För ditt arbete

Här finns länkar till AcadeMedias resurssidor, kontaktlistor samt en översikt av samtliga varumärken, hemsidor och infohubbar för våra gymnasieskolor.

Länkar till AcadeMedias resurssidor

MEDARBETARWEBBEN

AcadeMedias intranät med stödmaterial, rutiner och policys för medarbetare inom AcadeMedia.

SERVICEWEBBEN

Lön, HR- och IT-support, IT-beställningar och felanmälning.

WORKPLACE

Vår plattform för samarbete, dialog och erfarenhetsutbyte. Maila workplace@academedia.se för support.

FÖRMÅNSWEBBEN

Dina förmåner som anställd i AcadeMedia via Benify.

ACADEMY

Utbildningar för medarbetare.

OFFICE 365 – OUTLOOK

Mejl och kalender

VIA EGENCIA

Bokning av tjänsteresor

Våra gymnasieskolors hemsidor och intranät

Kontaktlistor för ledning, stab och rektorer inom våra grund- och gymnasieskolor

Kontaktlistor gymnasiesegmentet