid behov av stöd i diverse kommunikationsärenden eller i mediafrågor; 073 079 71 82.

PR och nyheter om din skola

I AcadeMedias pressrum hos TT publicerar vi nyheter från och om våra skolor. Kontakta Jenny Wahlberg om du vill ha hjälp med att skriva och sprida positiva nyheter från våra verksamheter. Inkludera gärna information om:

  • Sammanfattning av nyhet

  • Citat från rektor, lärare och/eler elever om varför detta är positivt för skolan/eleverna

  • Bild från skolan (samtycke ska finnas på skolan)

Nyhetsbevakning hos Retriever

Via denna länk kan skolchefer och rektorer anmäla sig för att ta del av nyheter om våra skolor och varumärken via Retrievers bevakningstjänst.

Byta gymnasium

Portalen för elever som vill byta gymnasium

Byta gymnasium.se är portalen för gymnasieelever som vill byta skola. I dagsläget finns bytagymnasium.se i Stockholms län, Göteborg inkl Kungsbacka, Malmö och Lund. Tjänsten erbjuder elever och vårdnadshavare rådgivning och hjälp med ansökan till gymnasieskolan. Genom sökfunktionen får elever dagsaktuella uppgifter om lediga platser på våra skolor i nämnda orter. Sedan starten i augusti-18 har närmare 250 elever fått hjälp att hitta ny skola genom tjänsten. Har ni frågor om Bytagymnasium.se så kontaktar ni Annelie Axelsson.

Om Workplace

Workplace - för dialog och erfarenhetsutbyte

Workplace är vår gemensamma plattform för samarbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Här finns plats för allt från den djupaste expertfrågan till de bredare frågor, som spänner över alla yrkesgrupper, segment och enheter.

Här kan du exempelvis:

  • Se nyheter från koncernen, gymnasiesegmentet eller skolan du jobbar med.

  • Följa eller skapa för dig relevanta grupper och delta i diskussioner.

  • Bjuda in till evenemang, göra enkla undersökningar, se och sända livestreams.

  • Använda Workplace Chat för att chatta, ringa och ha videosamtal.

Det är inte obligatoriskt att vara med i Workplace men vi uppmanar alla att regelbundet ta del av nyheter och information som läggs upp i grupperna för gymnasiet.

Tips på grupper att följa: Administratörer inom gymnasiet, Skolans digitalisering, Främja närvaro, Främjande och förebyggande elevhälsa, Vi som undervisar i matematik, Specialpedagoger på gymnasiet, Internationalisering gymnasiet, Gymnasielärare i engelska, Svensklärarna, Idrottslärare .

Mer information om Workplace hittar du på AcadeMedias medarbetarwebb. Om du har frågor så kan du maila till workplace@academedia.se .