Proaktiva elevavstämningar

Dokumentation av behov kopplade till elevers kunnande och lärares undervisning

Arbetet med elevavstämningarna berör framför allt situationer där elever riskerar F i betyg. I metodstödet beskrivs hur ett digitalt verktyg med färgmarkeringar används för att i god tid kunna göra de insatser som behövs för att alla elever ska nå målen. Syftet med stödet är att öka förståelsen för vad som behövs för att nå denna effekt. Idén är att använda det digitala verktyget som stöd i arbetet med att konkretisera metoder och områden som lyfts i aktuell skolforskning – exempelvis kollegialt lärande, formativ undervisning och pedagogiskt ledarskap – se bild här. Stödet erbjuds skolor i form av ett introduktionsmöte, en därpå följande webbkurs, samt en uppföljande workshop.

Webbkursen hittar du här (går att beställa en lokal variant till din skola)

En mer utförlig presentation hittar du här